jeudi 18 septembre 2014

Autonomia Ținutului Secuiesc – mărul discordiei dintre români și maghiari / L’autonomie du Territoire Seckler - la pomme de la discorde entre roumains et hongrois

                                                                            
                                                                                  


 
Versiunea română
România ține în brațe o bombă cu ceas : Ținutul Secuiesc. La fabricarea ei a lucrat din răsputeri, în ultimii 25 de ani, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) și alte formațiuni iredentiste beneficiind de sprijinul tacit și de neînțeles al întregii clase politice românești de după revoluția din 1989. In cele trei județe care formează așa zisul «Ținut Secuiesc» respectiv Harghita, Covasna și Mureș, situația românilor este dramatică și, nici măcar acum, în cel de-al doisprezecelea ceas, politicienii nu dau vreun semn că le-ar păsa, fiind mult prea ocupați cu împărțirea și păstrarea puterii.
Am ales această temă, deoarece nu de mult UDMR-ul a introdus, spre discutare și respectiv aprobare în Parlamentul României,  Proiectul de autonomie a Ținutului Secuiesc care este cel mai șovin, mai iredentist și mai antidemicratic proiect elaborat vreodată de această Uniune antinațională care urmărește dezmembrarea statului român și trecerea acestui teritoriu în componeneța statului maghiar Ungaria.
Pentru a înțelege mai bine acest conflict care datează de secole și care acum a căpătat o valență nouă în condițiile apariției unei mișcări antistatale promovată de Ungaria și susținută de UDMR precum și de alte formațiuni care sprijină șovinismul și iredentismul maghiar, voi încerca să prezint istoria acestui teritoriu, mizele sale politice și consecințele care pot să apară în urma unei eventuale aprobări a proiectului respectiv privind integritatea teritoriului românesc și a situațìei românilor care locuiesc și muncesc în acest ținut. Iată în câteva clișee, o parte din revendicările maghiarilor din Transilvania asupra acestor cerințe :
 
                                                 
Așa zisul «Ținut Secuiesc» este așezat în partea sud-estică a Transilvaniei, locuită în majoritate de secui (subgrup etnic maghiar cu o conștiință istorică aparte, cu specificități etnografice, respectiv de dialect) și, care cuprinde teritoriile fostelor scaune secuiești. Respectivele teritorii se găsesc actualmente incluse administrativ în județele Alba, Bacău, Cluj, Covasna, Harghita și Mureș. Colocvial, sub denumirea de «Ținutul Secuiesc» se înțelege numai teritoriul format din județele Covasna, Harghita și Mureș.
                                                  

Din punct de vedere istoric, respectiv la mijlocul secolului I după Hristos și la începutul secolului al II-lea, pe teritoriul actual al Transilvaniei s-a aflat centrul politic al regatului Daciei care în perioada respectivă constituia un puternic stat de sine stătător cu o populație dezvoltată mai ales în timpul domniei împăratului Decebal, pe numele său adevărat Diurpaneus. Prezența culturii dacice în sud-estul Transilvaniei este marcată prin descoperiri emblematice cum ar fi tezaurul de la Sâncrăieni (județul Harghita) sau cetățile dacice de la Covasna (Cetatea Zânelor) sau Jigodin (județul Harghita).
Regatul dac condus de împăratul Decebal a fost cucerit, după două războaie, în anul 106 după Hristos de Imperiul Roman sub conducerea împăratului Traian, pe numele său adevărat Marcus Ulpius Nerva Traianus, care a început organizarea noii provincii romane Dacia. Sud-estul Transilvaniei a fost inclus în provinciile Dacia Porolissensis, Dacia Apulensis și Moesia și apoi fortificat cu numeroase castre cum ar fi cele de la Inlăceni (Praetoria Augusta) și Sânpaul (jud. Harghita), Brețcu (Angustia) și Olteni (jud. Covasna) sau Brâncovenești și Călugăreni (jud. Mureș).
Începand cu anul 234, o serie de evenimente slăbesc puterea Romei. Legiunile din Pannonia își proclamă propriul împărat, astfel că din anul 236 Maximinus Thrax (primul Imparat Roman de origine barbară) se află în războaie continue cu Dacii Liberi și Sarmații. Între  anii 238 - 251 Goții și Carpii întreprind o campanie de raiduri devastatoare asupra provinciilor romane Dacia și Moesia, asediind orașele situate adânc în Balcani și destabilizând Imperiul Roman.
După căderea Imperiului Roman, populația dacă supraviețuiește pe teritoriile înfloritoare din timpul administrației romane iar prezența lor este atestă de diverse documente care confirmă continuitate acestui popor pe teritoriul fostei provincii romane, Dacia.
Pe teritoriul actual al României, pătrunderea hunilor în secolul IV e.n, a avut loc în condițiile slăbirii  Imperiului  roman  de  răsărit  în urma deselor incursiuni de jaf și distrugere efectuate de către acestia. Hunii au fost strămoșii actualilor maghiari ce constituiau la aceea epocă un trib nomad barbar organizat în hoarde conduse de regele Attila supranumit în unele texte bisericești «Biciul lui Dumnezeu» pentru cruzimea și sălbăticia acțiunilor sale. Hunii  care  și-au  păstrat tot timpul viața nomadă nu s-au așezat niciodată și nicăieri în timp durabil pe teritoriul Daciei,  lăsând numai  urme  sporadice  în N-E Moldovei, în Câmpia Dunării și în Câmpia Tisei. Regiunea Transilvaniei o dominau mai alea prin intermediul aliaților lor germanici, ostrogoții si gepizii care erau mai organizați și mult mai puțin sălbateci decât ei.
Triburile maghiare ale hunilor au intrat în Bazinul Panonic, aflat la vest de interiorul Arcului Carpatic unde este situată actuala Transilvania, spre sfârșitul secolului IX, în anul 896, când s-au stabilit în final după cca 500 de ani  în câmpia Panoniei. La mijlocul secolului al X-lea ei încep cucerirea Transilvaniei unde întâlnesc o puternică rezistență din partea formațiunilor statale deja existente din perioada dacilor conduse de Gelu, Glad și Menumorut.
Prima mențiune documentară privitoare la existența secuilor pe aceste meleaguri datează din anul 1116, secuii fiind amintiți alături de pecenegi ca alcătuind avangarda cavaleriei ungare. Ca popor asociat maghiarilor, secuii au fost colonizați în sistemul de prisăci medievale de-a lungul graniței sudest-transilvane nou extinse. Secuii se aflau în serviciul militar al regilor Ungariei. Câteva decenii mai târziu, în anul 1146, secuii, alături de aceiași pecenegi, făceau parte din oastea regelui Géza al II-lea al Ungariei (1141-1162), fiind implicați în luptele de pe Leitha, împotriva markgraf-ului Heinrich al II-lea de Austria.
Scaunele secuiești au fost unitățile de administrare judecătorească ale secuilor din Transilvania, menționate începând cu deceniul al treilea al secolului al XIV-lea. Acestea, inițial șapte la număr, apoi cinci (prin constituirea celor Trei Scaune în unul singur), au fost desființate în anul 1876, odată cu reforma administrativă a Regatului Ungariei, în sensul extinderii organizării comitatelor la nivelul întregii țări. Teritoriul fostelor scaune secuiești nu are în prezent un statut administrativ deosebit de mulțimea de ținuturi istorice românești, având numai administrație publică de tip județean.
În secolul al XIX-lea a fost desființat și județul Săcuieni din Țara Românească, județ al cărui nume se trage de la populația secuiască venită din Ardeal și care s-a amestecat cu românii localnici. Reședința județului s-a aflat inițial la Urlați. Județul Săcuieni a fost desființat la 1 ianuarie 1845 și împărțit între județele Prahova (cea mai mare parte) și Buzău (partea de est).
In perioada comunistă, teritoriile în care locuiau cu preponderență secuii și maghiarii au fost înglobate în Regiunea Autonomă Maghiară care cuprindea cca 730000 de locuitori divizați 14 raioane regionale în cadrul cărora traiau 77,3% secui și maghiari iar restul de 22,7% erau români. O nouă reorganizare are loc în 1960 când este adoptată noua denumire de Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară iar la 16 februarie 1968 această regiune a fost desființată prin noua organizare care avea la bază actualele județe.
După revoluția din 1989 și ca urmare a adoptării legii partidelor politice nr 14/2003 și republicată în 2014, în spațiul așa zisului Ținut Secuiesc care în fapt nu există ca formă de organizare teritorială, au luat ființă o serie de uniuni și partide politice bazate pe criterii etnice deși legea partidelor politice interzice acest lucru.
In acest context, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) a luat ființă în data de 25 decembrie 1989, de sfintele sărbători de Crăciun și mai exact în ziua când soții Ceaușescu au fost omorâți. De la înființarea acestei organizații, ea a funcționat ca și un partid politic deși ea apare ca o organizație cu caracter cultural, nefiind înscrisă în registrul partidelor politice.
Revoluţia din 1989 a repus pe tapet delicata problemă a şovinismului maghiar care de la Marea Unire din 1 Decembrie 1918 se află într-o permanentă ofensivă contra Slovaciei, Serbiei şi, mai ales, României. Perioada comunistă nu a permis manifestarea în manieră plenară a imenselor rezerve de ultranaţionalism de care dispune «elita» minorităţii maghiare din România. În ultimii 25 de ani doi factori au favorizat progresele iredentismului maghiar în România : şantajul pe care-l practică fără scrupule UDMR-ul şi dezinteresul total al tuturor politicienilor români faţă de interesele perene ale poporului din care fac parte. Pentru a se afla la guvernare partidele de pe scena politică românească au sacrificat drepturile istorice ale naţiunii române.

 
                                                 
UDMR se află, deci, la guvernare din 1996. În acest timp ţara noastră a cunoscut clipe extrem de grele. În această perioadă, declasata clasă politică din România (inclusiv politicienii maghiari) au împins ţara în pragul dezastrului. Economia naţională a fost subminată cu bună ştiinţă spre încântarea corporaţiilor multinaţionale. Corupţia, nepotismul, traficul de influenţă, hoţia din avutul public şi incompetenţa au făcut din România un stat eşuat care seamănă frapant sub anumite aspecte cu ţări precum Somalia, Irak sau Afganistan ş.a.m.d. Pentru a obţine voturile minorităţii maghiare liderii UDMR au jucat mereu pe cartea ultranaţionalismului, şovinismului şi iredentismului. Cu sprijin extern venit din Ungaria se încearcă sabotarea operei naţionale care a primit recunoaştere internaţională prin Tratatul de Pace de la Trianon semnat la 4 iunie 1920. Iată un extras din evenimetele ce au avut loc la Târgu Mureș în data de 20 martie 1990 când a avut loc o încăierare sângeroasă între maghiari și români pe tema problemelor etnice maghiare :
                                                 
Astăzi, românii sunt sufocaţi, nu numai de clasa politică românească dar şi de dictatura minorităţilor. Cea mai indezirabilă situaţie în România zilelor noastre este aceea de a fi român, astfel că este infinit mai bine să fii maghiar, rom etc. Pentru a justifica această stare de fapt s-au inventat termeni inepţi precum «discriminare pozitivă». Orice persoană raţională ştie că nu există discriminare pozitivă sau negativă. Discriminarea este pur şi simplu discriminare. Ceea ce se întâmplă la UMF Târgu-Mureş vine ca o continuare firească a lungului şir de sfidări şi şantaje operate de UDMR. Să nu uităm de sacrilegiul la care a fost supus simbolul nostru naţional, Avram Iancu. Celor care au propus ca ziua de 15 martie să fie sărbătoare naţională le propun să creeze din data de 4 iunie, zi de sărbătoare naţională.
                                                    

                                                    
Politica antinaţională dusă cu obstinaţie de toată clasa politică românească a avut drept consecinţă atrofierea sentimentului patriotic. Drept urmare, acum când doar patru ani ne mai despart de la centenarul Marii Uniri de la 1918 edificiul naţional creat atunci cu imense sacrificii este serios pus sub semnul întrebării.
UDMR este finanantă de către stat ca un ONG și nu ca un partid politic. De la apariția acestei organizații iredentiste și șovine, aceasta nu a făcut altceva decât să creeze o crevasă între maghiari și români. Nu se poate uita că UDMR-ul a fost la guvernare mai mult de 24 de ani. Cu ce a contribuit această grupare ilegală, (ca partid politic), la dezvoltarea economică și socială a României ? Nu a interesat-o decât obținerea de privilegii, nu atat pentru maghiarii din România, cât pentru ei personal.
Uitați-vă ce averi formidabile au dobândit conducatorii udemeriști chiar în detrimentul propriilor concetățeni ! Folosind lozinci iredentiste, antiromânesti, amenințând pe maghiarii corecți și cinstiți, și-au clădit propriile fiefuri în care taie și spânzură fără nici o frică. Ba mai mult, și-au vândut voturile celor care au dat mai mult astfel că participarea lor la guvernare s-a făcut pe bază de târguieli mai ceva ca la piață. Sprijiniți puternic, chiar și financiar, de un stat care nu  apără absolut deloc interesele românilor, dar și de o serie de trădători politicieni români, UDMR-ul a ajuns de fiecare dată la guvernare impunând condiții foarte avantajoase lor, așa cum a făcut în toată perioada  când aceasta a fost la guvernare.
Kelemen Hunor, președintele UDMR, ar trebui să bage bine la cap că minoritățile naționale au aceleași drepturi, fără discriminare, egale cu românii. În plus, recunoașterea la nivelul Comunității Europene a nivelului înalt atins în România privind recunoașterea drepturilor minorităților naționale înlătură categoric alegațiile promovate de UDMR și personalități ale minorității maghiare că în România nu le sunt respectate drepturile.
Chiar și serviciile secrete din România au trimis conducerii țării mii de rapoarte în legătură acțiunile iredentisto-șoviniste ale ungurilor, fără însă să găsească, la organele competente, ecou la sesizările lor. Rezultatele muncii ofițerilor de informații în această chestiune sunt considerabile și deloc de neglijat. Acestea au fost comunicate constant factorilor responsabili și mai ales factorului politic care, din nefericire, tace ! Motivele pentru care, din anii ’90, partidele politice au ignorat toate avertizările serviciilor de informații pe această chestiune, sunt pe cât de clare, pe atât de josnice : păstrarea puterii politice, dată fiind alianța cu UDMR. Priviți acest video clip și vă veți convinge cum iredentiștii maghiari declanșează provocări în rândul populației, fără ca organele abilitate să acționeze :
                                                   
                                                    
Alianța partidelor politice cu o organizație culturală al cărei statut de partid politic este în cel mai bun caz incert a facut, pe de o parte ca UDMR-ul să câștige de fiecare dată, iar pe de altă parte, clasa politică, pentru a se menține la putere, a făcut numai compromisuri defavorabile ei. Dacă privim problema din punct de vedere strict legal, UDMR nu este (încă ?) un partid politic așa cum o cer legile românești. Și asta în timp ce altor partide românești li se resping cererile de înființare.
Oricând, oricine poate invoca această situație în fața legii și din păcate. nu o face nimeni ! Există instituții care chiar au această obligație. Aceeași indolență vinovată ! Șantajul politic constant, scenetele regizate de UDMR și implementate cu multă abilitate politică la adresa tuturor guvernelor la care a fost parte, se pare că sunt destul de eficiente. Politicienii români cedează ușor, pentru a-și păstra locul la putere.
Pe de altă parte, Ungaria s-a implicat activ în procesul de separare și maghiarizare a locuitorilor din cele trei județe. «Lupta pentru autonomia Ținutului Secuiesc trebuie sprijinită material de Ungaria» – susținea chiar vicepreședintele Parlamentului maghiar, Balczo Zoltan. Afirmația a fost facută la o serbare secuiască desfășurată în județul Mureș. Acesta, din partea formațiunii de extremă dreaptă Jobbik, a declarat că Guvernul Ungariei ar trebui convins să sprijine lupta pentru autonomie, nu numai moral, ci și material.
                                                      
Obrăznicia, impertinenţa şi sfidarea statului român de către extremiştii maghiari şi secui deopotrivă cu Ungaria a întrecut orice limite. Adepţii înverşunaţi ai neorevizionismului ungar antiromânesc, aplică consecvent planul hungarist de destabilizare a României şi de distrugere a statului naţional şi unitar român. Cea mai recentă etapă din acest plan se derulează în prezent şi este declanşată de Ungaria prin găselniţa referitoare la arborarea steagului aşa zisului ţinut secuiesc – un teritoriu care în realitate nu a existat şi nu există în România din punct de vedere istoric, juridic și administrativ.
Scandalul provocat de Ungaria pe această temă urmăreşte, de fapt, în principal, internaţionalizarea problemei autonomiei teritoriale a aşa zisului ţinut secuiesc şi captarea faţă de aceasta a simpatiei şi sprijinului opiniei publice externe, mass-mediei internaţionale, factorilor decizionali din cadrul Uniunii Europene şi ai SUA.
Cei care pun actualul scandal provocat de Ungaria numai pe seama campaniei electorale se înşeală amarnic sau în mod premeditat induc această ipoteză tocmai pentru a mai diminua din vinovăţia «ţării vecine şi prietene» şi a amplifica opiniile – apărute deja – potrivit cărora reacţia României ar fi fost prea vehementă. Aşa se explică şi suspecta rapiditate cu care Tokes Laszlo – port drapel al dezideratelor hungariste antiromâneşti care a declarat anul 2013 ca fiind «anul autonomiei teritoriale» - s-a manifestat, din nou, în spiritul său caracteristic de demolator al statului naţional român, în interviul acordat recent, de această dată, publicaţiei «New York Times».
Dar el nu va fi o voce singulară, pentru că în strategia cunoscută a Budapestei, susţinută permanent cu mijloace specifice de serviciile sale de informaţii, este vizată o mobilizare cât mai numeroasă de asemenea «voci» care să sprijine «cauza» respectivă – unele aflate de mult în solda neorevizionismului extremist maghiar, altele în devenire ce trebuie să-şi dea acum proba loialităţii – atât internaţional, cât şi în România.

Guvernul Victor Ponta este pus la grea încercare, mai ales acum, în timpul campaniei electorale, când premierul se pregătește să dea lupta cea mare pentru obținerea scaunului de președinte al României. El este conștient de faptul că, dacă va da apă la moară ungurilor cu care a făcut deja o alianță la guvernare, sigur va pierde alegerile prezidențiale și pentru acest fapt riscă, pe de o parte, să piardă electoratul necesar pentru a putea intra în turul 2, iar pe de altă parte, ungurii nu vor lăsa nepedepsită atitudinea lui Ponta de a nu da curs la cererea lor cu consecința ieșirii lor de la guvernare și periclitarea majorității actuale din Parlament pe care partidul său o are în alianta PSD-UNPR-PC. Iată ce spunea Ponta în legătură cu această problemă :
 


 Este suficient a se urmări cu atenţie mass-media românească şi internaţională, talk-show-rile şi opiniile unor aşa zişi reprezentanţi ai societăţii civile şi ONG-uri, analişti, chiar şi politicieni, etc. Cu scopul precis de a culpabiliza, din nou, România, extremiştii unguri şi maghiaro-secui vor recurge, în continuare, aşa cum ne-au obişnuit, la un întreg arsenal de dezinformare şi manipulare a realităţii, ceea ce evident îi defineşte, axat pe minciună şi fals, potrivit vechiului proverb «hoţul strigă prindeţi hoţii».

                                                 


Azi, mai mult ca oricând, este necesar să le reamintim neorevizioniştilor extremişti unguri care canalizează politica oficială a Ungariei în direcţia sprijinirii realizării autonomiei teritoriale pe criterii etnice a aşa zisului Ținut Secuiesc, atacând astfel caracterul naţional şi unitar al statului român, dar în egală măsură şi extremiştilor separatişti din rândul etnicilor maghiari şi secui din România care acţionează în aceaşi direcţie că, o parte din dovezile monstruozităţilor şi crimelor comise de înaintaşii lor  împotriva românilor din aşa zisul Ținut Secuiesc, dar şi din restul Transilvaniei, pentru a cărui autonomie teritorială acţionează astăzi în mod perfid și  pe faţă, sunt deja cunoscute și neacceptate de populația României.
 
 
                                                   
 
Version française
La Roumanie détient une bombe avec déclencheur : le territoire Seckler. À sa fabrication, a travaillé fort au cours des 25 dernières années, l'Union Démocratique des Hongrois de Roumanie (UDMR) et d'autres partis irrédentistes en bénéficiant de l'aide tacite et incompréhensible de toute classe politique roumaine d'après la révolution de 1989. Dans les trois comtés qui forment le soi-disant «Le territoire Seckler» c'est-à-dire Harghita, Covasna et Mures, la situation des roumains est dramatique et même maintenant, au dernier moment, les politiciens ne donnent aucun signe qu'eux se soucient, étant trop occupé pour le partage et la préservation du pouvoir.
J'ai choisi ce sujet, parce que, pas depuis longtemps UDMR a présenté pour la discussion et approbation au Parlement le projet de l'autonomie Székely qui est le projet le plus irrédentiste et antidémocratique qui vise le démantèlement de l'État roumain et l'annexion de ce territoire au État hongrois.
Pour une meilleure compréhension de ce conflit qui remonte à plusieurs siècles et a maintenant acquis une nouvelle valence dans l'émergence d'un mouvement anti l'État roumain promu par la Hongrie et soutenu par l'UDMR et d'autres partis qui appuient le chauvinisme hongrois et l'irrédentisme, je vais essayer de présenter l'histoire ce territoire, ses enjeux politiques et les conséquences qui peuvent découler de ce projet en ce qui concerne à l'intégrité territoriale roumaine et la situation des Roumains qui vivent et travaillent dans ce territoire. Voici quelques clichés des revendications Hongrois de Transylvanie sur ces exigences :
                                                
Le soi-disant «Territoire Seckler» est situé dans le sud-est de la Transylvanie, habitée principalement par  Székely (sous-groupe ethnique hongroise avec une conscience historique particulier avec une spécificité ethnographique, c'est-à-dire le dialecte) et comprenant les territoires des anciens sièges Székely. Ces zones sont actuellement incluses administrativement dans Alba, Bacau, Cluj, Covasna, Harghita et Mures. Familièrement, sous le nom du territoire Seckler  signifie seulement le territoire qui comprend les comtés de Covasna, Harghita et Mures.
                                                 

Au premier siècle de notre ère et le début du deuxième siècle, le territoire actuel de la Transylvanie était le centre politique du royaume de Dacie qui dans la période respective était un état indépendant puissant avec une population développée pendant le règne du roi Decebal, Diurpaneus son vrai nom. La présence de la culture de Daciens dans le sud Transylvanie est marquée par des découvertes telles que le trésor emblématique de Sancraieni (comté de Harghita) ou la forteresse de Covasna (Forteresse de fées) ou Jigodin (comté Harghita).
Le royaume dace dirigée par le roi Décébale  a été conquis, après deux guerres, en 106 après JC par  l'Empire romain sous l'empereur Traian, de son vrai nom Marcus Ulpius Nerva Traianus, qui a commencé à organiser la nouvelle province romaine de Dacie. Le Sud-Est de Transylvanie a été inclus dans les provinces Dacia Porolissensis, Dacia Apulensis et Moesia puis fortifié avec de nombreux camps comme ceux d’Inlaceni (Augusta Praetoria) et Sanpaul (comté. Harghita) Bretcu (Angustia) et Olténie (comté. Covasna) ou Brancovans et Calugareni (comté Mures).
À partir avec l'année 234, une série d'événements affaiblir la puissance de Rome. Les légions de Pannonie proclament son propre roi, ainsi que depuis l'année 236, Maximin Thrax (le premier empereur romain d'origine barbare) se trouve en guerres continues avec les Daces libres et les Sarmates. Entre les années 238 à 251 les Goths et Carpii entreprennent une campagne de raids dévastateurs sur les provinces romaines de la Dacie et Mésie, en assiégeant les villes situées en profondeur dans les Balkans pour déstabiliser l'Empire romain.
Après la chute de l'Empire romain, la population dace a survécu sur les territoires florissants sous l'administration romaine et leur présence est attestée par plusieurs documents confirmant la continuité du peuple dace dans l'ancienne province romaine de Dacie.
Sur le territoire actuel de la Roumanie, l'arrivée des Huns au quatrième siècle de notre ère, a eu lieu dans les conditions de l'affaiblissement de l'Empire romain d'Est, après fréquentes incursions de pillage et de destruction menées par eux. Les Huns étaient les ancêtres des Hongrois en cours à ce moment-là en constituaient une tribu nomade organisé en hordes barbares menées par le roi Attila qui était appelé dans certains textes religieux «le Fléau de Dieu» pour la cruauté et la sauvagerie de ses actions. Les Huns qui ont toujours gardé leur vie nomade ne sont jamais installés n'importe où, en temps durable, sur le territoire de Dacie, ne laissant que des traces sporadiques dans le nord-est de la Moldavie, dans la plaine de Danube et dans la plaine de Tissa. La région de Transylvanie ils l'ont dominé à travers leurs alliés les Germaniques, les Ostrogoths et les Gépides qui étaient plus organisés et beaucoup moins sauvage qu'eux.
Les tribus magyares de Huns sont entrées dans le Basin de Pannonie, située à l'ouest des Carpates où il se trouve aujourd'hui la Transylvanie à la fin du XIXe siècle, en l'an 896, quand ils se sont finalement mis en place après environ 500 ans dans la plaine pannonienne. Au milieu du Xe siècle, ils commencent la conquête de la Transylvanie où ils rencontrent une forte résistance de la part des formations des états existantes au cours de la période des Daces dirigés par Gelu, Glad et Menumorut.
La première mentionne documentaire sur l'existence des Székely dates de 1116, les Szecklers étaient rappelés à côté des Petchenègues qui constituaient l'avant-garde de la cavalerie hongroise. Comme peuple associés aux Hongrois ils ont été colonisés dans le système médiéval tout au long de la frontière sud-est de la Transylvanie nouvellement agrandi. Les Secklers étaient au service militaire des rois de Hongrie. Plusieurs décennies plus tard, en 1146, les Szecklers, à côté avec les mêmes Pechenegs faisaient partie de l'armée du roi Géza II de Hongrie (1141-1162), en étant impliqués dans les combats sur la Leitha contre le Markgraf Heinrich II de l'Autriche.
Les sièges Székely étaient des unités de l'administration judiciaire de Székely de  Transylvanie mentionnés à partir de la troisième décennie du XIVe siècle. Ils étaient à l'origine au nombre de sept et cinq (en définissant les trois présidents en un), ont été supprimés en 1876, avec la réforme administrative du Royaume de Hongrie. Le territoire des anciens sièges Székely ne dispose pas actuellement d'un statut administratif spécial de provinces historiques roumaines, ayant seul une administration publique de  type comté.
Dans la période communiste, les territoires habités principalement par de Szecklers et les Hongrois ont été intégrés dans la Région autonome hongroise qui comprenaient environ 730 000 habitants répartis en 14 districts régionaux dans lesquels ils vivaient 77,3% hongrois et le reste de 22,7% étaient Roumains. Une nouvelle réorganisation a lieu en 1960, lorsqu'on a été adoptée la nouvelle région Mures-autonome hongrois et le 16 Février 1968, la région a été abolie par la nouvelle organisation qui a été fondée sur les comtés actuels.
Après la révolution de 1989, suite à l'adoption de la loi n° 14/2003 des partis politiques et reproduit en 2014 dans la soi-disant espace Szekely t qui n'existe pas en tant que forme d'organisation territoriale, ont vu le jour un certain nombre de partis politiques basés sur des critères ethniques bien que la loi interdise ce chose-là.
Dans ce contexte, l'Union démocratique des Hongrois de Roumanie (UDMR) a été fondée le 25 Décembre 1989, plus exactement le jour où Ceausescu a été tué. Depuis sa création, il a fonctionné comme un parti politique même si elle apparaît comme une association culturelle, pas inscrite au registre des partis politiques.
Révolution de 1989 a rétabli le délicat problème du chauvinisme hongrois qui, à partir de la Grande Union du 1er Décembre, 1918 se trouve dans une offensive constante contre la Slovaquie, la Serbie et la Roumanie en particulier. La période communiste n'a pas permis la manifestation en manière plénière à des énormes réserves de l'ultra-nationaliste de qui dispose «l’élite» de la minorité hongroise en Roumanie. Dans les 25 dernières années, deux facteurs ont favorisé l’irrédentisme hongrois en Roumanie : le chantage qu’il pratique sans scrupules l’UDMR et l'indifférence totale de tous les politiciens roumains devant les gens vivaces qu’ils appartiennent. Pour se trouver au pouvoir les partis qui se trouvent sur la scène politique roumaine ont sacrifié les droits historiques de la nation roumaine.

                                                          
L’UDMR est donc au gouvernement depuis 1996. Pendant ce temps, notre pays a vécu des moments extrêmement lourds. Au cours de cette période, la déclassée classe politique de la Roumanie (y compris les hommes politiques hongrois) ont poussé le pays au bord du désastre. L'économie nationale a été mise à mal en connaissance de cause à la grande joie des multinationales. La corruption, le népotisme, le trafic d'influence, vol de biens publics et l'incompétence ont fait la Roumanie un État défaillant qui ressemble frappant sur certains aspects, à certains égards avec des pays comme la Somalie, l'Irak ou l'Afghanistan, etc. Pour obtenir les votes de la minorité hongroise, les leaders de l’UDMR ont toujours joué sur la carte ultra-nationaliste, le chauvinisme et l'irrédentisme. Avec le soutien externe, qui est venu on tente de saboter l’œuvre national qui a reçu une reconnaissance internationale par le traité de paix de Trianon signé le 4 Juin 1920. Voilà un extrait des événements qui ont eu lieu à Targu Mures le 20 mars, 1990, quand il a eu lieu une bagarre sanglante entre les Hongrois et les Roumains sur les problèmes ethniques hongrois :
                                                 
Aujourd'hui, les Roumains sont étouffés, non seulement par la classe politique roumaine, mais aussi par la dictature des minorités. La situation la plus indésirable en Roumanie d'aujourd'hui est d'être roumain et il vaut infiniment mieux être hongrois, tsigane, etc. Pour justifier cet état de choses ont été inventées termes ineptes tels que «la discrimination positive». Toute personne rationnelle sait qu'il n'y a pas de discrimination positive ou négative. La discrimination est tout simplement la discrimination. Qu'est-ce qui se passe à l'UMF Targu Mures vient comme un prolongement naturel de la longue série de provocations et de chantage exploités par UDMR. N'oublions pas du sacrilège  à qui a été  soumis Avram Iancu, notre symbole national. Ceux qui ont proposé que le 15 mars soit un jour férié national, je le  propose  à créer la date de 4 juin comme date de la  fête nationale.
                                                    

                                                  
La politique antinationale menée par obstination par toute la classe politique roumaine a entraîné l'atrophie du sentiment patriotique. Suite à ce chose-là  maintenant lorsque il y a seulement quatre ans qui nous séparent de la centenaire de la Grande Union de 1918 l’édifice national créé à l’époque avec d'énormes sacrifices est maintenant mise en question.
L’UDMR est financé par l'État comme une ONG et non pas comme un parti politique. Depuis l'apparition de cette organisation irrédentiste et chauviniste, elle n'a rien fait, mais elle a créé une crevasse entre les Hongrois et Roumains. On ne peut pas oublier qu’UDMR a été au pouvoir pendant plus de 24 ans. Avec quoi a aidé cette organisation illégale (comme un parti politique), au développement économique et social de la Roumanie ? Elle a été intéressé seulement  pour l'obtention de privilèges, pas pour les Hongrois de Roumanie, mais seulement pour eux personnellement.
Découvrez ce que les dirigeants de l'UDMR ont acquis une richesse énorme, même au détriment de leurs concitoyens ! En utilisant des slogans hongrois irrédentistes, anti roumains, en menaçant les Hongrois corrects  et honnêtes, ils ont construit leurs propres fiefs dans lesquelles ils coupent et ils pendent sans aucune crainte. En outre, ils ont vendu leurs votes à ceux qui ont donné plus, de sorte que leur participation au gouvernement, a été faite sur la base de négociation pire que le marché. En étant soutenus fort, même financièrement, par un  l'État qui ne défend pas du tout les intérêts de Roumains, mais aussi par un certain nombre de traîtres politiciens roumains, l’UDMR est arrivée chaque fois au pouvoir en imposant des conditions très avantageuses pour eux.
Kelemen Hunor, le président de l'UDMR il faut savoir que les minorités nationales ont les mêmes droits, sans discrimination, égales avec les Roumains. De plus, la reconnaissance au niveau de la Communauté européenne du niveau élevé atteint en Roumanie sur la reconnaissance des droits des minorités élimine catégoriquement les allégations soutenues par l'UDMR et par les personnalités que la minorité hongroise en Roumanie, ses droits ne sont pas respectés.
Même les services secrets en Roumanie ont envoyé aux leaderships des milliers de rapports sur les actions irrédentiste-chauvines des Hongrois du pays, sans trouver, aux organes compétents, un écho à leurs plaintes. Les résultats du travail des agents de renseignement, sur cette question, sont considérables et ne peuvent pas être négligés. Ceux-ci ont été communiqués constamment aux facteurs responsables, en particulier aux facteurs politiques qui, malheureusement, sont toujours silencieux ! Les motivations pour lesquelles dans les années ’90 les partis politiques ont ignoré tous les avertissements de l'intelligence service, sur cette question, sont aussi claires qu'aussi méprisable : la conservation du pouvoir politique, compte tenu de l'alliance avec l'UDMR. Regardez ces clips vidéo et vous serez convaincu que les irrédentistes hongrois déclenchent des provocations dans la population,  sans que les organes compétents soit agir :
                                                   
                                                     
L’alliance des partis politiques avec un organisme culturel dont le statut de parti politique est incertain, a fait, d'une part, que l’UDMR a gagné chaque fois et, d'autre part, la classe politique, pour se maintenir au pouvoir, a fait toujours des compromis qui ont été défavorables, à eux. Si nous regardons le problème sous un angle strictement juridique UDMR n'est pas (encore) un parti politique, tel que requis par la loi roumaine. Et ce alors pendant que d'autres partis roumains n’ont pas encore obtenu le statut de constitution.
À tout moment, n'importe qui peut demander cette situation devant la loi et, malheureusement. Personne ne le fait pas ! Il existe des institutions qui même ont cette obligation. Le chantage politique constant, les croquis réalisés par l'UDMR et mis en œuvre avec une grande habileté politique contre tous les gouvernements à qui elle a fait partie, il semble qu'ils sont très efficaces. Les politiciens roumains cèdent facilement pour garder leur pouvoir.
D'autre part, la Hongrie a été activement impliquée dans le processus de séparation et de magyarisation des habitants de ces trois comtés. «La lutte pour l'autonomie du Territoire Seckler devrait être soutenue matériellement par la Hongrie» - affirmait même le vice-président hongrois Zoltan Balczó. La déclaration a été faite lors d'une cérémonie qui s'est tenue dans le comté de Mures. Celui-ci, de la part de la formation d’extrême droite Jobbik, a déclaré que le gouvernement de la Hongrie devrait être amené à soutenir la lutte pour l'autonomie, non seulement morale, mais aussi matérielle.
                                                      
L’insolence, l'audace et le mépris d’État roumain par des extrémistes hongrois et les Székelys hongrois ont dépassé toutes les limites ! Les ardents défenseurs de neo-revisionisme hongroise anti-roumains appliquent de manière cohérente le plan hungariste pour déstabiliser la Roumanie et la destruction de l'État roumain unitaire et national. La dernière étape de ce plan est actuellement en cours et est déclenchée par la Hongrie par le mode sur l’arborescence du drapeau de la terre dite Székely - un territoire qui en réalité n'existait pas et n'existent pas en Roumanie à partir d'un point de vue historique, juridique et administratif.
Le scandale provoqué par la Hongrie sur ce sujet cherche en réalité  l'internationalisation de l'autonomie territoriale de ladite terre à la Székely pour capturer la sympathie et le soutien public des médias internationaux, les responsables de la politique extérieure de l'Union européenne et USA.
Ceux qui mettent le scandale actuel causé par la Hongrie seulement à cause de la campagne électorale se trompent lourdement ou délibérément ils induisent cette hypothèse pour diminuer plus précisément la culpabilité «du pays voisin et ami» et amplifier les opinions - déjà publiés - selon lesquels  la réaction de la Roumanie serait être trop véhémente. C'est ce qui s’explique la rapidité suspecte avec laquelle Laszlo Tokes – le port drapeau des desideratas hungaristes anti-roumaine qui a déclaré l’année 2013 comme étant «l’année de l'autonomie territoriale» - se manifeste à nouveau dans son esprit caractéristique de la démolition de l'État national roumain, dans une interview récemment accordé, cette fois, au journal «New York Times».
Mais, ce ne sera pas une seule voix parce que dans la stratégie dite de Budapest, soutenue en permanence avec ses services de renseignement, est préoccupé par la mobilisation comme aussi de nombreuses de telles «voix» pour soutenir «la cause» respective.

Le gouvernement Ponta est mise à l'épreuve et contestée, surtout maintenant, au cours de la campagne électorale, quand le premier ministre se prépare à donner un grand combat pour obtenir le siège de Président de la Roumanie. Il est conscient que s'il va donner de l'eau au moulin aux Hongrois avec qui il a déjà fait une alliance au pouvoir c'est sûr qu'il va perdre l'élection présidentielle, ce qui peut, d'une part, de perdre les électeurs nécessaires pour entrer dans le circuit 2, d'autre part, les Hongrois ne laisseront pas son attitude impunie de sorte qu'ils vont sortir de l'alliance au gouvernement et mettre en péril leur majorité actuelle au Parlement que son parti a avec PSD-PC-UNPR. Voici ce que disait Ponta sur ce problème :
                                                 

 
 Il suffit de suivre attentivement les médias roumains et internationaux, les talk-show et les opinions des soi-disant les représentants de la société civile et des ONG, des analystes et même les politiciens, etc. Avec le but spécifique de culpabiliser, à nouveau, la Roumanie, les extrémistes hongrois utilisera en outre à tout un arsenal de désinformation et de manipulation de la réalité, qui définit bien évidemment axée sur le mensonge et faux, selon le vieux proverbe «le voleur crie capturez les voleurs».
                                                  
Aujourd'hui, plus que jamais, il est nécessaire de rappeler aux neo-révisionistes extrémistes hongrois qui canalisent la politique officielle de la Hongrie sur le soutien pour la réalisation de l'autonomie territoriale fondée sur des critères ethniques de la dite Territoire de Szekely, qu'en attaquant ainsi le caractère  nationale et unitaire de l'État roumain, mais aussi les séparatistes et extrémistes parmi les Hongrois d'origine en Roumanie et Székely agissant dans le même sens, certains des monstruosités de preuves et de crimes commis par leurs ancêtres contre les Roumains dans la soi-disant Territoire Szekely et le reste de la Transylvanie.


lundi 1 septembre 2014

Masoneria română între adevăr și minciună / La franc-maçonnerie roumaine entre la vérité et le mensonge

                                                                                  
 
 
Versiunea română
Theodore Roosevelt, cel de al 26-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, care a fost un critic aprig al organizației Francmasoneriei spunea : «În spatele guvernului, la vedere, tronează un guvern invizibil care nu este credincios poporului şi nici răspunzător faţă de popor. A distruge acest guvern invizibil, care este o alianţă fără Dumnezeu între afaceri corupte şi politică mârşavă, este datoria şefului statului».
Pornind de la această declarație, care definește clar esența existenței acestei organizații, Francmasoneria este considerată cea mai secretă și mai temută societate ocultă care a existat vreodată pe această planetă, ea fiind atât de temută încât mulți care amintesc de ea, nici măcar nu au curaj să-i pronunțe numele, făcând referiri cu termeni ca : Oculta Internațională, Iluminații, Marea Conspirație, Dușmanii lui Hristos, Grupuri Oculte de Interes, Guvernul din Umbră, Marea Finanță Internațională, Olimpienii, Arhitecții Lumii Moderne (artificiale), Nobilimea Neagră, Bubulii sau pur si simplu Ei.

Cel mai mare secret al acestei organizații (simbolul masonic al celui de al treilea ochi a-tot-văzător dirijat de glanda pineală care acționează asupra părții nevăzute a subconștientului uman) este dezvăluit în video-clipul următor :
                                                  
Originile francmasoneriei se pierd în negura vremurilor. Cele mai vechi descrieri provin de acum circa 2000 de ani din Mesopotamia și vorbesc despre Frăția Șarpelui (sau Frăția Babiloniană) ca fiind o organizație secretă anti-spirituală, cu aceleași structuri, mijloace și scopuri oculte care s-au păstrat până la francmasoneria modernă. 
Masoneria sau cum i se mai spune Francmasoneria a debutat în perioada regelui Numa Pompilius, succesorul lui Romulus, care era al doilea din cei șapte regi ai monarhiei romane și care a domnit între anii -715 și -673 înainte de Hristos. In aceea perioadă, constructorii de temple și monumente se bucurau de anumite privilegii, printre care și scutirea de contributii publice. Aceștia erau împarțiți în trei grade : ucenici, companioni și maestri. Se organizau întruniri, de regulă seara după terminarea lucrului, într-o baracă amenajată în apropierea construcției, unde se discutau lucrările pentru a doua zi.
 Aceste adunări erau conduse de marele maestrilor, fiind precedate de un ceremonial magico-religios, mostenit din perioada când numai preoții se ocupau de amenajarea templelor. Unele legende masonice plasează formarea organizației în vremea construirii Turnului Babel și cea a construirii Templului din Ierusalim de către regele Solomon, despre care se vorbește în Bibile.
Istoria Francmasoneriei este oarecum neclară. Originea ei rămânand un mister, un secret păstrat cu străsnicie, în ciuda publicării a numeroase cărți și articole referitoare la această organizație. Se spune că mulți masoni au pierdut din vedere adevărata origine și scopul organizației însăși. În lucrarea «The Templar Revelation» autorii Lynn Picknett si Clive Prince descriau Francmasoneria ca fiind : «O organizație care și-a pierdut înțelesul său originar».

In 925 francmasonii își aleg ca patron pe Sfântul Ioan, deoarece sărbătorirea acestuia coincidea cu solstițiul de vară, moment astronomic celebrat prin ritualuri magice de către membrii confreriilor de zidari înca din antichitate. Confreriile de zidari «Fratii Sfantului Ioan» s-au răspândit pe continentul european. Aceștia au primit din partea papilor privilegiul de a zidi catedrale. În acea perioadă mulți oameni de artă și gânditori au devenit membri ai lojelor masonice, beneficiand de numeroase facilități.
În secolul al VII-lea, din pricina creștinizării anglo-saxonilor se aduc modificări în normele confreriilor de constructuri, iar vechile ritualuri și regulile de initiere au căpătat formulele adecvate ale noii religii dominante. Nu s-au pierdut manoperele oculte, semnele și procedeele magice, iar secretul și ceremonialul inițierilor a rămas de asemenea neschimbat. S-au păstrat și tradițiile de întrajutorare și solidaritate din antichitatea romană.
Până la urmă, biserica și-a dat seama de acțiunile  anticreștine ale francmasonilor astfel că în secolul al XV-lea, lojile masonice au început să fie persecutate sângeros de Biserica Catolică, fiind acuzați de propovăduire a ereziei (concepţie religioasă în contradicţie cu dogmele bisericii în cadrul căreia aceasta ia naştere) și a schismei (separarea unui grup religios în două) în Biserică. Multe dintre lojile masonice au fost destrămate iar în secolul al XVI-lea acțiunile Bisericii Catolice au fost distrugătoare pentru francmasoni.

In 1649, după decapitarea regelui Charles I al Angliei, masonii restabilesc tronul și totodată subminează autoritatea lui Oliver Cromwell, dând francmasoneriei un caracter prin excelență politic. După 1660, francmasoneria se transformă definitiv din confrerie profesională în societate ocultă. În 1717 s-a format Marea Loja Unită, la Londra, prin unirea a patru loji. Acest Ordin a apărut dintr-o combinație de tradiții care au evoluat și s-au contopit într-o perioadă mai lungă de timp. In 1720 se formează o Lojă în Franța, sub auspiciile Marii Loji Unite din Anglia.
Brațele actuale ale caracatiței francmasoneriei se regăsesc acum în cele mai importante organizații internaționale cum ar fi : FMI, BM, ONU, NATO, UE, Grupul Bildenberg, Comisia Trilaterala, Comitetul celor 300, Council of Foreign Affairs, Clubul de la Roma, Rotary Club, Lion Club, Jockey Club, The Round Table (Masa Rotundă), Ordinul Templierilor, Ordinul Cavalerilor de Malta, Majestic 12 (MJ 12) si multe alte organizații internationale care lucrează pentru implementarea Agendei francmasonice și instaurarea Noii Ordini Mondiale.
                                                    
 Francmasonii spun că ei se închină Marelui Arhitect al Universului, dar tot ei susțin ca acesta nu este Dumnezeu. Atunci cine altcineva ar fi acest Mare Arhitect decât Satana ? Acesta este și principalul motiv pentru care Biserica Crestină a combatut și interzis de multe ori francmasoneria. În realitate, francmasoneria este o organizatie ocultă, mondială și satanistă, care venerează demoni și se închină la Lucifer, Belzebuth, Jahbulon sau Satana. Scopul lor este de a pregăti Noua Ordine Mondială până la venirea Antichristului. Desigur, oficial ei neagă aceste aspecte, dar în secret, între ei, știu bine ce au de făcut.
Masonii sunt organizați în loji conduse de câte un maestru francmason. Deși se adresează toti între ei cu termenul de «frate» și elogiază egalitatea și fraternitatea, ei se supun unei ierarhii stricte, pe grade ; astfel, fiecare mason trebuie să se supună necondiționat masonilor de grad mai mare.
Cel mai important lucru pentru ei este păstrarea secretului asupra întalnirilor și organizării lor, secret care este păstrat datorită unor jurăminte oribile, barbare, criminale, pe care fiecare mason trebuie să le depună. În baza acestor jurăminte (care de multe ori contravin jurămintelor depuse de ei ca demnitari ai statului, de respectare și apărare a Constituției și a poporului), ei se simt la adăpost de orice fel de divulgari, permițându-și să deruleze cele mai criminale planuri de afaceri financiare sau politice. Aceste secrete bine păzite au și permis crearea în cadrul acestor loji masonice a unor grupuri de tip mafiot care operează acțiuni economico-financiare contra intereselor statului.

Iată conținutul jurământului masonic pe care orice nou candidat îl depune în momentul când acceptă și este pe cale să devină mason :

«Jur, în numele Arhitectului Suprem al tuturor lumilor, să nu descopăr niciodată secretele, semnele, cuvintele, învăţăturile sau practicile francmasoneriei şi să păstrez tăcere veşnică asupra lor. Făgăduiesc şi jur să nu trădez niciodată nimic din acestea nici prin scris, nici prin grai, nici prin gesturi, nici să pun pe altcineva să scrie, să litografieze, să graveze, să tipărească ceva, să nu dau în vileag în vreun fel ceea ce mi s-a descoperit până în această clipă sau mi se va descoperi în viitor. Dacă nu mă voi ţine de cuvânt, mă oblig să mă supun la următoarea pedeapsă  : să mi se ardă buzele cu fier înroşit, să mi se taie o mână, să mi se smulgă limba din gură, să mi se reteze gâtul, cadavrul meu să fie spânzurat în lojă în timpul primirii unui nou frate, iar după aceea să fie ars şi cenuşa aruncată în vânt».

Jurământul masonic asigură şi secretizarea calităţii reale a persoanei şi a tuturor acestor conflicte între obligaţiile pe care masonul jura că şi le ia.

 DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI MASONIC ANULEAZĂ ÎN FAPT ORICE JURĂMÂNT FAŢĂ DE STATUL ŞI POPORUL ROMÂN, CEL MAI GRAV FIIND ÎNCĂLCAREA JURĂMÂNTULUI MILITAR. Astfel, masonul afişează calitatea de funcţionar sau militar român, în condiţiile în care el este de fapt un mercenar străin care acţionează împotriva propriului neam. Această situaţie este prezentă azi, în anul 2015, la toate funcţiile de vârf din Statul Român, dar şi în toate celelalte state.
  
 
Principalele activitați le au în domeniul traficului ilegal de droguri, arme, carne vie, petrol, metale și pietre pretioase. Desigur că informații despre acești baroni nu veti găsi în mass-media care este în marea majoritate controlată tot de francmasonerie și care are ca scop doar să ofere circ populației. Locațiile în care masonii se întâlnesc sunt în general secrete. Două astfel de sedii ale lor din Bucuresti se afla in cladirile AGIR din Piața Romană (vizavi de ASE) și de pe Calea Victoriei (vizavi de Hotelul Bucuresti). Atunci când se afla în public, masonii comunică între ei prin semne și simboluri secrete, ce transmit atât informația respectivă cât și gradul sau loja de apartenență a masonului care transmite aceste semnale.
Principala doctrină a francmasoneriei a fost rezumată de cele 24 de Protocoale ale Intelepților Sionului, autentic tratat de manipulare a întregii umanitati. Masonii spun că aceste Protocoale ar fi false, niste înscenari, însa cel mai important argument al veridicității lor este faptul că până acum tot ce a fost scris în ele de sute de ani, s-au îndeplinit întocmai, de la Războaiele Mondiale și până la banalele jocuri și concursuri din mass-media. Protocoalele expun cu exactitate planul de instaurare a Noii Ordini Mondiale. Cel mai simplu mijloc de a opri aceste planuri infernale este acela de a le face publice.
Este interesant de citat un pasaj din cuvântarea lui Albert Pike (Mare Maestru francmason de Rit Scotian, grad 33) din 4 iulie 1889 : «Religia noastră, a masonilor celor mai înalți în grad, este credința neprihănită în Lucifer. Dacă Lucifer nu este Dumnezeu, atunci nici Hristos nu este Dumnezeu. Dar ei sunt amândoi Dumnezei. Deoarece stiinta ne învață că nu există lumină fără umbră, frumusețe fără urâciune și alb fără negru. Absolutul poate exista numai prin doi Dumnezei astfel că Lucifer este Dumnezeul luminii».
Francmasoneria este deci o organizaţie secretă, o perfidă conspiraţie mondială cu scopuri malefice ascunse (singura organizaţie politică ce foloseşte în rău energiile naturii, prin ritualuri de magie neagră şi prin invocarea forţei Satanei), care urmăreşte să stăpânească într-un mod tiranic oamenii acestei planete (consideraţi simple animale cu faţă umană), prin instaurarea unei aşa-zise Noi Ordini Mondiale, în realitate noul haos al Satanei. Francmasoneria este de fapt condusă din umbră de mişcarea Sionistă prin intermediul aşa-zisului Guvern ultrasecret «invizibil» al Terrei numit şi Majestic 12 şi prin Marea Lojă Mamă şi Consiliul Suprem (formate numai din membri sionişti). Ideile fundamentale ale protocoalelor înţelepţilor Sionului sunt :
 1. Francmasonii nu admit alt drept decât cel al forţei ; «liberalismul» propagat de ei printre creştini a distrus religia creştină şi autoritatea statului.
 2. Aurul a intrat în mâinile mişcării Sioniste şi cu ajutorul lui aceasta a acaparat presa, dominând opinia publică și comandând guvernele în statele aşa-zis democrate.
Membrii mişcării Sioniste sunt numiţi în cercurile lor : «iluminaţi, înţelepţi, eminenţe cenuşii, big-Brother, guvern ultra-secret din umbră». Datorită faptului că francmasoneria acţionează ca o societate secretă (deşi francmasonii susţin că francmasoneria nu este secretă ci doar «discretă») manipulând din umbră masele de oameni prin guvernele marionetă pe care le instalează la conducerea tuturor ţărilor, pentru că în spatele tuturor lojilor masonice se află membrii mişcării Sioniste (necunoscuţi de marile mase), pentru că în faţa oamenilor sunt împinşi oameni politici care respectă numai condiţiile impuse din umbră de membrii mişcării Sioniste infiltraţi sub nume adaptate poporului respectiv în toate partidele politice (indiferent de culoare şi orientare) şi pentru că se folosesc de sloganuri ca : «democraţie, libertate, fermitate, egalitate» în spatele cărora se ascund cele mai mari crime şi fărădelegi. Winston Churchill a definit mişcarea Sionistă şi francmasoneria «fiară fără chip».
Membrii mişcării Sioniste pentru a rămâne în umbră înfiinţează în toate ţările din lume loji masonice, le măresc neîncetat numărul, atrag în ele personalităţi ce pot urca sau sunt deja în funcţii publice folosindu-se de setea de putere şi de bani a acestora sau de naivitatea lor. Aceste loji sunt dirijate cu o inteligenţă diabolică din umbră de o administraţie centrală, pe care numai membrii Sionişti o cunosc. Ei merg pe principiul că nimeni nu se poate lupta cu o «putere necunoscută». Masonii nesionişti, indiferent de rasă, naţionalitate şi funcţie folosesc drept paravan şi sunt pionii de sacrificiu (aşa cum a fost masonul Ceauşescu şi alţi lideri politici sacrificaţi) pentru masonii Sionişti şi scopurile lor malefice ascunse. Planul de acţiune al celor 13 lideri Sionişti care se închină diavolului este pentru toţi ceilalţi «fraţi masoni» un secret.
Această organizație nu numai că s-a infiltrat în toate domeniile de activitate ale statelor în care și-a implantat sedii și cercuri de membrii activi, dar a pus la cale chiar și asasinate împotriva unor personalități care-i încurcau în derularea activităților lor sataniste. Video clipul de mai jos vine să confirme această afirmație prin nominalizare directă :
                                                   
In România, prima lojă masonică a fost întemeiată la Iași în 1748, de către italianul Carri al cărui nume adevărat era Anton Mario del Chiara care era secretar al domnitorului fanariot Constantin Mavrocordat. A doua loja a apărut în 1749 printre sașii de la Brașov, iar a treia în 1767 la Sibiu. Adevarata întemeiere a Francmasoneriei în România a fost întemeiata la Paris în Loja Ateneul Străinilor. În această Loja erau initiați fiii de boieri, veniti aici la studii.
Câțiva dintre francmasonii români mai cunoscuți ai vremii au fost : Vasile Alecsandri, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan Cuza, Ion Heliade-Rădulescu, Ion Ghica, Gheorghe Magheru, Mihail Kogalniceanu, Costache Negruzzi, C.A.Rosetti, Carol Davila, Spiru Haret și Tudor Vladimirescu.
Spre deosebire de alte țări, în România situația a stat altfel. Francmasonii erau priviți bine de către Biserica creștină, ba chiar aveau relații bune până în 1937, în timp ce biserica romano-catolică i-a socotit îndelungă vreme eretici și apostați.
În timpul comunismului francmasoneria practic n-a mai existat. Mihail Sadoveanu a avut o încercare de a împăca francmasoneria cu comunismul, însă a rămas fără succes. În data de 27 decembrie 1989, la București, francmasonii care au supravietuit comunismului s-au întâlnit în fostul Templu din strada Radu de la Afumati și au pus la cale renașterea Francmasoneriei române. In octombrie 1990 francmasonii români din exil au creat Marea Loja Natională a României care în prezent are și o sită pe Internet :
În România actuală, francmasoneria este organizată în mai multe obediente : Marea Lojă Nationala a României , Marea Lojă Natională Unită din România,  Marele Orient de Rit Scoțian Antic și Acceptat din România, Marea Lojă Regulară a României, Marele Orient al României, precum și alte cateva obediente mai mici, între care unele deschise și femeilor. Toate aceste obediente se recunosc reciproc.
                                                 
                                                    
Ritualurile ce se desfășoară în cadrul ceremoniilor francmasone au un caracter unic într-un decor demn de Evul Mediu :
                                                  
Iată cum explică reprezentanții masoneriilor din România și Germania cine sunt masonii și ce este masoneria după opinia lor :
                                                   
Atragerea de noi membrii în această organizațìe secretă se desfășoară după niște reguli foarte bine puse la punct astfel că noii aderanți sunt studiați cu mult timp înainte de a fi acceptați, ei trebuind să îndeplinească niște cerințe corespunzătoare dogmelor impuse de Masonerie. Conform ordinului inițiatic membrii sunt înfrățiți prin idealuri comune morale, spirituale și sociale. Iată o prezentare scurtă a atragerii de noi membrii în România de după 1989 :
                                                  
Dacă facem o incursiune în istoria postdecembristă, vom constata că majoritatea guvernelor României au fost conduse de francmasoni, așa cum rezultă din video clipul următor :
                                                  
 Din cele 11 guverne care s-au succedat în România după evenimentele din decembrie 1989 (fără a le lua în calcul interimatele), cel puțin opt au fost conduse în mod cert de prim-miniștri a căror apartenență la francmasonerie este confirmată.
Petre Roman a condus primele două guverne postdecembriste. Mason de nivel înalt, intens susținut de Marele Orient al Franței și de lojile italiene, Petre Roman participa activ în septembrie 1990 la întâlnirile cu Marele Suveran al masoneriei italiene, Elvio Schubba.
Un document inedit, publicat în 1990, demonstrează apartenența sa la masonerie. Este vorba despre o scrisoare care îi poartă semnatura, alături de mențiunea «strict secret», adresată ca de la frate la frate, ambasadorului României la Cairo, Ion Angelescu. Iată ce se afirma în această scrisoare :
«Sunteti autorizat», scrie Petre Roman, «ca imediat după primirea la președintele Mubarak, să îl asistați la ceremonia afilierii în loja Memphis-Misraim din Cairo pe trimisul nostru, fratele Gelu Voican, adept al Ordinului nostru cu gradul de Cavaler Kadosh, în Loja de Rit scoțian, rectificat și acceptat în care ați primit Lumină».
Fratele Gelu Voican la care a făcut referire ordinul lui Petre Roman este nimeni altul decât Gelu Voican Voiculescu. Acesta ocupa pe atunci funcția de viceprim-ministru, adică era adjunctul lui Roman.
Deputatul Vasile Matei a dezvăluit ulterior, în februarie 1998, că Petre Roman și Adrian Năstase (ministru de externe în al doilea guvern Roman) nu fac parte din aceeași loja masonică, dar sunt amândoi francmasoni.
Din 1998 pâna în 1999, România a avut un alt prim-ministru mason, dar provenit de pe o altă filieră : Radu Vasile. După ce s-a convertit peste noapte la catolicism și a intrat în masoneria italiană, Radu Vasile a avut o ascensiune subită. Se remarcă prin mai multe «performanțe» în premieră în România. Spre exemplu, este primul român care ocupă o poziție de conducere în organismele europene, devenind vicepreședinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.
O altă premieră a fostului prim-ministru Radu Vasile a fost vizita Papei în România. Relațiile sale cu lojile italiene și cu Opus Dei (grupare teroristă din interiorul Bisericii Catolice) îl fac să sustină curentul masonic ecumenist din cadrul Bisericii și să intermedieze, în mai 1999, prima vizită realizată de un Suveran pontif într-o țară ortodoxă, după schisma religioasă din anul 1054. Cu această ocazie, Patriarhia Româna a primit de la Opus Dei o donație în valoare de 200.000 de dolari pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului.
Relațiile sale de înalt nivel cu masoneria italiană fac să fie și primul român primit în audientă privată de Papa Ioan Paul al II-lea (care și el a fost mason), nu o dată, ci chiar de patru ori. De altfel, Radu Vasile este cel care a tradus în limba română Biografia Papei Ioan Paul al II-lea.
Între 1999 și 2000 Guvernul României este condus de un alt mason recunoscut, Mugur Isărescu. Într-un mod inexplicabil pentru cei care nu cunosc apartenența sa la masonerie, Mugur Isărescu este de 24 lungi ani guvernator al Băncii Naționale a României, poziție pe care a rămas în ciuda schimbărilor de pe scena politică românească. Puțini știu faptul că Mugur Isarescu a fost menținut pe această poziție la presiunile unor organisme financiare mondiale, care au amenințat că își retrag împrumuturile acordate României, de fiecare dată când s-a pus problema schimbării din funcție a lui Isărescu. Explicația acestei susțineri trebuie căutată în perioada cât acesta a lucrat la Institutul de Economie Mondială din București.
Datorită acestei poziții, Isărescu mergea deseori în SUA încă dinainte de 1989. Acolo a fost racolat de Consiliul pentru Relații Externe (Council of Foreign Relations) care avea nevoie să-și implanteze în România un om pe care să se poată baza.
După evenimentele din decembrie 1989, Isărescu a fost imediat activat. A petrecut o scurtă perioadă ca reprezentant comercial al României la Ambasada din Washington, apoi a devenit guvernator pe viață al Bancii Nationale. Misiunea sa era să se asigure că România va face împrumuturi înrobitoare, care să o facă dependentă de organismele financiare internaționale ca Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Monetar Internațional, misiune care și-o îndeplinește peste așteptările stăpânilor săi. Dintr-o țară care în decembrie 1989 nu avea deloc datorii, România are acum o  datorie externă declarată care se apropie de 100 miliarde de euro.
Puțini știu că Mugur Isărescu este membru al grupării masonice care face jocurile în economia mondială – Comisia Trilaterală. De altfel, Isărescu a avut grijă să se înconjoare la BNR de mulți masoni. Cel mai evident exemplu este cel al lui George Virgil Stoenescu, membru în Consiliul de administratie al Bancii Naționale, dar și Mare Secretar General al Consiliului de grad 33 al Ritului Scoțian din România.
Este deja de notorietate faptul ca Adrian Năstase, fost prim-ministru al României între 2000 si 2004 este mason de grad 33, cavaler de Malta și face parte din Clubul Rotary. Într-un interviu din anii ’90, Adrian Năstase vorbeste despre faptul că este cavaler de Malta, lucru pe care îl menționează și în CV-ul postat, la vremea respectivă, pe site-ul Parlamentului.
La fel stau lucrurile și cu fostul prim-ministru, Călin Popescu Tăriceanu. Se știe că acesta este fiul adoptiv al masonului Dan Amedeo Lăzarescu, desemnat în 1990 Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu de Rit Scoțian Antic și Acceptat al României.
Teoria neimplicării masoneriei în politică este un basm de adormit copiii, dacă ținem cont doar de faptul că Dan Amedeo Lăzarescu este unul dintre cei care au reînființat Partidul Național Liberal după 1989 și a deținut functia de vicepreședinte al PNL timp de șapte ani.
Pe vremea când Tăriceanu era ministru al industriei și comerțului în guvernul Victor Ciorbea, l-a ales ca prieten și coleg de afaceri pe un coleg de masonerie, Corneliu Vișoianu, conducatorul Marii Loji a României la vremea respectivă. La rândul lui, Corneliu Vișoianu este foarte bun prieten și partener de afaceri cu Bogdan Buzoianu, mason în Loja Alpina din Elveția și Pro Mare Maestru în Marea Lojă a României, unul dintre «băieții deștepți» din afacerile cu energie electrică, patron la Energy Holding și protejat al fostului premier Tăriceanu.
Valeriu Stoica, vicepreședinte al PNL până în 2001 și președinte PNL în perioada 2001-2002, a declarat, de altfel, că Tăriceanu este membru al Marii Loji a României și că a încercat să îi racoleze pe toți liderii PNL în această grupare.
În 2007, el s-ar fi utilizat de frații de lojă pentru a-l înlocui pe Traian Băsescu, suspendat temporar din funcția de președinte al țării de 322 (numarul lojei Skull&Bones) de parlamentari.
Înainte de numirea sa ca președinte interimar, ziarul masonic «Ziua» publica o poză-semnal. Imaginea înfățișa un Văcăroiu diabolic, în ai cărui ochelari se reflecta un cerc alcătuit din mâini reunite – simbol al frației malefice masonice.
Theodor Stolojan, premier al României în perioada 1991-1992, poveșteste că a fost curtat de Marea Loja a României, din care face parte și Tăriceanu. Iată ce spunea el în aceea perioadă :
«Îmi amintesc că acest domn Vișoianu - zicea Theodor Stolojan - a venit la mine și mi-a propus să intru într-o loja masonică. I-am zis să mă lase în pace cu prostiile».
Puțin probabil ca Stolojan să fi refuzat totuși pactul cu masoneria, fie ea a lui Chirovici, fie a lui Vișoianu. Cert este că în perioada cât a fost prim-ministru s-a remarcat prin eforturile de a distruge economia românească alături de guvernatorul Băncii Naționale, masonul Mugur Isărescu. De altfel, Stolojan a fost ulterior angajat la Banca Mondială.
Francmasoneria nu și-a plasat degeaba oamenii în această poziție cheie. Primul-ministru are privilegiul de a alege membrii guvernului. Consecința imediată a acestei manevre a fost că prim-ministrii masoni și-au ales echipa din rândul propriilor colegi de lojă. Aceasta a făcut ca în toate guvernele să existe cel putin doi, trei sau chiar mai mulți ministri, despre care se știe cu certitudine că sunt masoni.
La o privire de ansamblu asupra guvernelor românești de după ‘89 se observă chiar că anumite nume se repetă. Lipsa de persoane pregătite și dispuse să conducă un minister ? Nicidecum. Deloc întâmplător, cei care apar în mod repetat pe posturile de miniștri sunt exact cei care fac parte din francmasonerie.
Unul dintre «veterani» este Sorin Frunzăverde. Într-o emisiune difuzată de Realitatea TV, el a recunoscut că este mason. Aceasta l-a făcut de nelipsit în majoritatea guvernelor masonice de după ’89 ca : ministru al Mediului în Guvernul Ciorbea, ministru al Turismului în Guvernul Radu Vasile și de două ori ministru al Apărarii în Guvernele Isărescu și Tăriceanu. Apoi, când nu a mai fost ministru, Sorin Frunzăverde a primit o calduță pozitie de deputat în Parlamentul României și mai nou a fost chiar și europarlamentar.
Masonul Victor Babiuc apare și el constant în guvernele postdecembriste, când la un minister, când la altul. Ministru de Justiție în al doilea guvern Roman, ministru de Interne în Guvernul Stolojan, ministru al Reformei în 1998, de trei ori ministru al Apărării în Guvernele Ciorbea, Isărescu și Radu Vasile.
Ca si Frunzăverde, cât nu a fost ministru a fost deputat, iar din 2005 a fost numit președinte al Camerei de Comerț și Industrie a României, poziție pe care a ocupat-o până în 2007. Despre apartenența lui la masonerie s-a discutat și în Camera Deputaților în 1998.
În unele ministere apartenența la masonerie a devenit o tradiție. Din cei nouă miniștrii de externe care au activat până în prezent se știe cu certitudine că șapte sunt masoni. Adrian Năstase a fost ministru de externe atât în guvernul Roman, cât și în guvernul Stolojan. I-a urmat, în guvernul Văcăroiu (1992-1996), Teodor Meleșcanu, coleg de lojă cu Dinu Patriciu și Călin Popescu Tăriceanu. I-a urmat Andrei Plesu, care a rămas în această functie preț de două guvernări. Guvernul Ciorbea (1996-1997) l-a avut ca ministru de externe pe Adrian Severin și el membru al francmasoneriei.
 
La ora actuală, Marea Lojă Naţională din România este condusă de Marele Maestru Radu Bălănescu care nu de mult timp a fost ales Secretar Executiv al Conferinței Mondiale a Marilor Loji Regulare, fiind cea mai înaltă poziție deținută până acum de un mason român la nivelul Masoneriei Regulare Universale. El este medic pediatru, chirurg, doctor în Științe Medicale, medic specialist în chirurgie și ortopedie pediatrică, directorul medical și șeful Clinicii de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu».
                                                   


Printre cei mai activi francmasoni români din perioada actuală în afară de conducerea acestei organizații amintim pe Patriarhul Daniel, șeful Bisericii Ortodoxe Române și Ilie Sârbu, senator și socrul premierului Victor Ponta care și el a aderat nu de mult la această organizație satanistă, despre care am vorbit pe larg în articolele destinate lor și publicate pe acest blog. Și ca o confirmare a faptului că Victor Ponta a îmbrăcat deja mantia de mason iată-l pe acesta alături de Marele Maestru, Radu Bălănescu la Gala Premiilor Marii Loji a României ce a avut loc la Ateneul Român.


                                                                             

Un alt mason din categoria elitei politice românești a fost și Adrian Năstase care a ajuns până la urmă un pușcăriaș, fiind scrificat chiar de către frații săi masoni. Lui i se impută faptul că a pierdut alegerile prezidențiale din 2004 și că înainte de alegeri a refuzat să mai asculte de ordinele venite de la confreria masonică din care făcea parte. Este interesant de amintit și faptul că în relația dintre Năstase și masonii români un rol important l-a avut Viorel Hrebenciuc, ezoteristul-șef al PSD, cel care a ținut să-l suspende pe Traian Băsescu cu un număr exact de voturi, pentru a avea o conotație masonică foarte clară : 322 care este o cifra des întâlnită în activitățile francmasonice reprezentând moartea sau excluderea definitivă. Puțină lume știe că lista parlamentarilor care urmau să-l suspende pe Băsescu era mai mare însă Hrebenciuc personal a tăiat din listă și a stabilit numărul 322, cifră pe care oricine o introduce în motoarele de căutare va avea surpriza să afle că are o semnificație simbolică cu totul aparte. Hrebenciuc a calificat condamnarea lui Adrian Năstase la doi ani de închisoare cu executare drept un «sacrificiu ritualic» așa cum rezultă de pe blogul ziaristului Victor Roncea :

http://roncea.ro/2012/06/21/adrian-nastase-sacrificat-ritualic-de-fratii-sai-masoni-chiar-inainte-de-ziua-sa-de-nastere-viorel-hrebenciuc-ezoteristul-sef-al-psd-intareste-presupunerea-antonie-iorgovan-decedat-suspect-susti/


                                                
     
În ceea ce privește activitatea masonică a Patriarhului Daniel iată ce se vorbește despre el, chiar în cercurile Bisericii Ortodoxe Române. Cele douâ video-clipuri de mai jos au fost realizate de către o serie de înalți prelați români din conducerea BOR care nu recunosc în persoana lui Dan Ilie Ciobotea pe adevăratul patriarh al României.
 
 
                                                   
                                                    
Lista masonilor din România aflată în evidența SRI este publicată pe saitul ziarului «Cotidianul» după cum urmează :
Lista lojilor masonice din România este evidenìată pe saitul «Enciclopediei Wikipedia» astfel :
Înainte de a încheia aceste rânduri aș dori să fac câteva observații personale asupra celor ce am scris în acest articol. Când m-am apucat să scriu acest material am citit foarte multă bibliografie în care am găsit păreri și opinii pro și contra despre această organizație care oricum ai da-o, eu personal nu-i găsesc rostul într-o societate la nivel planetar sau local bântuită de foamete, de conflicte economice, politice, sociale și armate, de lipsa unor idealuri reale și palpabile care să ducă omenirea la dezvoltarea societății și mai ales la lipsa unor strategii care să conducă noile generații spre dezvoltarea inteligenței umane în scopuri pacifiste și nu spre cele de distrugere a speciei nostre.
Viața noastră este atât de complicată și supusă zilnic la multe încercări care ne strivesc și ne iau posibilitatea de a trăi normal, fără probleme, astfel că în loc să ne-o facem mai ușoară, mai simplă și mai liniștită, noi parcă încercăm să ne-o complicăm inutil și ceea ce este mai grav, căutăm chiar să inventăm tot felul de probleme și situații care în final să ne distrugă.
Istoria umanității a scos la iveală faptul că omul este mereu în căutarea unor noi aventuri și soluții care să-l evidențieze și să-l pună în fața unor noi defiuri care mai de care mai complicate și în special mai inumane îndreptate spre distrugerea speciei umane. De ce acest lucru, de ce nu ne rezumăm la ceea ce natura și viața ne-a pus la dispoziție, cu atâta generozitate, prin intermediul aceastei planete care ne găzduiește cu atâta dragoste iar noi, în schimb, îi oferim numai mizerie și cruzime.
I-aș întreba pe acești domni care, spre complicarea vieții lor, fac parte din această organizație : ce au găsit în ea și mai ales cu ce se aleg de pe urma ei ? Gloria, puterea, banii și multe asemenea sunt atât de efemere pe lumea asta încât la un moment dat toate acestea vor dispare tot așa cum au și apărut.
Citeam zilele acestea despre dispariția timpurie a lui Dinu Patriciu și mă gândeam la viața lui care s-a terminat brusc și nemilos datorită unei boli necruțătoare care i-a curmat cursul vieții sale zbuciumate și mă întrebam dacă atât cât a trait a fost fericit sau mulțumit de tot ceea ce a făcut și mai ales de tot ceea ce a realizat.
Intr-unul din momentele sale de sinceritate Patricu a afirmat că «M-am distrat mult în anii ăştia. Şi mi-a plăcut». Este adevărat că și distracția este un mod de a te elibera de problemele zilnice însă numai pentru o scurtă perioadă de timp. A fost un om care a muncit mult, s-a implicat în tot felul de activități inclusiv în cea care face obiectul acestui articol și în final cu ce s-a ales ? S-a ales cu patru scânduri așezate într-un cavou frumos pe Aleea Scriitorilor din Cimitirul Belu și, ceea ce este mai grav, s-a ales deasemeni cu uitarea care sigur se va așterne pe piatra sa funerară. Oare asta este rasplata gloriei și a rezultatului muncii sale după care a alergat și a făcut atâtea compromisuri ?
Stimațì domni francmasoni, stațì puțìn și reflectațì la viața fostului vostru coleg Dinu Patriciu și încercați să vă puneți în pielea lui. Vâ întreb : oare ceea ce ați făcut sau ce faceți v-a adus vreodată fericire și mulțumire personală și, dacă da, cu ce v-ați ales ?
 
                                                                            
 
Version française
Theodore Roosevelt, le 26-ème Président des États-Unis, qui a été un critique féroce de l'organisation franc-maçonne, déclarait dans un entretien les suivantes : «Derrière le gouvernement, sans rendre des comptes, domine un gouvernement invisible qui n'est pas fidèles au peuple, ni responsable à la population. Pour détruire ce gouvernement invisible, qui est une alliance sans Dieu entre les affaires corrompus et la politique infâme,  c’est un devoir présidentiel».
Sur la base de cette déclaration, qui définit clairement l'essence de l'existence de cette organisation, la franc-maçonnerie est considérée comme l'organisation la plus secrète et la plus redoutée qui ait jamais existé sur cette planète, elle est donc tant à craindre que beaucoup de gens qui se souviennent d’elle, n'ont même pas le courage de lui prononcer son nom en fessant référence à des termes comme : Occulte Internationale, la Grande Conspiration, les ennemis du Christ, les groupes d'intérêt occultes, le Gouvernement de l’Ombre, United International Finance, les Olympiens, World Architectes Moderne (artificiel), la Noblesse Noire, ou tout simplement Eux. Le plus grand secret de cette organisation se révèle dans la vidéo ci-dessous :
                                                     
Les origines de la franc-maçonnerie se perdent dans la nuit des temps. Les premières descriptions proviennent d’il y a environ 2.000 ans en Mésopotamie et parlent de la Confrérie du Serpent (ou la Fraternité babylonienne) comme étant une organisation secrète antispirituelle avec la même structure, les moyens et les fins occultes ont été conservés jusqu’à la franc-maçonnerie moderne.
La Maçonnerie ou la Franc-maçonnerie a débuté dans la période du roi Numa Pompilius, le successeur du roi Romulus, qui était le deuxième des sept rois qui ont régné sur la monarchie romaine entre -715 et -673 avant Jésus Christ. À cette époque-là, les constructeurs de temples et de monuments jouissaient de certains privilèges, notamment l'exonération de contributions publiques. Ils ont été divisés en trois niveaux: apprentis, compagnons et contremaîtres. Ils organisaient des réunions, généralement le soir après le travail, dans une cabane disposée autour du bâtiment, où ils  discutaient du travail pour la journée suivante.
Ces réunions ont été menées par les grands maîtres, en étant précédée d'une cérémonie magique-religieux, héritée de l'époque où seuls les prêtres étaient chargés avec l’arrangement des temples. Certaines légendes maçonniques placent la formation de l'organisation pendant le temps de la construction de la Tour de Babel et de la construction du Temple de Jérusalem par le roi Salomon, dont on parle dans le Bible.
L'histoire de la franc-maçonnerie n'est pas très claire. Son origine reste un mystère, un secret jalousement gardé, malgré la publication de nombreux ouvrages et articles sur l'organisation. On dit que beaucoup de francs-maçons ont perdu de vue leur véritable origine et même le but de l'organisation elle-même. Dans l’ouvrage «The Templar Revelation», les auteurs décrivent la franc-maçonnerie comme étant : «Une organisation qui a perdu son sens originel».
Au septième siècle, à cause de la christianisation d’anglo-saxonnes, on apporte des modifications dans les règles des confréries de constructions et dans les anciens rites et règles d'initiation qui sont changés en règles de formules appropriées par la nouvelle religion dominante. Aucune manœuvre, signes occultes et méthodes magiques d’initiations et cérémonies secrètes n’ont pas été changés. Ils ont gardé les traditions d'entraide et de solidarité de l'antiquité romaine.
En 925, les francs-maçons ont élit comme patron Saint-Jean, car la fête de lui coïncidait avec la célébration du solstice d'été, moment astronomique célébré par de rituels magiques par les membres des confréries de constructeurs depuis l'antiquité. Les confréries des maçons  des Frères de Saint Jean  se sont propagées sur le continent européen. Ils ont reçu de la part des papes le privilège de construire des cathédrales. À cette époque, beaucoup de gens d’art et penseurs sont devenus membres de loges maçonniques en bénéficiant des avantages et de nombreuses commodités.
Finalement, l’église s’est rendu compte sur les actions des francs-maçons de sorte qu’au 15e siècle, les loges maçonniques ont commencé à être persécuté par l'Église catholique, étant accusés de l'hérésie et du schisme (séparation d'un groupe religieux en deux) dans l'Église. Beaucoup de loges maçonniques ont été brisées et au 16e siècle, les actions de l'Église catholique ont été destructrices pour les francs-maçons.
En 1649, après la décapitation du roi Charles Ier d'Angleterre, les maçons  restaurent le trône et sape également le pouvoir d'Oliver Cromwell, en donnant à la franc-maçonnerie un caractère éminemment politique. Après 1660, la franc-maçonnerie se transforme d’une société fraternité professionnelle en société occulte. En 1717, la Grande Loge Unie a été formé à Londres par l'union de quatre loges. Cet ordre est apparu d’une combinaison de traditions qui ont évolué et fusionnées dans une période de temps plus longue. En 1720, on forme un Lodge en France, sous les auspices de la Grande Loge Unie d'Angleterre.
Les bras de la poulpe franc-maçonne se retrouvent actuellement dans les grandes organisations internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, l'OTAN, l'UE, le Groupe Bildenberg, la Commission Trilatérale, le Comité des 300, le Conseil des affaires étrangère, le Club de Rome, le Rotary Club, le Lion club, Jockey Club, la Table ronde, les Templiers, les Chevaliers de Malte, Majestic 12 (MJ 12) et de nombreuses autres organisations internationales qui travaillent pour mettre en œuvre l'Agenda de la franc-maçonnerie et la mise en place du Nouvel Ordre Mondial.
                                                     
  Les Francs-maçons disent qu'ils adorent le Grand Architecte de l'Univers, mais ils font également valoir que celui-là ce n'est pas Dieu. Alors, qui d'autre aurait ce grand architecte que le Satan ? C'est la principale raison pour laquelle l'église chrétienne a combattu et souvent a interdit la franc-maçonnerie. En fait, la franc-maçonnerie est une organisation occulte, mondiale et satanique qui adore les démons et le culte de Lucifer, Belzebuth, Jahbulon ou Satan. Leur objectif est de préparer le Nouveau Monde Mondiale jusqu’à l’arrivée de l’Antéchrist. Bien sûr, ils nient officiellement ces questions, mais en secret, entre eux, ils savent ce qu'ils font faire.
Les maçons sont organisés en loges dirigées par un maître maçon. Alors qu’ils s’adressent entre eux avec le terme de «frère» et ils glorifient l'égalité et la fraternité, ils sont soumis à une hiérarchie stricte, en degrés ; ainsi, chaque maçon doit obéir inconditionnellement aux maçons d’un degré plus.
La chose la plus importante pour eux est de garder le secret de leur rencontre et de leur organisation, secret qui est tenu en raison des vœux horribles, barbares, criminels, que chaque maçon doit fournir. Sur la base de ces vœux (qui contredisent souvent les vœux qu'ils ont faits en qualité de fonctionnaires de l'État, ou sur le respect et la défense de la Constitution et du peuple), ils se sentent protégées contre toute divulgation, ce qui leur permet d’élaborer des criminelles  plans d’affaires financières ou politiques. Ces secrets sont bien gardés et ils ont permis la création dans le cadre des loges maçonniques des groupes mafieux en opérant actions financières et économiques contre les intérêts de l'État.

Voici le contenu du serment que tout nouveau candidat au loge maçonnique le prononce quand il l'accepte et quand est sur le point de devenir un Maçon :

«Je jure au nom de l'Architecte Suprême de tous les mondes, de ne jamais découvrir les secrets, les signes, les mots, les enseignements ou les pratiques de la franc-maçonnerie et de garder silence éternel sur eux. Je promesse et jure que je ne trahirai jamais rien de tout cela, ni par écrit, ni par la parole, ni par un geste et ni de demander à quelqu'un d'autre d'écrire, lithographier, graver, l'impression de quelque chose, de ne pas donner en aucune façon ce qu'on a été trouvé jusqu'à ce moment ou ce qu'on va révéler à l'avenir. Si je ne garde pas leur parole, je m'engage à me conformer à la peine suivante : que mes lèvres soit brûles au fer chaud, qu'une main soit coupé, que ma langue soit arrachée de ma bouche, que mon cou soit retranché de mon corps et mon cadavre soit pendu dans la loge pendant l'accueil d'un nouveau frère et ensuite qu'il soit brûlé et les cendres jetées dans le vent».

Le serment maçonnique assure et la sécurité de la qualité réelle de la personne et de tous ces conflits entre les obligations que le maçon jure qu'il va les prendre
 
 
Leurs principales activités sont dans le trafic illicite de drogues, d'armes, d'êtres humains, le pétrole, les métaux et les pierres précieuses. Bien sûr que des informations sur ces barons, vous ne les trouverez pas dans les médias qui sont détenues majoritairement par tous la franc-maçonnerie et vise seulement à fournir cirque public. Les endroits où les francs-maçons se rencontrent sont généralement secrets. Deux de ces sièges sont dans les bâtiments AGIR Bucarest est dans la Place Romaine (en face de l'ASE) et sur l'avenue Victoria (en face de l'Hôtel de Bucarest). Lorsqu'ils se trouvent en public, les maçons communiquent entre eux par des signes secrets et symboles qui véhiculent à la fois des informations ainsi que le degré d'appartenance ou la loge d'appartenance du maçon qui transmet ces signaux.
La doctrine principale de la franc-maçonnerie a été résumée par les 24 Protocoles des Sages de Sion, traité authentique de manutention de l'humanité tout entière. Les maçons disent que ces protocoles seraient fausses, mais l'argument le plus important de leur véracité est que, jusqu'ici, tout ce qui a été écrit depuis des  centaines d'années, ils ont été réalisés exactement, des guerres mondiales Jusqu’aux jeux et concours banales dans les médias. Les protocoles exposent avec précision le plan du Nouvel Ordre Mondial. La meilleure façon d'arrêter ces plans infernaux est de les rendre publiques.
Il est intéressant de citer un passage du discours tenu par Albert Pike (Grand Maître Maçon du Rite Écossait, 33e degré) du 4 Juillet, 1889, «Notre religion des francs-maçons le plus haut degré, est une croyance seulement en Lucifer. Si Lucifer n’est pas Dieu, alors ni Christ n'est pas Dieu. Mais ils sont tous deux des dieux. Comme la science nous enseigne que n’existe pas de la lumière  sans ombre, de la beauté sans abomination et noir sans blanc. L’absolu peut exister que seulement par deux dieux ainsi que Lucifer est le Dieu de la lumière».
La franc-maçonnerie est donc une organisation secrète, un complot mondial insidieux avec de mauvaises intentions cachées (la seule organisation politique qui utilise les énergies maléfiques de la nature, par des rites de magie noire et par vigueur invoquant le Satan), qui vise à maîtriser  dans un mode tyrannique les hommes de la planète (considérés des simple animales à visage humain), par l'établissement d'un soi-disant Nouvel Ordre Mondial, en réalité, le nouveau chaos du Satan. La franc-maçonnerie est en fait conduite de l'ombre du mouvement Sioniste dirigé par le soi-disant le Gouvernement ultra-secret «invisible» de la Terre, appelé Majestic 12 et la Grande Loge Mère et le Conseil Suprême (composés uniquement par de membres sionistes). Les idées fondamentales des Protocoles de Sion sont :
1. Les francs-maçons ne reconnaissent pas d'autre loi que celle de la force ; «Leur libéralisme», propagé parmi les chrétiens, a détruit la religion chrétienne  et l’autorité de l'État.
 2. L’or est entré dans les mains du mouvement Sioniste et avec lui ce mouvement a accaparé les médias en dominant l’opinion publique et en contrôlant les gouvernements dans  les États dites démocratiques.
Les membres du mouvement Sioniste sont nommés dans leurs milieux : «sages, éminences grises, éclairés, Big-Brother, le gouvernement ultra-secret de l’ombre». Étant donné que la franc-maçonnerie agit comme une société secrète (bien que les francs-maçons affirment que la franc-maçonnerie n'est pas un secret, mais «discrète») en manipulant de l’ombre les masses d’hommes par les gouvernements marionnettes qu’ils installent à la tête de tous les pays, parce que derrière toutes les Loges maçonniques sont membres du mouvement Sioniste (des inconnus par les grandes masses de gens) parce que devant les gens sont poussés  des politiciens qui ne respectent que les conditions imposées de l'ombre par les membres infiltrés du mouvement Sionistes sous des noms appropriés au peuple respectif dans tous les partis politiques (indépendamment de leur couleur et de leur orientation) et parce qu’ils utilisent des slogans comme : «la démocratie, la liberté, la détermination et l'égalité» derrière lesquels se cachent les plus grands crimes et méfaits. Winston Churchill a défini le mouvement Sioniste et la franc-maçonnerie «la bête sans visage».
Les membres du mouvement Sioniste pour rester dans l’ombre établies dans tous les pays du monde des loges maçonniques en augmentant continuellement leur nombre, ils attirent des personnalités qui peuvent grimper ou qui sont déjà dans la fonction publique en utilisant la soif de pouvoir et d'argent pour eux ou de leur naïveté. Ces loges sont dirigées de l’ombre avec une intelligence diabolique d'une administration centrale, que seuls les membres sionistes le savent. Ils vont sur le principe que personne ne peut combattre une «puissance inconnue». Les maçons non-sionistes, sans distinction de race, de nationalité et de fonction, sont utilisés comme des pions à sacrifier (ainsi comme a été le maçon Ceausescu et d'autres dirigeants politiques sacrifiés) pour les francs-maçons Sionistes et leurs buts maléfiques cachés. Le Plan d'action de 13 dirigeants Sionistes qui adorent le diable est pour tous les autres «francs-maçons» un secret.
Cette organisation non seulement qu’elle s’est infiltrée dans tous les domaines des activités des pays dans lesquels elle a implanté des bureaux et des cercles de membres actifs, mais en même temps elle a  mis au point des assassinats contre des personnalités qui l‘empêchaient dans son activité satanique. La vidéo ci-dessous confirme cette affirmation :
                                                      
En Roumanie, la première loge maçonnique a été fondée à Iasi en 1748 par l'italien Carri, de son vrai nom Anton Mario del Chiara, qui était le secrétaire de Constantin Mavrocordat. La seconde loge est apparue en 1749 parmi les Saxons à Braşov et la troisième en 1767 à Sibiu. Le véritable fondement de la franc-maçonnerie en Roumanie a été fondé à Paris dans la Loge l’Athénée des Étrangers. Dans cette Loge, étaient initiés les fils de nobles, venant ici pour étudier.
Certains des francs-maçons roumains les plus connus de l'époque étaient : Vasile Alecsandri, Nicolae Balcescu, Alexandru Ioan Cuza, Ion Heliade-Radulescu, Ion Ghica, Gheorhge Magheru, Mihail Kogalniceanu, Costache Negruzzi, C.A.Rosetti, Carol Davila, Spiru Haret et Tudor Vladimirescu.
Contrairement à d'autres pays, en Roumanie, la situation a été différente. Les francs-maçons ont été bien considéré par l'Église chrétienne même ils ont eu de bonnes relations jusqu'en 1937, tandis que l'Église catholique romaine les a jugés hérétiques et des apostats de longue date.
Pendant le communisme, la franc-maçonnerie pratiquement n’a jamais existé. Mihail Sadoveanu a fait une tentative de concilier la franc-maçonnerie avec le communisme, mais elle est restée infructueuse. Le 27 Décembre 1989, à Bucarest, les francs-maçons, qui ont survécu au communisme, se sont rencontré dans l'ancien Temple dans la rue «Radu de la Afumati» et ils ont mis en scène la renaissance de la franc-maçonnerie roumaine. En octobre 1990, les francs-maçons roumains exilés ont créé  la Grande Loge Nationale de Roumanie qui  dispose maintenant d'un site sur Internet :
En Roumanie d’aujourd'hui, la franc-maçonnerie est organisée en plusieurs obéissants : la Grande Loge Nationale de Roumanie, la Grande Loge Nationale Unie de Roumanie, le Grand Orient de Rit Ecossais Antique et Accepté de  Roumanie, la Grande Loge Régulière, le Grand Orient de Roumanie et d'autres plusieurs obéissants plus petits, dont certains ouverts aux femmes. Tous ces obéissants se  reconnaissent les uns et les autres.                                 
                                                
                                                    
Les rituels qui ont lieu dans les cérémonies maçonniques ont un caractère unique dans un décor digne du Moyen Âge :
                                                  
Voici comment explique les représentants maçonniques en provenance de la Roumanie et de l'Allemagne qui sont les francs-maçons et ce qu’elle est la franc-maçonnerie à leur opinion :
                                                   
L’attraction de nouveaux membres de cette organisation secrète se déroule après certaines règles bien mises en place afin que les nouveaux obéissants  soient étudiés longtemps avant d'être acceptés, ils doivent répondre à certaines exigences dogmes imposés par la Maçonnerie. Conformément à l'Ordre initiatique, les membres sont fraternellement unis par des idéaux communs moraux, spirituels et sociaux. Voici un résumé d'attraction de nouveaux membres en Roumanie, après 1989 :  
                                                    
Si nous faisons une incursion dans l'histoire postrévolutionnaire, nous constatons que la plupart des gouvernements roumains ont été menées par les francs-maçons, comme la montre la vidéo ci-dessous :
                                                      
Actuellement, la Grande Loge Nationale de Roumanie est dirigée par le Grand Maître, Radu Balanescu qui, pas depuis longtemps, a été élu Secrétaire exécutif de la Conférence mondiale des Grandes Loges Régulières, le plus haut poste occupé  d’un maçon roumain au niveau de la Maçonnerie Universelle Régulier. Il est pédiatre, chirurgien, docteur en sciences médicales, spécialiste en chirurgie et orthopédie pédiatrique, directeur médical et chef de Clinique d’Orthopédie pédiatrique de l'Hôpital d'urgence pour les enfants «Grigore Alexandrescu».
                                                   Parmi les francs-maçons roumains les plus actifs de la période actuelle, en dehors de l'unité de gestion de cette organisation, rappelons  le Patriarche Daniel, le chef de l'Église Orthodoxe Roumaine et Ilie Sarbu, sénateur et père de l’épouse du Premier ministre Victor Ponta qui a rejoint pas depuis longtemps cette organisation satanique. Et comme une confirmation que Victor Ponta a  déjà habillé le manteau de maçon, le voici à côté du Grand Maître, Radu Balanes au Gala de Prix de  Grande Loge de la Roumanie qui a eu lieu à l'Athénée Roumain.


                                                    

                                                   

Un autre maçon roumain de la catégorie de l'élite politique roumaine est Adrian Nastase qui finalement est atterri dans la prison étant sacrifié même par ses frères francs-maçons. Son imputation de la part de ses frères maçons est qu'il a perdu l'élection présidentielle de 2004 et qu'avant l'élection il a refusé d'obéir aux ordres venant de la fraternité maçonnique à laquelle il appartenait. Il est intéressant de lire que la relation entre Nastase et les francs-maçons roumains un rôle important l'a eu Victor Hrebenciuc, le chef des francs-maçons du PSD, qui a tenu de suspendre Traian Basescu avec un nombre exact de votes afin d'avoir une connotation maçonnique clair: 322 qui est un chiffre commun dans les activités maçonniques. Peu de gens savent que la liste des députés qui étaient à suspendre Basescu, a été plus élevé, mais Hrebenciuc personnellement a coupé dans la liste afin de définir le nombre 322, chiffre qui quiconque peut entrer dans les moteurs de recherche seront surpris de constater qu'il a un sens symbolique très spécial dans les activités maçonniques. Hrebenciuc a qualifié la condamnation de Adrian Nastase à deux ans de prison avec exécution comme un «sacrifice rituel», comme est indiqué dans le blog du journaliste Victor Roncea :


  En ce qui concerne les activités maçonniques du Patriarche Daniel voilà ce qu'on parlé de lui, même dans les cercles de l'Église Orthodoxe Roumaine. Les deux vidéos ci-dessous ont été faites par un certain nombre de grands prêtres de la direction de l'Église Orthodoxe Roumaine qui ne reconnaît pas dans la personne de Dan Ilie Ciobotea le vrai patriarche de Roumanie.
 
 
                                                     
                                                    
La liste des maçons de la Roumanie conservée dans les archives du  SRI a été publié sur le site internet du journal «Le Quotidien», comme suit :
La liste des loges maçonniques en Roumanie est mise en évidence sur le site «Encyclopédie Wikipedia» comme suit :
Avant de conclure sur cet article, je voudrais faire quelques observations personnelles sur ce que j'ai écrit dans ce matériel. Quand j'ai commencé à écrire cette histoire, j'ai lu beaucoup de références dans lesquels j’ai trouvé des avis et opinions pour et contre au sujet de cette organisation que ce que vous lui donnez, personnellement, je ne le trouve pas  dans une société planétaire ou locale hanté par la faim, par des conflits économiques, politiques, sociaux et armés par le manque des idéals réels et tangibles qui peut conduire l'humanité au développement de la société et en particulier dans l'absence de politiques propices au développement de nouvelles générations vers des fins pacifiques de l'intelligence humaine et non pour la destruction de notre espèce.
Notre vie est si compliquée et soumise à nombreux tests, tous les jours, qui nous écrasent et nous prends la possibilité pour vivre sans problème, de sorte qu'au lieu de faire la plus facile, plus simple et plus tranquille, nous nous essayons à nous compliquer inutilement et ce qui est pire encore nous cherchent à inventer toutes sortes de problèmes et de situations qui finissent par nous détruire.
L'histoire de l'humanité a révélé que l'homme est toujours à la recherche de nouvelles aventures et des solutions à mettre en évidence de nouveaux défis plus compliqués que les autres et surtout moins inhumains visant à détruire la race humaine. Pourquoi cela, pourquoi ne pas s'en tenir compte à ce que la nature et la vie nous a donnée avec tant de générosité qui nous héberge avec tant d'amour et nous, à notre tour, nous leur offrons que de la misère et de la cruauté.
Je voudrais demander à ces messieurs qui, pour compliquer leur vie, font partie de cette organisation, qu'est-ce qu'ils ont trouvé en elle, surtout avec quoi ils restent d'elle ? La Gloire, le pouvoir, l'argent et beaucoup d'entre eux sont tellement éphémère dans ce monde qu'à un moment donné ils vont tous disparaître tout comme ils ont apparu.
J'ai lu ces jours-là sur la disparition de Dinu Patriciu et je pensais à sa vie qui a pris fin soudainement et sans pitié à cause d’une  maladie cruelle  qui lui a cessé le cours de sa vie tumultueuse et je me demandais si tant qu'il a vécu il était heureux et satisfait de tout ce qu’il a fait et surtout de tout ce qu’il a réalisé.
Dans un de ses moments de sincérité Patricu a dit que «je me suis distrait beaucoup dans ces années. Et ça j'ai aimé». Il est vrai que le plaisir de la distraction est un moyen de vous libérer de problèmes quotidiens, mais seulement pour une courte période de temps. Il a été un homme qui a travaillé fort, a été impliqué dans toutes sortes d'activités, y compris dans l'activité du présent article et, enfin, avec quoi il est resté ? On lui est resté quatre panneaux placés dans un magnifique tombeau dans le cimetière Bellu sur l'allée des écrivains et, ce qui est pire, avec l'oubli qui sûrement va se poser sur sa pierre tombale. Est-ce que cela est la fin de sa gloire et du résultat de son travail après qu'il a couru et a fait beaucoup de compromis ?
Messieurs francs-maçons, essayez de réfléchir sur la vie de votre ancien collègue Dinu Patriciu et essayez de vous mettre à sa place. Je vous demande : Est-ce que ce que vous avez fait ou ce que vous faites maintenant on voua a jamais apporté le bonheur et la satisfaction personnelle et, si oui, avec quoi vous êtes resté ?