vendredi 27 juin 2014

Corupția – politică de stat în România de astăzi / La corruption - politique d’État en Roumanie d’aujourd'hui

                    


Versiunea română

Conform dreptului penal român, corupțìa reprezintă acele fapte limitative reglementate de lege care în accepțiunea acesteia cumulează patru infracțiuni : luarea de mită, darea de mită, primirea de foloase necuvenite și traficul de influență ; acestea constituind ansamblul activităților ilicite desfășurate în scopul obținerii de avantaje materiale sau morale, a unor poziții sociale sau politice înalte. Coruptia cuprinde încalcarea normelor referitoare la îndatoririle funcționarului public, precum și neîndeplinirea obligațiilor legale de către agenții economici, având un grad sporit de periculozitate socială, cu profunde consecințe negative asupra întregului sistem social. Există mai multe tipuri de corupții și anume : corupția profesională, economică sau criminalitatea economico-financiară ori de afaceri și corupția politică, ce include diferite activități cum ar fi finanțarea ilegală a campaniilor electorale, promovarea cu precădere în funcții guvernamentale a unor persoane numai pe criterii politice.

Dacă aruncăm o privire înapoi în timp, asupra modului cum a evoluat acest fenomen (corupția), putem constata că acest flagel care s-a răspândit cu o repeziciune nebănuită ce continuă să facă ravagii dezastruoase mai ales în zilele noastre, își are rădăcini adânci încă din cele mai îndepărtate vremuri, însă ea s-a reliefat pentru prima dată în perioada sclavagistă când a apărut împarțirea societății în clase sociale. Cu toate că sclavajul, la Roma, exista din vremea regalului, avand, pe atunci, un caracter patriarhal (sclavii erau membrii secundari ai familiei şi proveneau, mai ales, din războaie), de-abia în vremea războaielor punice el a căpătat forma clasică. Orice cucerire a armatelor romane aducea zeci de mii de prizonieri, care erau vânduţi apoi  ca sclavi.

Pe de altă parte, un impuls dat generalizării muncii servile și ca urmare a apariției corupției, l-a constituit sărăcirea, datorată deselor războaie purtate de romani, a ţăranilor ce îngroaşeau rândul proletarilor din Roma ; aceştia trăind din expediente, din ajutorul statului precum și din gratificaţii ale bogaţilor. Treptat, munca servilă s-a impune şi în atelierele meşteşugăreşti urbane, ceea ce a dus la transformări ale statutului plebeilor desprinşi, astfel, de suportul economic principal al clasei lor.

Aceştia, datorită sistemului de vot, în care aveau un rol important, au devenit corupţi, prin acordarea a diverse favoruri pentru opţiunea electorală, iar plebea devine, de asemenea treptat, o clasă parazitară. In acest fel, principala contradicţie a societăţii romane (plebei-patricieni) începe să treacă pe seama opoziţiei dintre sclavi şi proprietarii de sclavi (inclusiv statul, ca proprietar de sclavi).

Odată cu prăbușirea imperiului roman și apariția statului feudal se ascut și mai mult diferențele dintre bogați și săraci. Feudalismul era structurat sub forma unei ierarhii stricte. În vârful acesteia era plasat regele sau împăratul care deţinea de fapt toate pământurile pe care le împărţea supuşilor pentru loialitate şi bravură pe câmpul de bătălie. Urmau marile familii nobiliare, micii nobili din provincie, ţăranii liberi şi şerbii. Baza ordinii politice şi sociale din acele timpuri consta în legătura complexă dintre suzeran şi vasalul sau vasalii săi. Corupţia era la ea acasă în palatele regale şi castelele nobiliare. Comploturi şi alianţe se făceau şi se desfăceau necontenit. Nobilii şi aristocraţii complotau ori de câte ori politica regală izbea în interesele lor sau regele favoriza o familie puternică şi influentă în detrimentul celorlalte. Jocurile puterii şi alte corupţiei nu ocoleau deloc nici atotputernica Biserică Romano-Catolică, a cărei istorie este marcată de numeroase comploturi, lupte pentru putere, acte mari de corupţie şi mai ales amestecul în politica vremurilor.

In perioada capitalismului, sistemul economic se distinge prin proprietatea privată asupra factorilor de producție, precum și prin urmărirea profitului, în general pe o piață competitivă. Intr-un sistem capitalist, venitul provine din cel puțin două surse : profit și salarii. In această perioadă, se distinge dezvoltarea unui nou concept denumit birocrație care va face casă bună cu toate elementele corupției și care, deși apăruse în Evul Mediu într-o formă incipientă ce nu afecta întreaga societate medievală, pe măsură ce societatea capitalistă s-a dezvoltat, acest fenomen a început să cuprindă toate sferele relațiilor dintre oameni ceea ce a dus la o creștere accentuată a acestui nou concept ce a fost definit și analizat în profunzime de sociologul german Max Weber.

Conform teoriei sale, birocrația reprezintă o formă de organizare a muncii ce derivă din însăși structura acesteia. Ca o formă de organizare a muncii, birocrația reprezintă o competență a cărei acțiune este reglementată de lege. Agenții săi, în speță funcționarii, de obicei de carieră, trebuiau să se supună superiorilor lor și să lucreze într-un domeniu strict specializat. Această definiție corespunde sensului weberian al conceptului de birocrație și care apare ca modelul cel mai consistent de raționalitate juridică, mai ales pentru că ea se bazează pe norme juridice, permițând o mai mare predictibilitate  fiind bazată pe o cunoaștere excesivă și exactă a legilor. Odată creată, birocratia este una din structurile sociale cele mai greu de distrus. Birocratia reprezintă deci acele mijloace de transpunere a «acțiunii comunității»  în «acțiune societală» organizată rational. Intre birocrație și corupție, din totdeauna a existat și există o interdependență deoarece birocrația excesivă a dus și  duce în final la corupție.

In ce privește corupția în societatea comunistă, ea a atins cote de neimaginat fiind cel mai signifiant obstacol în dezvoltarea politică şi economică a unui stat bazat pe structura dezvoltată de Karl Marx. Corupția, prin însăși noțiunea sa, a corodat statul comunist, nimicind cele mai fundamentale principii de guvernare, ea practic a înlăturat decizia legală a organelor de drept, aceasta devenind atributul exclusiv al unui sector privat restrâns ; ea a permis acces privilegiat la factorii de decizie ai statului pentru personaje capabile să ofere mită şi alte foloase, incălcând astfel normele de drept. Când cetăţenii consideră politicienii şi oficialii că sunt devotaţi nu interesului public, ci  propriilor dorinţe de îmbogăţire, încrederea în guvernare scade în mod automat.

Economia statelor comuniste a avut structuri chiar originale pentru cererea şi oferta de plăţi ilicite de la particulari. Într-adevăr, corupţia a fost un element al vieţii de zi cu zi al acestei societăţi atât de universal şi de rezistent, încât a devenit un aspect al culturii, adică al normelor şi practicilor sociale. In general, s-a considerat cu grad scăzut de competitivitate, fie între birocraţi sau între cei conduşi, a crescut intensitatea practicilor de corupţie. spre exemplu, companiile care nu aveau concurenţă, sau care au avut concurenţi puţini, au generat preţuri mari, pe care funcţionarii mărunţi au fost tentaţi să încerce să le evite, cerând pentru aceasta mită şi favoruri.

Pe de altă parte, birocraţii care sunt singurul canal prin care se reglează tranzitul de bunuri, au fost foarte bine poziţionaţi pentru a primi plăţi pe sub masă. Sub regimurile comuniste, societăţile comerciale au avut puţini, sau chiar deloc competitori, în timp ce birocraţii cu putere substanţială în alocarea resurselor au fost supuşi unui control sumar sau chiar deloc din partea statului. Având în vedere ubicuitatea lipsurilor în economia comunistă, mitele, favorurile şi alte plăţi private au devenit obişnuite, dacă nu esenţiale, pentru a face ca economia să se mişte cât de cât.

Sub regimurile comuniste, alocarea resurselor economice depindea în principal de deciziile administrative. Drept rezultat, corupţia a fost normală în aceste regimurile comuniste, ea devenind endemică deoarece oportunităţile erau nenumărate şi controlul era ca şi inexistent. Proprietatea publică a mijloacelor de producţie şi de intervenţie a statului în aproape toate zonele societăţii, s-a adăugat la nivelul relativ scăzut de răspundere a oficialităţilor în faţa cetăţenilor, ceea ce a înseamnat că statele comuniste au fost printre cele mai susceptibile pentru ca fenomenului de corupţie să fie la el acasă.

Și ca să vă dau un exemplu din propria mea viață, vă prezint un mic rezumat al modului cum am devenit o victimă a sistemului comunist și respectiv a corupției generalizate din România dinaintea revoluției din 1989.

După cum am arătate și în alte expuneri ale mele, am trăit timp de 50 de ani în perioada societății comuniste din România și în toată această perioadă am fost în permanență victima «Sistemului». Părinții mei ca și a altora, de altfel, nu aveau posibilitatea să mă întrețină în mod corespunzător pentru ca eu să urmez o carieră de specialitate și asta pentru că tatăl meu avea un mic atelier de strungărie în care lucra singur iar mama nu avea serviciu, fapt pentru care banii câstigați de tatăl meu nu acopereau niciodată nevoile casei. Și chiar dacă ar fi avut posibilități, tot n-aș fi putut să-mi continui studiile, deoarece tatăl meu era încadrat în categoria de mic burghez ceea ce a făcut ca eu să nu am dreptul de a mă înscrie la o școală corespunzătoare dorinței mele. Datorită acestei situații, am fost nevoit să mă descurc singur în viață, făcând tot felul de artificii pentru a putea în final să urmez o facultate.

După obținerea titlului universitar la Academia de Studii Economice din București, din nou am fost hăituit de o serie de persoane care erau geloase pe așa zisul meu succes deoarece terminasem facultatea cu media 10, iar când în final am reușit să obțin o slujbă mai bună, am plătit dur și de unul singur prețul faptului că eu nu am avut niciodată relații la nivel înalt sau cum se mai zicea pe atunci « pile ».

La un moment dat, «Sistemul» a găsit de cuviință că numai eu am fost vinovat de faptul că doamna Elena Ceaușescu, în calitate atunci de director general al Institutului de Cercetări Chimice (ICECHIM), a elaborat o tehnologie pentru fabricarea pielii sintetice care era de mult depășită și care costa de două și chiar de trei ori mai mult decât cea de pe piața internațională. Cu toate acestea, s-a construit totuși, din ordinul ei, o fabrică pentru a pune în practică tehnologia, așa zis elaborată de ea, unde eu am fost numit contabil șef, dar care din primele ore de la intrarea sa în funcțiune, intreprinderea a înregistrat niște costuri de fabricație enorme în timp ce calitatea produsului fabricat (piele sintetică) era la pământ.

Mai marii demnitari care răspundeau de această intreprindere nu au avut curajul să-i spună doamnei Ceaușescu adevărul astfel că, la un moment dat, pentru a nu se băga fabrica în faliment, s-a luat decizia subvenționării nelegale a acesteia dintr-un fond de tehnică nouă care pentru o anumită perioadă a acoperit cheltuielile suplimentar făcute. Cum sistemul comunist era în așa fel construit încât nu se putea obține nimic dacă nu dădeai șpagă, Centrala Industrială de care aparținea intreprinderea a finanțat unitatea cu o serie de fonduri care au servit la acordarea de cadouri și bani unor conducători dintr-o serie de instituții de care depindea funcționarea fabricii, ca Banca Națională, Banca de Investiții, Ministerul Finanțelor, Ministerul Industriei Ușoare (forul tutelar al unității)), diverse intreprinderi de comerț exterior și baze de aprovizionare precum chiar și Sectorul de Partid al Sectorului 6.

La un moment dat, s-a produs în intreprindere un eveniment grav care a dat peste cap toate aceste aranjamente fapt pentru care, s-a sistat finanțarea banilor acordați pentru șpăgi și în același timp a început o anchetă care s-a soldat în final numai cu punerea mea sub acuzație, în timp ce restul celor de la care s-a ajuns la situația creeată, nu au pățit nimic și asta pentru că ei aveau pile în timp ce eu nu aveam pe nimeni.

Urmarea a fost deosebit de tragică pentru mine : am fost arestat și ținut timp de 13 luni într-o anchetă care mi-a distrus sănătatea. S-au aplicat împotriva mea toate metodele securiste ce erau utilizate în astfel de situații inclusiv internarea mea într-un spital psihiatric unde mi s-au făcut tratamente cu șocuri electrice și mi s-au administrat substante neuroleptice cu scopul de a mi se creea un sindrom de încetinire psihomotorie pentru a obține de la mine declarații după cum dicta organul de anchetă.

După terminarea anchetei am fost judecat și condamnat pentru mizeriile pe care alții le făcuseră și nu eu. După ce am ieșit din detenție, mai mult de 10 ani am fost supravegheat de securitate până când am reușit să parăsesc România și să ajung în lumea liberă. Dacă doriți să aflați mai multe pe acest subiect, accesați următoarea pagină de internet unde «Editura Scribd» din USA mi-a publicat cartea mea ce am scris-o sub titlul «Povestea vieții mele». De câteva zile însă «Editura Scribd» a introdus o altă formă pentru a accesa la paginile saitului său, în sensul că trebuie mai întâi să te înregistrezi după care să plătești o mică sumă în dolari ce îți permite să lecturezi toate documentele științifice și literare publicate de această editură.


După revoluția din 1989, România se afla într-un haos total cu o societate divizată și coruptă care încerca să supraviețuiască urmărilor lăsate de vechiul sistem comunist. O serie din personajele care făcuseră carieră în epoca lui Ceaușescu, reprezentată de foști nomenclaturiști precum și de o serie de indivizi ce activaseră în structurile de poliție și securitate, au forțat nota și s-au infruptat din bunurile statului, devenind peste noapte milionari. Pe măsură ce aceștia prosperau, marea masă de oameni ce forma populația României era supusă unui regim de teroare din punct de vedere material fiind mințită în sensul că prin deschiderea granițelor ei puteau să circule și să muncească oriunde în lume și că acolo puteau, la rândul lor, să devină bogați.

Deși magazinele se umpluseră cu tot felul de bunătăți și alte produse de necesiate personală ca urmare a liberalizării schimbului valutar asupra monedei românesti (leul) pe piața internațională ce înainte era acceptată numai în țările cu economie comunistă, salariile erau așa de mici încât oamenii nu-și puteau permite luxul să cumpere produse nici măcar pentru minimum de existență. Ca urmare a acestei situații, apare un exod important de migrație a românilor, în principal, spre țările dezvoltate din vestul Europei și în general, spre țările bine situate din punct de vedere economic, din întreaga lume. Conform unor publicații oficiale, numărul celor care au migrat către țările din afara granițelor României se cifrează în jurul a cca trei milioane de persoane, fapt pentru care România nu a fost și nici nu este în prezent acceptată să adere la Spaţiul Schengen pe lângă alte obligații stipulate în statutul Uniunii Europeene.

Pe fundalul acestei situații, apare un nou fenomen de divizare a populației prin apariția, crearea și dezvoltarea clanurilor mafiote  de interlopi, mai ales în rândul țiganilor care, deși existau ca populație de sine stătătoare pe teritoriul României, ei au început să prospere în mod exagerat și de multe ori inexplicabil, după revoluția din 1989.

Țiganii au fost tratați dintotdeauna ca o populație  inferioară datorită modului lor de viață și a originii lor provenită din legăturile de sânge cu indienii, legături ce datează de cca 1400 de ani, având la bază o populație provenită dintr-o castă inferioară numită în India  «dalit», sau în traducere «cei de neatins». O serie de cercetători care au studiat această populație, au stabilit că țiganii au plecat din India către Europa și Nordul Africii, pe de o parte din cauza discriminarii castei lor, «cei de neatins» fiind obligațì să presteze muncile cele mai detestate, iar pe de altă parte datorită răspândirii religiei islamice în regiunea Indiei, ei având la bază religia creștină. Incetul cu încetul, țiganii au reușit să se integreze în societățile țărilor unde ei s-au așezat, păstrându-și însă obiceiurile, tradițiile și structura castei din care au provenit.

In România anilor de după revoluție, noii politicieni, în goana lor după profituri și bani, au lăsat ca aceste clanuri mafiote să se dezvolte, ajungându-se chiar în situația de colaborare ilicită cu ei. Pe de altă parte, lupta pentru putere între taberele partidelor de stânga dirijate de Partidului Social Democrat (PSD) și cele ale partidelor de dreapta divizate în formațiuni din care făceau parte Partidul Național Liberal (PNL), Partidul Democrat Liberal (PDL) și alții, a condus la o destabilizare a economiei și a vieții publice în general, deoarece conducătorii acestor partide în loc să se ocupe de îmbunătățirea vieții oamenilor și a dezvoltării țării, s-au preocupat în principal de creșterea averilor lor și a locului acestora în ierarhia politică și socială.

In aceste condiții, corupția a capătat o valență deosebită în toate straturile sociale ale societății în așa fel încât ea a devenit în  momentul de față chiar politică de stat. Iată ce spunea Departamentul de Stat al USA în Raportul său despe România :


Pe de altă parte, Comisia Europeană a afirmat în mai multe rânduri că fenomenul corupției din România a capătat o creștere îngrijorătoare ajungându-se în situația dramatică în care numărul românilor cărora li s-a cerut mită în 2013 a ajuns de șase ori mai mare decât media din Uniunea Europeană :


După cum afirma însuși fostul ambasador al Statelor Unite în România, domnul Mark Gitenstein, «cea mai mare problemă a românilor a fost și a rămas  coruptia». Potrivit acestuia, americanii care vin să investească in România se lovesc de corupție, de lipsa de transparență și predictibilitate economică, astfel că, spunea el :

«Oriunde călătoresc în România – spunea el într-un interviu acordat ziarului Adevărul - oricând, prima întrebare pe care mi-o pun oamenii este de ce nu investesc mai mult americanii. Bineînteles că americanii au investit deja sume uriase in Romania,  fiind vorba de cca un miliard de dolari. Știti de ce nu vor să vină companiile americane sau britanice în România ?  pentru că și în SUA și în Marea Britanie există legi care pedepsesc investitorii dacă dau mită oficialităților străine, ceea ce în România așa ceva nu există».

Iată cum prezenta postul de televiziune «BBC News» din Anglia corupția generalizată din România :

                                           

Dacă în alte sectoare de activitate unde are acces numai o anumită categorie de oameni care derulează afaceri de milioane de euro și unde corupția depășeste orice imaginație posibilă, în sfera micii corupții s-a ajuns chiar în situația în care o serie de cetățeni și-au pierdut viața din cauza menținerii acestui flagel, mai ales în domeniul sănătății. Iată un clip foarte semnificativ care vine să întărească această afirmație :

                                  

Pe de altă parte și ca urmare a generalizării corupției, iată ce gândesc acum românii despre toți președinți lor pe care i-au ales de-a-lungul celor 24 de ani de când există așa zisa democrație în România, pe baza promisiunilor lor care nu au fost decât amăgiri deșarte :

                                           

Și ca să revenim în zilele noastre, la ora actuală în România se derulează cea mai mare intrigă politică a anului axată pe corupție la cel mai înalt nivel care a atins și funcția prezidențială a țării, în speță pe domnul Băsescu Traian. Este vorba de domnul Mircea Băsescu, fratele președintelui Traian Băsescu, care de mai mult timp are relații de amiciție cu șeful clanului mafiot țigănesc Bercea Mondialu, pe numele său adevărat Anghel Sandu care, de mai mult timp este în pușcărie pentru o serie de infracțiuni comise de el.

Prin intermediul familiei sale, Bercea Mondialu a făcut apelat la prietenul său Mircea Băsescu pentru a-l ajuta să iasă din pușcărie sau în cel mai rău caz să i se diminueze pedeapsa, ținînd cont de faptul că Mircea Băsescu (MB), în calitate de frate al președintelui, ar avea relații în justiție. Pentru acest serviciu, MB ar fi  primit de la Sandu Anghel suma de 280000 de euro drept mită, prin intermediul familiei sale. Au urmat o serie de acțiuni din partea celor două părți implicate în conflict astfel că în final Mircea Băsescu precum și alte persoane din anturajul lui Bercea Mondialu au fost arestați de DNA pentru 29 zile.

Intre timp, televiziunea «Antena 3», aparținând rivalului lui Traian Băsescu, domnul Dan Voiculescu,  a difuzat și respectiv a comentat acest caz în așa fel încât toată atenția și respectiv culpa s-a îndreptat către șeful statului. Iată versiunea publică a filmului respectiv :

                                                

Pe de altă parte însă, procurorii de la DNA care anchetează acest caz de corupție, au emis o altă ipoteză diferită decât cea prezentată de televiziunea «Antena 3». În același timp Parlamentul României a solicitat președintelui Băsescu să demisioneze ca urmare a unei hotărâri adoptate de acest for ce a fost propusă de fostul liberal Călin-Popescu Tăriceanu care în prezent ocupă postul de președinte al Senatului urmare a aranjamentelor făcute de premerul Victor Ponta pentru faptul că PNL-ul a ieșit de la guvernare prin trecerea sa în opoziție, situație care a slăbit majoritatea parlamentară condusă de PSD, existând chiar posibilitatea ca partidul său să devină susceptibil de a pierde alegerile din această toamnă.

Tot acest scenariu, este îndreptat împotriva lui Traian Băsescu deoarece actualul guvern condus de premierul Victor Ponta dorește răsturnarea și respectiv demiterea lui din funcția de președinte al României pentru ca el (Victor Ponta) să poată ajunge președinte al țării cu scopul a putea tăia și spânzura așa cum a făcut-o în foarte multe cazuri inclusiv în cazul procurorului Cristian Panait, pe de o parte, iar pe de altă parte,  pentru eliberarea din pușcării a tuturor penalilor din partidul său în frunte cu Adrian Năstase care i-au finanțat campaniile electorale ce l-au adus în fruntea partidului și a guvernului.

In loc de a se îndrepta împotriva clanurilor mafiote care au prosperat de când Victor Ponta este la putere, în loc să ia măsuri pentru a se stabili de unde și cum aceste clanuri se îmbogățesc peste noapte, persiflând pe toți ceilalți cetățeni onești prin modul lor de a trăi, de a se autoîncorona regi și împărați, de a-și expune în public, fără nicio jenă, aurul și bogățiile furate din țară și străinătate, de a se reglementa statutul lor care pune România într-o situație ambarasantă vis-à-vis de celelalte țări din vestul Europei și din întreaga lume unde, ne fac țara de râs prin furturi și cerșetorie, el nu numai că îi lasă în pace să-și facă de cap dar îi și folosește în toate acțiunile sale îndreptate contra așa zișilor săi dușmani  personali în lupta sa murdară pentru putere și dominație totală asupra țării.

Jocul acesta de culise, îi este specific premierului Victor Ponta care, așa cum am arătat și cu alte ocazii, dorește să creeze un partid-stat pentru a conduce și a pune monopol pe toate instituțiile statului român, în condițiile în care el însuși este un infractor fiind declarat chiar prezumat asasin al tatălui său și a procurorului Cristian Panait.

Iată ce zicea ziarul german «Frankfurter Allgemeine Zeitung» despre trecutul tenebros a lui Ponta :


Și cu tot trecutul său infracțional pentru care niciodată nu a dat nici cea mai mică explicație, el se precipită acum să scape de Traian Băsescu cât mai repede posibil, pe de o parte, deoarece Traian Băsescu nu odată a dat de înțeles că are cunoștiință de problemele trecutului său incert, fără însă să treacă la acțiuni directe în ideea că justiția își va face în final datoria, iar pe de altă parte, datorită faptului că partidele de dreapta sunt în curs de reorganizare într-un singur bloc astfel că, la alegerile prezidențiale din toamna aceasta, s-ar putea ca el să piardă aceste alegeri ceea ce ar conduce la  ieșirea sa din viața politică cu consecințe penale grave pentru toate mizeriile pe care le-a făcut de când a intrat în politică, iar dacă le-ar câștiga, l-ar situa în poziția de a nu mai putea fi anchetat datorită imunității prezidențiale.

Ce se va întâmpla în viitor cu Victor Ponta ? Nu rămâne decât să așteptăm reacția populației românești, a celor din partidele de opoziție precum și a organelor de justiție. In situația când totuși el va ieși învingător, se pune întrebarea firească dacă România mai este cu adevărat un stat de drept democratic și dacă comunitatea internațională va reacționa sau nu în consecință.

 

Version française

Conformément au droit pénal roumain, la corruption représente les faits limitatives   réglementées par la loi en ce sens qu'elle regroupe quatre infractions : la prise de dons (corruption passive), la donation de dons (corruption active), la recevoir des avantages indus et le trafic d'influence ; celles-ci étant toutes les activités illégales menées dans le but d'obtenir des avantages matériaux ou morales, des positions sociales ou politiques élevés. La corruption comprend la violation des règles sur les normes des fonctionnaires publiques, ainsi que la défaillance des obligations légales par les agents économiques en ayant un haut degré de danger social, avec des conséquences négatives importantes sur l'ensemble du système social. Il existe plusieurs types de corruption, à savoir : la corruption professionnelle, économique ou la criminalité économique-financière ou d’affaire et la corruption politique, qui inclut des activités telles que le financement illégal des campagnes électorales, en particulier dans la promotion des fonctions gouvernementales de personnes, seulement sur des bases politiques.

Si nous regardons en arrière dans le temps, sur le mode comment a évolué ce phénomène (la corruption), nous constatons que ce fléau s'est propagé avec une rapidité inattendue et qui continue de ravager catastrophique-ment surtout pendant le temps de nos jours, elle a ses racines dans le temps les plus reculés, mais elle a été révélée pour la première fois pendant l'esclavage lors du partage de la société en classes sociales. Bien que l'esclavage à Rome, il y existait depuis le temps royal, en ayant un caractère patriarcale (les esclaves étaient membres secondaires de la famille et ils sont arrivés en particulier en temps de guerre), juste au moment des guerres puniques l’esclavage a pris sa forme classique . Toute conquête des armées romaines apportaient des dizaines de milliers de prisonniers, qui ont ensuite été vendus comme esclaves.

D'autre part, une impulsion donnée à la généralisation du travail servile et à la suite de l'apparition de la corruption, on l’a constitué la classe pauvre en raison des guerres portées par des Romains, les paysans qui épaissaient la structure des prolétaires à Rome et qui vivaient dans des expédients, des aides d'État ainsi que par des gratifications accordées par des riches. Peu à peu, le travail servile s’est progressivement imposé dans les ateliers d'artisans urbains, ce qui a conduit à la transformation du statut des plébéiens individuelles, débrayé du support  économique de leur classe.

Ceux-ci, à cause du système de vote, dont ils ont eu un rôle important, sont devenus corrompus, en fournissant diverses faveurs pour l'option électorale et la plèbe devient, aussi progressivement une classe parasite. De cette manière, la contradiction principale de la société romaine (les plébéiens et les patriciens) commence à passer en raison de l'opposition des esclaves et des propriétaires d'esclaves (y compris l'état, comme propriétaire de l'esclave).

Avec l'effondrement de l'Empire romain et l'apparition de l'État féodal, se sont encore accentuée les différences entre les riches et les pauvres. La féodalité était structurée comme une hiérarchie stricte. À la pointe de cette hiérarchie, était placé le roi ou l’empereur qui en fait détenait la propriété tout le pays et qu’il les donnait à ses vassaux pour des actes de loyauté et bravoure sur-le-champ de bataille. On suivait après, les grandes familles nobles, les petits nobles de province, les paysans et les serfs. La base de l’ordre politique et social était la relation complexe entre le suzerain et ses vassaux. La corruption était chez elle dans les palais royaux et dans les châteaux de la noblesse. Des complots et des alliances ont été faites en permanence. Les nobles et les aristocrates complotaient chaque fois quand le roi frappait dans leurs intérêts ou quand il favorisait une famille au détriment des autres. Les jeux du pouvoir et de la corruption n'évitent pas la toute-puissante Église catholique dont sa histoire est pleine de complots, luttes de pouvoir, de grands actes de corruption et d'ingérence politique.

Pendant la période capitaliste, le système économique est caractérisé par la propriété privée sur les facteurs de production, ainsi que par la recherche du profit, le plus souvent sur des marchés concurrentiels. Dans un système capitaliste, le revenu provient d'au moins deux sources : de profits et salaires. Dans cette période, on distingue le développement unique d'un nouveau concept appelé la bureaucratie qui fera bonne maison avec tous les éléments de la  corruption et qui, même si elle était bien apparue au Moyen Age sous une forme qui ne touche pas l'ensemble de la société médiévale, au fur et à mesure que la société capitaliste s’est développée, ce phénomène a commencé à englober tous les domaines des relations humaines qui ont conduit à une forte hausse de ce nouveau concept qui a été défini et analysé en profondeur par le sociologue allemand Max Weber.

Selon sa théorie, la bureaucratie est une forme d'organisation du travail qui découle de la structure même. Comme une forme d'organisation du travail, la bureaucratie représente une compétente dont l'action est réglementée par la loi. Ses agents, notamment les fonctionnaires, d’habitude de carrière ils doivent obéir à leurs supérieurs et à travailler dans un domaine hautement spécialisé. Cette définition correspond à la notion wébérienne du concept de la bureaucratie et qui apparaît comme le modèle le plus cohérent de la rationalité juridique, en particulier parce qu'elle est basée sur des règles juridiques permettant une plus grande prévisibilité sur la connaissance excessive et précise des lois. Une fois créée, la bureaucratie est l'une des structures sociales les plus difficiles à détruire. La bureaucratie est donc le moyen de mise en œuvre de «l’action communautaire» dans «l'action sociale» organisée rationnellement. Entre la bureaucratie et la corruption, a toujours été et il y a une interdépendance parce que une bureaucratie excessive mené finalement à la corruption.

En ce qui concerne la corruption dans la société communiste, elle a atteint des sommets inimaginables  en ayant l’obstacle le plus important pour le développement politique et économique d'un État fondé sur la structure développée par Karl Marx. La corruption, par sa définition même, a corrodé l'État communiste, en détruisant les principes fondamentaux de gouvernement, elle a pratiquement éliminé la décision juridique de l'application de la loi, ceci est devenu  l'attribut exclusif d'un petit secteur privé; elle a permis un accès privilégié aux facteurs de décision de l'État pour les personnages capables d'offrir des pots de vin et d'autres avantages en violation de la loi. Lorsque les citoyens considèrent les politiciens et les fonctionnaires qui ne sont pas consacrées à l'intérêt public, mais à leur propre enrichissement, la confiance dans le gouvernement tombe automatiquement.

L’économie des États communistes a eu même des structures originales pour l’offre et la demande de paiements illicites de personnes particulières. En effet, la corruption a été une partie de la vie quotidienne de cette société si universelle et si forte, qu’elle est devenue une partie de la culture, c’est-à-dire à des normes et des pratiques sociales. Généralement, on s’est considéré avec un degré faible de concurrence, soit entre les bureaucrates ou parmi les fonctionnaires régis, on a augmenté l'intensité des pratiques de corruption, par exemple, les entreprises qui n'avaient pas de concurrence, où ils ont eu peu de concurrents ont générés des gros prix que les petits fonctionnaires ont été tentés d'essayer à les éviter en demandant des pots de vin et des faveurs.

D'autre part, les bureaucrates, qui sont le seul canal qui régule le transit des marchandises, ont été très bien placés pour recevoir des paiements sous la table. Sous les régimes communistes, les entreprises commerciales ont eu  peu ou pas de concurrents, tandis que les bureaucrates avec du pouvoir puissante importante dans l'allocation des ressources ont été soumis à un contrôle sommaire ou pas du tout de la part du État. Compte tenu de l'omniprésence de la pénurie dans l'économie communiste, les pots de vin, les cadeaux et d’autres paiements privés sont devenus monnaie courante, même indispensables, pour faire marcher l'économie.

Sous les régimes communistes, l'allocation des ressources économiques dépendait principalement de décisions administratives. En conséquence, la corruption était normale dans ces régimes communistes, elle est devenue endémique parce que les possibilités étaient infinies et le contrôle était presque inexistante. La propriété publique des moyens de production et l'intervention de l'État dans presque tous les domaines de la société, on a ajoutée au niveau relativement faible de la responsabilité des fonctionnaires vers les citoyens, ce qui signifie que les pays communistes ont été parmi les plus susceptibles à cause du phénomène de la corruption.

Et pour vous donner un exemple tiré de ma propre vie, je vous présente un bref résumé de la façon dont je suis devenu une victime du système communiste et de la corruption généralisée en Roumanie, avant la révolution de 1989.

Comme je l'ai souligné dans mes autres expositions, j'ai vécu pendant 50 ans en Roumanie au cours de la société communiste et pendant tout ce temps, j'ai été toujours une victime du "Système". Mes parents et d'autres, d'ailleurs, n’était pas en mesure de me soutenir cor pour que je puisse à poursuivre une carrière professionnelle et c'est parce que mon père avait un petit atelier de tournage dans lequel il travaillait seul et ma mère n’avait pas d’emploi et dans cette situation l'argent gagné par mon père n'a jamais couvert les besoins de la maison. Et même s’il avait des possibilités,  je ne serais pas en mesure de poursuivre mes études parce que mon père a été classé comme petit bourgeois et à cause de ça je n'ai pas eu le droit de m'inscrire dans une école appropriée de mon désir. En raison de cette situation, j'ai été obligé de vivre seul, en fessant toutes sortes des astuces pour enfin pouvoir aller à l'université.

Après l'obtention de mon titre universitaire à  l'Académie d'Etudes Economiques de Bucarest, de plus j'ai été poursuivi par un certain nombre de personnes qui étaient jaloux de mon soi-disant à cause de mon succès parce que j’avais passé mes examens universitaires avec une moyenne de 10 et, quand j'ai enfin réussi à obtenir un meilleur emploi, j'ai payé dur et tout seul le prix que je n'ai jamais eu des relations de haut niveau.

À un moment donné, «le Système» a jugé bon que j'étais le seul coupable pour le fait que Mme Elena Ceausescu, qui, à l’époque, était directeur général de l'Institut de recherche chimique (ICECHIM) a développé une technologie pour la fabrication de cuire synthétique qui était expirée depuis longtemps et qui a coûté deux et même trois fois plus que le même cuire se trouvait sur le marché international. Cependant, on a construit, par son ordre, une usine pour mettre en œuvre sa mauvaise technologie, où j'ai été nommé comptable en chef mais, après les premières heures de sa mission, l’entreprise a enregistré d'énormes coûts de fabrication alors que la qualité du produit fabriqué (cuir synthétique) était en baisse.

Les hautes responsables de cette usine n’ont pas  eu le courage de dire la vérité à Mme Ceausescu afin qu’à un moment donné, pour ne pas mettre l'usine en faillite, on a pris la décision de la subventionner illégalement d’un fond d’argent qui provenait de la part du Ministére tutélaire qui pendant une certaine période a couvert les dépenses supplémentaires faites. Étant donné que le système communiste était construit de manière à ne pas pouvoir obtenir quoi que ce soit si on ne payait pas de pots de vin, la Centrale industrielle, de qui appartenait l’entreprise, a financé l’usine avec une série de fonds qui ont servi pour donner des pots de vin, des cadeaux et même de l'argent cash pour les dirigeants de certains institutions de qui dépendait le fonctionnement de l’entreprise, comme la Banque nationale, la Banque d'investissement, Ministère des Finances, Ministère de l'industrie légère, des entreprises de commerce extérieur et bases d’approvisionnement ainsi que pour le Secteur du Parti du district 6.

À un moment donné, dans l’entreprise s’est produit un événement grave qui a renversé tous les arrangements fait pour qui on a sisté le financement de l’argent pour des pots de vin et simultanément on a ouvert une enquête qui s’est soldé avec mon accusation seulement tandis que les autres n’ont pas été enquetté parce qu'ils avaient des relations alors que je n'avais personne.

Le résultat a été tragique pour moi: j'ai été arrêté et détenu pendant 13 mois dans une enquête qui a ruiné ma santé. Ils ont été appliquées contre moi toutes les méthodes secouristes qui ont été utilisées dans des situations pareilles, y compris mon hospitalisation dans un hôpital psychiatrique où on m'a fait des traitements avec des chocs électriques et aussi ils m’ont administré des substances neuroleptiques pour me créer un syndrome de retard psychomoteur dans le but d’obtenir de moi des déclarations dictées par l'enquêteur.

Après enquête, j'ai été jugé et condamné pour les misères que d'autres avaient fait et pas moi. Après être sorti de prison, plus de 10 ans, j’ai été surveillé par la sécurité jusqu'à ce que j'ai réussi à quitter la Roumanie et à arriver dans le monde libre. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, visitez le site Web suivant où "Editeur Scribd" d’Etats-Unis, a publié mon livre que j'ai écrit sous le titre «Le roman de ma vie» :


Après la révolution de 1989, la Roumanie était dans le chaos  avec une société divisée et corrompue essayant de survivre aux conséquences laissées par l'ancien régime communiste. Une série de personnages qui avaient fait de la carrière à l’époque Ceausescu, représentés par les anciens nomencklaturistes et par un certain nombre d’individus qui avaient activé dans les structures de la police et de la sécurité, ont forcé la note et ils ont fait de l'argent des actifs de l'État, en  devenant millionnaires. Au fur et à mesure qu’ils ont prospéré, la grande masse de personnes qui formaient la population roumaine a été soumise à un régime de terreur du point de vue matériel en étant mentie dans le sens qu’en ouvrant ses frontières, la Roumanie donnait la possibilité de voyager et travailler partout dans le monde et qu'à leur tour, là-bas, ils pouvaient devenir riche.

Bien que les magasins étaient pleins de toutes sortes de produits alimentaires et autres produits ménagers suite à la libéralisation du taux de change sur la monnaie roumaine (leu) sur le marché international ce qui avant, était préalablement pris en charge que dans les pays à économie communiste, les salaires étaient si bas que les gens ne pouvaient pas se permettre d'acheter des produits même pour le minimum d'existence. En raison de cette situation, se développe un exode important de la migration roumaine, principalement dans les pays développés de l'Europe occidentale et dans le monde, en général. Selon certaines publications officielles, le nombre des Roumain qui ont migré vers les pays extérieurs de la Roumanie, est estimé autour de trois millions de personnes, ce qui rend la Roumanie dans la situation de ne pas être actuellement accepté pour rejoindre l'Espace Schengen.

Sur le fond de cette situation,  un phénomène nouveau fait son apparition par la division de la population, respectif par l'émergence, la création et le développement des clans de la mafia pègre, surtout chez les Tsiganes qui, même s’ils existaient comme une population indépendante sur le territoire de la Roumanie, ils ont commencé à s'épanouir exagérât et souvent inexpliquée, après 1989.

Les Tsiganes ont toujours été considérés comme une population inférieure en raison de leur mode de vie et leur origine dérivée par les relations de sang avec les Indiens, liaisons qui date d’environ 1400 ans, ayant la base une population issue d'une caste inférieure appelée en Inde «dalit» ou en traduction française signifie «intouchables». Un certain nombre de chercheurs qui ont étudié cette population ont établi que les Tsiganes ont quitté l'Inde vers l'Europe et l'Afrique du Nord, d'une part, en raison de leur discrimination de caste, «intouchables» étant forcés d'exécuter les tâches les plus détestés et, en partie, parce qu’à un moment donné est apparu la propagation de l'Islam dans la région de l'Inde, pendant que les Tsiganes étaient de religion chrétienne. Peu à peu, les Tsiganes ont pu s'intégrer dans les sociétés des pays où ils étaient assis, mais en conservant leurs coutumes, ses traditions et la structure du caste dont ils sont issus.

En Roumanie des années d’après la révolution, les nouveaux politiciens, dans leur poursuite de profits et de l'argent, ont laissé ces clans de la mafia roumaine de se développer, en conduisant même dans la situation de la coopération illicite avec eux. D'autre part, la lutte pour le pouvoir entre les camps des partis de gauche dirigés par le Parti social-démocrate (PSD) et ceux de  droite divisés en formations qui comprenait le Parti national libéral (PNL), le Parti libéral démocrate (PLD) et d'autres partis ont conduit à une déstabilisation de l'économie et de la vie publique en général, parce que les dirigeants de ces partis au lieu d’améliorer la vie des personnes et le développement du pays, se sont préoccupés  principalement pour accroître leur richesse et leur place dans la hiérarchie sociale et politique.

Dans ces conditions, la corruption est devenue une valence particulière dans tous les domaines de la société de sorte qu'elle soit devenue aujourd'hui même la politique de l'État. Voilà ce que disait le Département d'État des États-Unis dans son rapport  sur la Roumanie :


D'autre part, la Commission européenne a déclaré à plusieurs reprises que la corruption en Roumanie est devenue une préoccupation croissante menant à la situation dramatique dans laquelle le nombre de Roumains à qui ont leurs demandé des pots de vin en 2013 a atteint le score de six fois plus élevé que la moyenne d’Union européenne :


Ainsi comme disait l’ancien ambassadeur américain en Roumanie, M. Mark Gitenstein, «le plus gros problème des Roumains a été et est resté la corruption». Selon lui, les Américains qui viennent à investir en Roumanie sont confrontés avec la corruption, le manque de transparence économique et la prévisibilité, alors que, dans ces conditions, M.  Gitenstein a ajouté que :

«Partout où je voyage en Roumanie – a-t-il dit dans une interview accordée au journal «La Vérité» - toujours la première question que les gens me demandent est pourquoi les Américains ne font plus d’investissements en Roumanie. Bien sûr, les Américains ont déjà investi des sommes énormes en Roumanie d'environ un milliard de dollars. Savez-vous pourquoi les compagnies américaines ou britanniques ne viennent pas en Roumanie ? Et ça parce qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni aussi, il y a des lois qui punissent les investisseurs s’ils donnent des pots de vin aux fonctionnaires étrangers, ce qui en Roumanie, cette chose-là n’existe pas».

Voici comment la télévision «BBC News» d’Angleterre présentait la corruption généralisée en Roumanie :

                                           

Si dans les autres secteurs d’activité, où a accès seulement une certaine catégorie de personnes qui font des affaires des millions et, où la corruption va bien au-delà de tout imagination, dans la sphère de la petite corruption on est arrivé dans la situation qu’un certain nombre de citoyens ont perdu leur vie parce qu’on maintient ce fléau, en particulier en matière de santé. Voici un clip très impressionné que vient de renforcer cette déclaration :

                                           

D'autre part et, en raison de la généralisation de la corruption, voilà ce qu’ils pensent maintenant les Roumains  à propos de tous les présidents de la Roumanie qu’ils ont élus à travers depuis 24 ans, depuis qu’elle existe et ce qu'on appelle la démocratie en Roumanie sur la base de leurs promesses qui n’ont pas été que des vaines illusions :

                                             

Et pour revenir à nos jours, à l’heure actuelle en Roumanie on se déroule la plus grande intrigue politique de l’année axée sur la corruption au plus haut niveau qui a atteint même la fonction présidentielle du pays, notamment  Traian Basescu. Il s’agit de M. Mircea Basescu, le frère du président Traian Basescu, qui depuis quelque temps, a des relations d'amitié avec le chef des gitans qui, appartient au clan de la mafia roumaine Bercea Mondialu, de son vrai nom Anghel Sandu qui depuis plus de temps est en prison pour une série de crimes commises par lui.

Par l’entremise de sa famille, Bercea Mondialu a sollicité à son ami Mircea Basescu pour l'aider à sortir de prison, ou dans le pire des cas de lui diminuer la peine, considérant que Mircea Basescu (MB) en qualité de frère du président aurait des relations en justice. Pour ce service, MB a reçu de  Sandu Anghel (Bercea Mondialu) par l’entremise de sa famille le montant de 280.000 euros en pots de vin. Suite à cet arrangement de la part des deux parties impliquées en conflit, Mircea Basescu et d'autres personnes proches de Bercea Mondialu ont été arrêtés pour 29 jours.

Pendant ce temps-là, la télévision «Antena 3», appartenant à son rival, dit-il Traian Basescu, M. Dan Voiculescu a diffusion et a commenté cette affaire afin que toute l'attention se tourna vers la faute du chef de l’État :

                                           

D'autre part, les procureurs de la DNA qui enquêtent ce cas de corruption, ils ont  émis une autre différente hypothèse que celle présentée par la télévision «Antena 3». Dans le même temps, le Parlement roumain a demandé au président Basescu de démissionner à la suite d'une décision adoptée par ce forum qui a été proposé par l'ancien libéral Calin Popescu Tariceanu, actuellement président du Sénat à la  suite des arrangements faites par le Premier ministre Victor Ponta pour le fait que, le PNL est sorti du gouvernement par passage en opposition, situation qui a affaibli la majorité parlementaire dirigée par le PSD, en existant même la possibilité que son parti devient susceptible de perdre les élections de cet automne.

Ce scénario est dirigé contre Traian Basescu parce que le gouvernement actuel dirigé par le Premier ministre Victor Ponta veut le renverser et respectivement sa démission de son poste de président de la Roumanie parce qu'il (Victor Ponta) peut devenir président du pays afin de couper les droits des Roumains comme il l'a fait dans de nombreux cas, d'une part et, d'autre part, pour libérer de tous les  criminels de son parti, qui sont à présent à la prison en tête avec Adrian Nastase qui ont financé ses campagnes électorales qui l’ont amené à la direction de son parti et du gouvernement.

Au lieu de se diriger contre les clans de la mafia qui ont prospéré depuis que Victor Ponta est au pouvoir, au lieu de prendre des mesures pour déterminer d’où et comment ces clans s'enrichissent du jour au lendemain en persiflant tous les autres citoyens honnêtes par leur mode de vivre, de se auto-couronné rois et  empereurs, de s'exposer en public sans gêne avec leur or et leur richesses volées au pays et à l'étranger, à régulariser leur statut qui met la Roumanie dans une situation embarrassante vis-à-vis des autres pays d'Europe occidentale et dans le monde où ils nous font de risée  par des vols et la mendicité, il les laisse en paix pour faire tous ces misérables activités, mais il les utilise également pour ses actions à l'encontre de soi-disant ses ennemis personnels dans sa lutte pour le pouvoir et la domination totale du pays.

Ce jeu en coulisses est spécifique au Premier ministre Victor Ponta qui, comme je l'ai souligné en d'autres occasions, veut créer un parti-État pour mener et mettre un monopole sur toutes les institutions de l'État roumain, étant donné qu'il est lui-même un malfaiteur présumé en étant déclaré le meurtrier de son père et même du procureur Cristian Panait.

Voilà ce que disait le journal allemand «Frankfurter Allgemeine Zeitung» sur le passé sombre de Ponta :


Et avec tout son passé criminel pour qui il n'a jamais donné la moindre explication, il se précipite maintenant d'échapper de Traian  Basescu le plus rapidement possible, d'une part, parce que Basescu pas une fois a laissé entendre qu’il a connaissance de ses problèmes passés et d'autre part, parce que les partis de droite se réorganisent en un seul bloc de sorte qu’aux élections présidentielles de cet automne, il pourrait perdre ces élections ce qui le serait conduit à sa sortie de la politique avec des conséquences pénales graves pour toues les misères qu'il les a faits depuis qu'il est entré en politique et si par erreur il gagnerait, cette chose-là serait en mesure de ne pas être enquêter  en raison de l'immunité présidentielle.

Qu'est-ce qui se passera dans l'avenir avec Victor Ponta ? Tout ce qui reste est d'attendre la réaction de la population roumaine, à ceux des partis d'opposition ainsi que la justice. Dans la situation où il sortirait victorieux, cependant, une question naturelle est de savoir si la Roumanie est vraiment un état démocratique et si oui ou non la communauté internationale réagira en conséquence.
                                                   

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire