samedi 14 juin 2014

Implicarea Bisericii Ortodoxe Române în politica românească trecută și actuală / L'implication de l'Église Orthodoxe Roumaine dans la politique roumaine passée et d’aujourd'hui

                                                            


Versiunea română
Când eram copil și treceam pe lângă o biserică, tot timpul mă întrebam de ce clădirea bisericii este atât de mare și de impozantă, de ce nu sunt toate la fel și de ce construcția lor diferă de la un cult la altul. Mai târziu, când am intrat la școala primară (pe atunci comuniștii nu desființaseră încă orele de religie din școli), într-o zi i-am pus aceeași întrebare preotului care ne ținea orele de religie. M-a privit îndelungat și mi-a spus : «Dumnezeu e mare și ca atare biserica lui a fost construită pe măsura sa».
 Sincer vă spun că răspunsul preotului nu m-a satisfăcut deoarece răspunsul dat nu acoperea integral nedumerirea mea. Imi închipuiam chiar înălțimea lui Dumnezeu comparativ cu locașul său de cult și totodată mă întrebam de ce nimeni nu l-a văzut și de ce nu se materializează în ceva palpabil care să dovedească că el există într-adevăr.
Când am devenit adult, mi-am răspuns singur la întrebările mele copilărești. Aveam în casă o biblie păstrată de mama cu sfințenie în care am citi la capitolul Apocalypsei că tronul lui Dumnezeu materializat prin biserică se află în general în centrul unui oraș și că biserica care este casa sa se înalță spre cer mai mult decât toate celelalte construcții omenești deoarece în accepțiunea divinității toate acestea îi sunt subordonate Lui.
În timp ce omul modern este convins de argumente raționale și logice, oamenii din Evul Mediu, spre exemplu, au conceput realitatea divină prin imaginație, folosind imagini, comparații și simboluri cu scopul de a argumenta și prezenta măreția divină. Simbolul era pentru ei o realitate vizibilă sau tangibilă care reprezinta sau făcea prezentă o altă realitate de ordin mai puțin vizibilă, mai puțin sensibilă și, în general, mai spirituală, mai mare sau mai profundă care avea o corespondență analog naturală. În același timp, bisericile medievale (catedrale, în primul rând, dar și bisericile parohiale) și-au exprimat ideea că lumea este creația lui Dumnezeu. Se credea că fiecare biserică este casa lui Dumnezeu iar reprezentarea sa pământească, a fost descrisă în Apocalypsă de Sf. Ioan.
Biserica este considerată de adepții săi ca un concept corespunzător ca fiind cea mai mare creație a omului față de spiritualitatea dumnezeiască. Ea a supraviețuit tuturor abuzurilor făcute de oameni și cu toate acestea, în ciuda erorilor sale care s-au materializat uneori prin încălcări grosolane ale drepturilor omenești, asasinate făcute mai ales de Inchiziție în Evul Mediu sau în zilele noastre de reprezentanții bisericilor fundamentaliste orientale ori războaiele de genul cruciadelor cauzate uneori de natura noastră omenească, ea (Biserica) este considerată încă instrumentul ales al lui Dumnezeu pentru binecuvântarea oamenilor și în general a tuturor viețuitoarelor de pe planeta noastră. Biserica este considerată veșnică deoarece este instrumentul lui Dumnezeu pentru slujirea aici, pe pământ, a voinței sale fiind cea mai mare forță de pe fața pământului care dăinuie de peste două milenii.
In zilele noastre, diferențele  dintre confesiuni continuă să provoace dezbateri între creștini, desi mulți dintre aceștia caută să ajungă la armonie prin dialoguri deschise și acte de caritate. In prezent, teologia creștină își pune întrebări privitoare la compatibilitatea dintre realitătile lumii moderne și o viață evlavioasă. Teologia este preocupată deasemeni de istoria modernă precum și de adaptarea limbajului ei. Bisericile crestine din majoritatea democrațiilor adevărate respectă libertatea conștiintei, implicându-se totodată în soluționarea problemelor etice, sociale, dar uneori și politice fără a se depăși implicarea în treburile statului.
In unele părți ale lumii, cu prioritate în orient, din nefericire creștinii sunt dezavantajați, reprimați și persecutați din cauza credinței lor și asta pentru că reprezentanții bisericilor respective neagă crezul în Isus Hristos, dar nu numai atât, ei forțează și impune chiar populației autohtone să cultive ura și chiar moartea față de cei care nu s-au aliniat preceptelor lor bisericești.
Dacă scopul bisericii, este iubirea față de Dumnezeu, iubirea aproapelui tău, evanghelizarea adică caracterul misionar al cuvântului dumnezeiesc, părtășia sau botezul în numele Domnului și in final ucenicia sau procesul de a-i ajuta pe oameni să devină mai buni, mai asemănători Creatorului prin gândire, simţire şi acţiune, nu întotdeauna aceste deziderate au fost urmate de cei care aveau rolul să ducă cuvîntul Domnului către noi oamenii.
De-a-lungul secolelor și mai ales în ultima sută de ani, natura umană s-a transformat în mod semnificativ, radical chiar, îndepărtându-se de la cele cinci scopuri indispensabile ale bisericii. Transformările economice și sociale, cele două războaie mondiale, crizele economice, împărțirea lumii în sfere de influiență, apariția și dezvoltarea unor state mamut precum și realizările din domeniul științelor exacte, au creiat un cadru de gândire și acțiune care este în contrast total cu menirea bisericii. A fi credincios nu înseamnă să participi numai la slujbe, la procesiuni religioase sau să săruți moaștele unui sfânt. A fi credincios înseamnă să urmezi cele cinci scopuri ale bisericii care aduc celor ce cred în Dumnezeu liniștea sufletească și mai ales iubirea față de oameni.
Biserica Ortodoxă Română (BOR) este una dintre bisericile autocefale (care se autoguvernează), ale creștinismului ortodox. Majoritatea etnicilor români aparțin Bisericii Ortodoxe Române, dar biserica are și credincioși de alte naționalități ca țigani, ucraineni, bulgari, sârbi etc. Numai în România, numărul credincioșilor ortodocși este, potrivit recensământului din 2011, de peste 18 milioane de oameni, reprezentând 86,8% din populația țării. Ea (BOR) este organizată în șase Mitropolii, 13 Arhiepiscopii și 15 Episcopii  cu un total de 13.527 parohii, deservite de 14.513 preoți și diaconi, ce slujesc în 15.218 lăcașuri de cult. Pentru românii ortodocși din diaspora există 3 Mitropolii (constituite din 3 Arhiepiscopii și 6 Episcopii) în Europa ; o Arhiepiscopie pe continentul american și o Episcopie a Australiei și Noii Zeelande. În țară există 631 mănăstiri, în care trăiesc circa 3.500 de călugări și 5.000 de măicuțe. Trei Mitropolii diasporale și patru Episcopii diasporale se află în afara României din granițele actuale, fără a socoti aici și Basarabia.
Conducerea actuală a BOR a fost atribuită de către Colegiu Electoral Bisericesc în data de 17 septembrie 2007 Patriarhului Daniel, pe numele său adevărat de mirean Dan Ilie Ciobotea.
In jurul numelui și activității Patriarhului Daniel, de-a-lungul timpului, s-au țesut nenumărate intrigi și luări de poziții care mai de care mai controversate. Faptul că acesta a intrat în viața monahală abia la 36 de ani, cand a fost hirotonisit preot ieromonah, lucru pe care i l-au reproșat cei care susțineau ideea unui «călugar de carieră», vine să confirme acuzațiile cum că acesta ar fi avut până atuncit și alte activități mai puțin ortodoxe. Profesor timp de peste opt ani la Institutul Ecumenic de la Bossey – Elveția, ba chiar director adjunct, actualul Patriarh  a fost suspectat la timpul respectiv de o relație nu tocmai ortodoxă cu organele securității statului.
 Se spune că în cariera sa universitară, Daniel Ciobotea s-ar fi întâlnit de nenumărate ori cu «băieții cu ochi albaștrii» din moment ce din 1976 venea în țară numai ca vizitator. Faptul că a devenit episcop peste noapte este confirmat de situația că în 1988 a fost chemat de urgență în țară fiind tuns călugăr și hirotonit protosinghel. Anul revoluției din 1989, nu l-a prins chiar neinițiat de «ierarhia nevăzută» cum mai era numită Securitatea lui Ceaușescu din moment ce proaspătul protosinghel era responsabil cu Sectorul Relații Externe al BOR și care n-ar fi avut această sarcină dacă nu ar fi dat cu condeiul roșu împotrivă celor care au slujit cu adevărat biserica și care nu s-au aliniat politicii comuniste.
Mitropolitului Daniel din aceea vreme, i se mai reproșează și apartenența sa la Masonerie. Nu a negat niciodată această apartenență, relațiile sale cu masonii importanți fiind de notoritate, dar nici nu a confirmat apartenența sa în această organizație discretă denumită «Marea Frăție». Conform statutului ei, Masoneria sau Francmasoneria cum i se mai spune are ca obiectiv renunțarea la orice credință și adevăr relevat de Dumnezeu. Ea propagă o concepție despre lume pateist-naturalistă reprobând ideia unui Dumnezeu personal și unic. In lojile Francmasoneriei se adună la un loc evreii și creștinii care susțin faptul că numai ei cunosc adevărul, practicând un cult asemănător celui al misterelor precreștine care se substituie oricărei alte religii, deci și creștinismului și au ca țel suprem să conducă întreaga umanitate.
Iată ce i se reproșează masonului Daniel, printre multe altele,  despre apartenența sa la Masonerie într-un video clip apărut pe Youtube. Se spune chiar că acest video ar fi fost postat pe Youtube de un grup de înalți prelați din conducerea BOR.
                                             
Pe de altă parte, influiența masoneriei în România a făcut ca toate deciziile importante care se iau în cadrul B.O.R. să fie avizate inițial de această așa zisă «frăție» după cum se poate vedea din clipul următor :După 1989, Patriarhul Daniel a făcut totul pentru a se debarasa de acuzațiile ce i se aduc în legătură cu relațiile sale cu Securitatea și apartenența sa la Masonerie. In acest sens a făcut appel, printre multe altele, și la fostul său coleg de facultate Ilie Sârbu, socrul actualului prim ministru Victor Ponta care împreună au urmat cursurile Institutului Teologic Universitar din Sibiu (1970-1974). Iată-i pe amândoi într-o fotografie din epoca lui Ceaușescu la o întrunire din orașul Sibiu unde Ilie Sârbu îmbrăcase haina de militar  :
                                             


Relația dintre cei doi a fost mai strânsă în perioada petrecută la Institutul Ecumenic de la Bossey (Geneva) din Elveția. Aici, Dan Ilie Ciobotea (Patriarhul Daniel) a activat ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey – Elveția în perioada 1986-1988 în timp ce Ilie Sârbu a urmat cursurile de specializare în ecumenism la același Institut Ecumenic din Geneva, unde viitorul Patriarh Daniel în aceea perioadă era lector și îndrumătorul său spiritual.
In aceea perioadă, drumul lui Dan Ilie Ciobotea și a lui Ilie Sârbu s-a intersectat cu cel al actualului Șef al Serviciului de Informațții Externe, Teodor Meleșcanu care a studiat și el la Geneva și unde a obținut doctoratul în  drept internațional.

Apropierea celor doi prieteni s-a evidențiat și în relațiile lor cu Securitatea vremii care i-a racolat și folosit pe aceștia chiar și la Vatican. Iată ce spunea senatorul Marian Valer despre activitatea de securist a lui Ilie Sărbu, socrul actualului premier Victor Ponta cât și despre prietenia acestuia cu Patriarhul Daniel :
http://ohanesian.wordpress.com/2014/05/22/popa-securist-ilie-sarbu-dosarul-gugulanul-si-crimele-revolutiei-din-1989
Trebuie să ne amintim și de episodul izbucnirii revoluției de la Timișoara din 1989 când Ilie Sârbu a demonstrat încă odată că era complice cu Securitatea vremii. În timpul revoluției, Sârbu era teolog și administratorul șef al Mitropoliei Banatului. La momentul 1989, acesta a ordonat subalternilor săi să blocheze uşile Catedralei din centrul Timişoarei pentru ca tinerii ce se aflau în preajma Catedralei și care se refugiaseră din ploaia gloanţelor organelor de represiune să nu aibe acces în incinta locașului bisericesc  Astfel, în 16 decembrie pe treptele Catedralei din Timişoara cădea răpus de gloanţe tânărul Sorin Leia, primul martir al revoluţiei române de la Timişoara în lupta generaţiei lui pentru libertate.
Prietenia dintre Patriarhul Daniel și Ilie Sârbu s-a cimentat și mai mult în sfera politicului în momentul când PSD-ul a câștigat teren în politica românească prin venirea la guvernare a premierului Victor Ponta. În acest sens, ultimul troc făcut de premierul Ponta cu Patriarhul Daniel, prin intermediul guvernatorului Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, care și el este suspectat că ar fi mason și, a socrului său Ilie Sărbu, s-a derulat în secret în timpul campaniei pentru alegerile euro-parlamentare când primul ministru i-a acordat înaltului prelat suma de 4,5 milioane euro reprezentând echivalentul a 22,5 milioane lei pentru finalizarea construcției Catedralei Mântuirii Neamului în schimbul cărora Patriarhia României urma să solicite de la enoriașii săi ca aceștia să-și dea votul în favoarea PSD-ului, cum de altfel s-a și întâmplat.
Astfel, ca urmare a acestei înțelegeri Biserica Română s-a implicat activ în campania electorală dusă de PSD la indicația IPF Daniel. De remarcat este și faptul că într-o conferinţă de presă pe care a susţinut-o la sediul PNL, Stelian Dolha, liderul organizaţiei judeţene din Bistrița, a explicat că este stupefiat pentru că în campania electorală a fost implicată Biserica şi că unii dintre adversarii săi politici s-au folosit de preoţi și în special de IPS Daniel pentru a convinge electoratul să-i voteze. Iată ce zicea el la aceea conferintă :
«Preacucernici părinţi, cei care v-aţi implicat în această campanie electorală, trebuie, zic eu, să optaţi fie să deveniţi agenţi electorali PSD şi atunci trebuie să vă dezbrăcaţi de haina sfântă şi să vă luaţi un tricou roşu sau tunică roşie. Dacă nu, rămâneţi cu haina sfântă şi atunci îl slujiţi pe Dumnezeu, că Sfânta Scriptură ne spune că nu poţi să fi slugă la doi stăpâni şi la Ponta şi la Dumnezeu».
Dar pentru că veni vorba de Catedrala Mântuirii Neamului, această construcție impresionantă, care vine să concureze chiar cu Palatul Parlamentul României, este rodul gândirii megalomanice a Patriarhului Daniel care,  întotdeauna și-a dorit să slujească într-o biserică de construcție faraonică. Valoarea acestui complex gigant, estimată de reprezentanții BOR, se ridica la data inițierii înălțării construcției, la 200 milioane de euro, însă după ultimele calcule făcute de o serie de experți, valoarea ei actual reală ar întrece chiar fabuloasa sumă de un miliard de euro. Iată o prezentare virtuală a acestui complex care include un Mall, un hotel de 5 stele și chiar un restaurant de lux :
                                                  

Deși în toate cuvântările sale, Patriarhul Daniel referindu-se la averea Bisericii române susține că veniturile ei sunt foarte mici și că în relitate, spune el, «credincioşii sunt bogăţia Bisericii noastre», din mai multe studii făcute de o serie de specialiști în materie, s-a relevat faptul că Biserica română are o avere mai mare chiar decât a lanțului de fast-food McDonalds adică aproximativ 96 bilioane dolari (sursă Global Forbes USA). Vă dați seama că având o asemenea comoară Biserica și în special Patriarhul Daniel își poate permite orice.

                                               
Opacitatea financiară a acestei instituții este revoltătoare. Salariile preoților sunt finanțate de către Stat deși, profitul bisericii este colosal, mai ales cu o avere imensă pe care Biserica română și respectiv Patriarhul Daniel o manipulează fără niciun control. Avem in față un «cerșetor» putred de bogat, care își permite să se milogească cu o dezinvoltură fără precedent. Veniturile bisericilor nu sunt impozitate, Statul ne având niciun fel de control asupra BOR iar detaliile despre ce face biserica cu acești bani lipsesc cu desăvârșire.

Nu putem să nu ne întrebăm dacă acest lucru este corect din moment ce acest Stat se declară a fi laic, în timp ce salariile preoților sunt plătite de la buget. Este oare corect că tot ce mișcă în România să fie impozitat, în timp ce Biserica scapă de orice impozit și in plus să mai primească bani și să beneficieze de serviciile statului român ?
Biserica a devenit un fel de stat în stat și, pot spune chiar că, este deasupra statului propriuzis. Românii plătesc impozite atât statului cât și bisericii care, la rândul ei,  primește sume importante de la bugetul statului, adică încă o parte din banii oamenilor, cu sau fără voia lor. Dacă de la stat putem să aflăm unde și cum sunt folositi banii cetățenilor acestei țări, de la Biserică nu aflăm  nimic sau poate că : «iar s-a mărit contribuția pentru biserici sau că prețul lumânărilor se dublează peste noapte», în timp ce adevăratele manipulări  financiare se derulează într-un secret demn de Scotland Yard.

Iată ce se afirma în ziarul România Liberă din 14 septembrie 2007 în legătură cu finanțele BOR dirijate de IPS Daniel :

 Dacă ne referim la caracterul intrinsec și la modul cum gândește  Patriarhul Daniel, putem constata că expresia feții sale dezvăluie, atât prin ochi cât și prin privirea sa dură, un comportament  agresiv și o dorință de a se impune, mai ales de dominare, fiind mai puțin înclinat să se supună normelor societății. El nu crede decât în eul său și în puterea lui de a se face respectat de către toți cei care îl înconjoară și în special de anturajul său care i-au atribut diminutivul de «Stăpânul».
Această caracteristică a personalității sale a imprimat-o chiar și rudelor sale apropiate care, după cum au declarat chiar ele, acestea îl detestă. El are trei frați pe care i-a lăsat să traiască într-o cumplită sărăcie în timp ce el își etalează luxul și podoabele sale bisericești ce le poartă cu o nonșalanță afișată.
                                           


 Fratele său mai mic, pe nume Gheorghe Ciobotea (în fotografia de mai sus), a afirmat în mai multe rânduri că actualul patriarh, la moartea părinților lor, a falsificat actele de moștenire pentru a încasa numai el toate drepturile ce au decurs din patrimoniul familial și că în aceste condiții el a hotărât (fratele Gheorghe) să treacă la catolicism ca un fel de răzbunare pentru murdăriile pe care le-a făcut Inalt Preasfințitul Daniel.
Pe de altă parte, la fel ca în cazul oricărui muritor, nici Patriarhul Daniel nu a fost lipsit de slăbiciuni lumești, fapt pentru care nu cred că Daniel Ciobotea este neapărat un democrat, în sensul liberal al termenului. Dar cine ştie, poate că un spaţiu eclesial bizantin şi balcanic, în acelaşi timp, nu poate fi condus decât numai așa.
De mai mult timp se vorbește și despre faptul că Patriarhul Daniel are o fiică nelegitimă pe nume Steluţa Vişan Ciobotea, acum în vârstă de 35 de ani, care a venit pe lume în anul 1978, exact în perioada când tânărul profesor de teologie Dan Ilie Ciobotea (abia intrat în monahie sub numele de Daniel) se pregătea să plece ca lector la Institutul Ecumenic de la Bossey, în Elveţia. De atunci, actualul patriarh s-a ocupat într-o discreţie totală de Steluţa Ciobotea, care nu numai că-i poartă numele de mirean, dar are acelaşi prenume, Steluţa, ca cel al mamei înaltului ierarh.
                                        

Steluţa este cunoscută de toată lumea ca  nepoata Patriarhului, fiind trecută în acte drept fiica Floarei Vişan Ciobotea, sora Prea Fericitului Daniel, alături de care locuia în Bucureşti. Acum aceasta, pentru a pune capăt speculaţiilor şi scandalurilor, s-a hotărât să-i ceară prin justiție Prea Fericitului Daniel să facă un test ADN, pentru a se demonstra oficial că este fiica acestuia şi nu nepoata sa, fapt  fiind unul dintre cele mai bine păzite secrete ale Bisericii Ortodoxe Române.
Nu de mult, fiica Patriarhului Daniel, Steluța Ciobotea a născut la «Maternitatea Malaxa» din București o fetiță rezultată din căsătoria cu un tânăr îngrijitor de la adăpostul  de câini patronat de Minodora Ilie la Godeni, prin Fundația Omenia, pe nume Costel Ipsas. Nașterea și supravegherea lăuzei s-a făcut în condiții aș spune de război deoarece IPS Daniel nu a vrut mediatizarea acestui eveniment care-l situa în postura de bunic. Cu toate acestea, presa a făcut cunoscut publicului său ceea ce s-a petrecut după zidurile spitalului astfel :
                                            
Aruncând o privire generală asupra activității Bisericii Ortodoxe Române în relațiile cu Statul Român, se constată că pe lângă rolul ei principal de a-și derula misiunea sa în cadrul societății românești prin sfintele slujbe în cadrul cărora cei care participă ar trebui să fie în comuniune cu Hristos, Maica Domnului și Sfinții, o mare parte dintre cuvântătorii Domnului, luând exemplul de la cel care ar fi trebuit să fie piatra de temelie a Bisericii noastre românești (Prea Fericitul Daniel) fac, în ultimă instanță, front comun cu acesta aducând astfel mari prejudicii Bisericii Ortodoxe Române.
Fără să fiu un expert în teologie, îmi dau seama că nu așa ar trebui să se desfășoare lucrurile. Credința nu trebuie să ne închidă ochii și să ne lase în întuneric. Atunci când în Casa Domnului pereții se crapă și culorile icoanelor se șterg, înseamnă că aici credința nu mai este puternică. Și cine ar trebui să fie primul care să păstreze credința, dacă nu preotul ? Cine ar trebui să ne adune pe toți la Biserică, dacă nu vorba acestuia și care ar trebui să răspândească bucuria lui Iisus ? Cine este cel care ar trebui să ofere primul exemplu de curățenie sufletească și trupească, dacă nu preotul ? Din nefericire însă, asistăm în ultima vreme la o degradare a vocației preoțești în sensul că mulți dintre aceștia au început să se ocupe mai mult de afaceri personale decât de biserică. Urmarea se vede cu ochiul liber, fără ca aceștia să se sinchisească de autorități ; se plimbă în mașini de lux, își construiesc palate cu banii de la cutia milei sau încep chiar să intre în afaceri necurate.
Mai mult chiar, observăm că de la un timp încoace mulți români au apucat, ca să zic așa «calea bisericii» fie tineri sau bătrâni. Mii și chiar zeci de mii de oameni se înghesuie și chiar se calcă în picioare, pentru a săruta moaștele unor sfinți, pentru a participa la procesiuni religioase ce au loc în cadrul  evenimentelor derulate de BOR și mai ales se îmbulzesc la mesele la care se distribuie câteva sarmale sau un blid de fasole cu cârnați oferiți de Biserică. Oare de ce acești oameni au devenit dintr-odată, «religioși» și mai ales care este cauza întoarcerii lor spre Dumnezeu, după ce timp de 50 de ani, în perioada comunistă, religia a fost călcată în picioare de o serie de conducători și mai ales de către Ceaușescu care, ca o pedeapsă, a murit chiar în ziua de Crăciun.
 Se știe că românii sunt un popor religios însă ceea ce se întâmplă astăzi întrece chiar «normalul». Intoarcerea oamenilor spre cele sfinte se datorează lipsurilor și mizeriilor la care sunt supuși majoritatea românilor ca urmare a politicii actualului guvern condus de Victor Ponta. Aș putea numi chiar o obrăznicie din partea acestuia faptul că are tupeul să participe la astfel de reuniuni religioase când bine se știe că membrii actuali sau strămoșii familiei sale nu sunt și nu au fost niciodată de orientare religioasă de rit ortodox. Sunt convins că acest Iuda s-a vândut pentru 30 de arginți numai și numai pentru a rămâne legat de scaunul de prim ministru de care se agață cu disperare și face orice pentru a rămâne ca o piază rea la conducerea guvernului României.
Și ca să închei acest monolog despre relațiile Bisericii cu societatea românească aș sublinia faptul că întotdeauna Biserica, dar mai ales preotul, ar trebui să ocupe un rol major în viața noastră fără însă să murdărească însăși ideile ce se desprind din rolul bisericii în societate. Din păcate, preocupările noastre zilnice legate de viață și de existența noastră pe această planetă sunt zdruncinate de toate evenimentele nefaste care au loc în cadrul locului nostru pe care îl ocupăm în societate. S-au adunat prea multe fapte rele ce ne pun uneori chiar și  viața în pericol și nu numai a noastră dar și a urmașilor urmașilor noștrii.
Ce ar trebui să facem pentru noi și pentru generațiile viitoare în aceste condiții ? Este o întrebare grea la care sincer să fiu nu mai pot să dau un răspuns clar și corect, mai ales în contextul actual.
Version française
Quand j'étais enfant et quand je passais à côté d’une église, je me demandais tout le temps pourquoi l'église est si grande et imposante, pourquoi ne sont pas toutes les mêmes et que leur construction varient d'une confession à l'autre. Plus tard, quand je suis allé à l'école primaire (les communistes n’avaient pas encore aboli les cours de religion dans les écoles), un jour, j’ai posé la même question à notre prêtre qui nous  enseignait les cours de religion. Il me regarda longtemps et il m’a dit : «Dieu est grand  et en tant que telle, son église a été construite sur sa mesure».
Je n’ai rien dit mais, en réalité je n’ai pas été satisfait de la réponse du prêtre parce que son explication ne couvrait pas entièrement, mon embarras. Je pensais même la hauteur de Dieu par rapport à son lieu de culte et aussi je me demandais pourquoi personne ne l'a pas vu et pourquoi il ne se matérialise en quelque chose de tangible pour prouver qu'il existe vraiment.
Quand je suis devenu adulte, je me suis répondu moi-même à mes questions enfantines. J’avais chez moi une Bible que ma mère la gardait avec sainteté dans laquelle  j’ai lu au chapitre Apocalypse que le trône de Dieu matérialisé par l'église est généralement construite dans le centre de la ville et que l'église, qui est sa maison,  s'élève vers le ciel, le plus que toutes les autres constructions humaines parce que dans le sens de la divinité tous-ceci sont subordonnés à Lui.
Tandis que l'homme moderne est rationnel et il a des arguments logiques, les gens du Moyen Age, par exemple, ont conçu la réalité divine à travers  leur imagination, en utilisant des images, des comparaisons et des symboles pour faire valoir la grandeur actuelle de la divine. Le symbole était pour eux une réalité visible ou tangible et qui représentait ou faisait présente une autre réalité de l'ordre moins visibles, moins sensible et généralement plus spirituelle, plus ou profonde qui avait une correspondance analogique naturelle. Pendant ce temps, les églises médiévales (les cathédrales d'abord  et en même temps les églises paroissiales) ont exprimé l'idée que le monde est la création de Dieu. On croyait que chaque église est la maison de Dieu et sa représentation terrestre a été décrite dans Apocalypse de Saint-Jean.
L'église est considérée par ses disciples comme un concept approprié qu’elle est la plus grande création de l'homme face à la spiritualité divine. Elle a survécu à tous les abus faits par des gens et pourtant, en dépit de ses erreurs que parfois se sont matérialisées par des violations flagrantes des droits de l'homme, des assassinats effectuées principalement par l'Inquisition au Moyen Age et, aujourd'hui par les représentants des églises fondamentalistes orientaux ou par des guerres comme les croisades causés parfois par notre nature humaine, elle est toujours considérée comme l'instrument choisi de Dieu pour bénir les gens et généralement toute la vie sur notre planète. L'église est considérée comme éternelle car elle est l'instrument de Dieu pour la bénédiction des gens ici, sur la terre et sa volonté est la plus grande force sur terre qui a duré plus de deux millénaires.
Aujourd'hui, les différences entre les confessions continuent de susciter des débats parmi les chrétiens, même si, beaucoup d'entre eux cherchent à atteindre l'harmonie à travers un dialogue ouvert et de la charité. Actuellement, la théologie chrétienne pose des questions sur la compatibilité des réalités du monde moderne et une vie pieuse. La théologie est également préoccupée par l'histoire moderne et son adaptation de sa langue. Les églises chrétiennes dans la plupart de vraies démocraties respectent la liberté de la conscience en s’impliquant en même temps dans la résolution des problèmes éthiques, sans dépasser l’implication dans les affaires de l'État.
Dans certaines parties du monde, principalement dans l'Orient, malheureusement les chrétiens sont défavorisés, refoulée et persécutés à cause de leur foi et c'est parce que les représentants des leurs églises nient la croyance en Jésus-Christ, mais pas seulement pour ceux-ci, ils forcent la population locale pour imposer, même cultiver, la haine et la mort à ceux qui  ne s'aligne pas à  leurs préceptes religieux.
Si le but de l'Église est l'amour pour Dieu, l'amour pour votre proche, caractère l’évangélisation c’est-à-dire le caractère missionnaire du mot divine, la communion divine ou le baptême au nom de Dieu et à la fin l'apprentissage ou le processus pour aider les gens à devenir meilleur, plus comme le Créateur par la pensée, sentiment et action, ces objectifs n'ont pas toujours été suivis de ceux qui ont le but de mener la parole de Dieu pour nous, les humains.
Au long des siècles et en particulier dans les cent dernières années, l'humanité s’est transformée de manière significative, même radicalement, en s'éloignant des cinq buts essentiels de l'église. Les transformations économiques et sociales, les deux guerres mondiales, les crises économiques, la division du monde en sphères d'influence, l'apparition et le développement des pays gigantesques ainsi que les réalisations dans les sciences exactes, ont créé un cadre de pensée et d'action qui est en contraste avec la mission de l'Église. Être fidèles à l’Église ne signifie pas seulement à participer aux services religieux, aux processions religieuses ou d’embrasser les reliques d'un saint. Pour être fidèle signifie à suivre les cinq buts de l'église qui apporte à ceux qui croient en Dieu la tranquillité d'esprit et surtout l’amour pour les gens.
Église orthodoxe roumaine (BOR) est l'une des églises auto-céphalées (autonome) du christianisme orthodoxe. La majorité d’ethniques roumains appartient à l'Église orthodoxe roumaine, mais l'Église a aussi des croyants d'autres nationalités comme les Tsiganes, Ukrainiens, Bulgares, Serbes, etc. Seulement en Roumanie, le nombre de croyants orthodoxes est, selon le recensement de 2011, plus de 18 millions de personnes, soit 86,8% de la population. Elle (BOR) est organisée en six métropoles, 13 archidiocèses et 15 diocèses  avec un total de 13527 paroisses, desservies par 14 513 prêtres et diacres dans 15218 églises. Pour diaspora roumaine orthodoxe sont trois métropoles (composés de trois archidiocèses et six diocèses) en Europe ; un archidiocèse dans les Amériques et un diocèse en Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans le pays, il y a 631 monastères, où vivent 3.500 moines et 5000 de nonnes.
La direction actuelle de BOR a été affectée par le Collège Électoral de l’Église Roumaine le 17 Septembre 2007 au Patriarche Daniel, de son vrai nom Dan Ilie Ciobotea.
Autour du nom et de l’activité du Patriarche Daniel, il y avait d'innombrables intrigues tissées et prises de position plus ou moins controversés. Le fait, qu'il est entré dans la vie monastique à l'âge de seulement 36 ans quand il a été ordonné prêtre héros-moine, chose qu'ils lui ont reprochée ceux qui ont soutenu l'idée d'un «moine de carrière», confirme les allégations qu'il avait avant des activités peu orthodoxes. Enseignant pendant huit ans à l'Institut œcuménique de Bossey - Suisse et, même le directeur adjoint, le Patriarche actuel a été soupçonné à l'époque d’une relation peu orthodoxe avec les organes de sécurité de l'État.
On dit que dans sa carrière universitaire, Daniel Ciobotea aurait rencontré à plusieurs reprises avec "les garçons aux yeux bleus" depuis qu’à partir de 1976 il est venu seul dans le pays en tant que visiteur. Le fait qu’il est devenu évêque du jour au lendemain on confirme qu’en 1988 il a été appelé d’urgence dans le pays pour être tonsuré moine et ordonné protosinghel. La Révolution de 1989, on ne l'a même pas pris non-initié par  la «hiérarchie invisible" comme elle a été appelée la Securitate de Ceausescu du moment que le nouvel protosinghel était responsable avec les relations extérieures de l'Église orthodoxe et qui aurait la tâche s’il n'avait pas écrit avec le stylo rouge contre ceux qui ont vraiment servi l'église et qu’ils ne sont pas alignés à la politique communiste.
Au Métropolite Daniel de cette époque, on lui a fait des critiques aussi pour son appartenance à la franc-maçonnerie. Il n’a jamais nié cette affiliation, ses relations avec les francs-maçons importants étant de notoriété mais, il n’a ni pas confirmé son adhésion à cette organisation discrète appelée «la Grande Fraternité». Conformément à son statut, la Maçonnerie ou la Franc-maçonnerie comme on l'appelle a comme objet le désistement à  toute croyance et de la vérité révélée par Dieu. Elle propage une vision naturaliste sur le monde pateist-naturaliste en ayant l’idée d'un Dieu personnel et unique. Dans les loges des Franc-maçonnes  on se rassemble les Juifs et les chrétiens qui prétendent qu'ils sont les seuls à connaître la vérité, en pratiquant un culte similaire aux mystères préchrétiens qui remplace toute autre religion et donc, aussi le christianisme et ils ont le but ultime de conduire toute l'humanité.

                                                      
Après 1989, le patriarche Daniel a tout fait pour se débarrasser des accusations portées contre lui dans le cadre de sa relation avec la sécurité et son appartenance à la franc-maçonnerie. À cet égard, il a fait appel, parmi beaucoup d'autres, à son ancien camarade de faculté Ilie Sarbu, le  beau-père de l'actuel Premier ministre Victor Ponta qui, ensemble ont  fréquenté l'Institut de théologie de l'Université de Sibiu (1970-1974). Voici les deux amis dans une photo de l'époque de Ceausescu lors d'une réunion à Sibiu où Sarbu était  habillé avec un  manteau militaire :
                                                 

La relation entre les deux était de plus près dans la période passée à l'Institut œcuménique de Bossey (Genève) en Suisse. Ici, Dan Ilie Ciobotea (le patriarche Daniel) était professeur à l'Institut œcuménique de Bossey - Suisse 1986-1988 tandis que Sarbu a suivi une spécialisation dans l'œcuménisme au même Institut de Genève (1985), où le future Patriarche Daniel à cette époque était son professeur et conseiller spirituel. L’approche des deux amis s’est mis en évidence dans leurs relations avec la Sécurité roumaine qui les a recrutés et les a utilisés même au Vatican. Voilà ce qu’il disait le sénateur Marian Valer sur l’activité de sécuriste de Sarbu, le beau-père de l'actuel Premier ministre Victor Ponta et de son amitié avec le patriarche Daniel :
Nous devons nous rappeler aussi sur l’éclatement de la révolution de Timisoara épisode en 1989, quand Ilie Sârbu a démontré une fois de plus que la sécurité était complice avec lui dans le temps. Pendant la révolution, Sarbu était théologien et administrateur en chef de l’Église métropolitaine de Banat. En 1989, il a ordonné à ses employés de verrouiller les portes de la cathédrale à proximité du centre-ville pour que les jeunes gens qui étaient près de cette église qu’ils n’ont pas accès à l’intérieur de la Cathédrale pour se cacher de la pluie de balles qui tombaient sur eux de la part des organes de répression. Le 16 Décembre, sur les marches de la Cathédrale de Timisoara tombait le jeune Sorin Leia tué par balles des organes de sécurité, en ayant le premier martyr de la Révolution roumaine de Timisoara  dans sa lutte pour la liberté de sa génération.
L'amitié entre le patriarche Daniel et Ilie Sârbu a été encore renforcée dans le domaine politique lorsque le PSD a gagné du terrain dans la politique roumaine par l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Victor Ponta. En ce sens-là, le dernier  arrangement fait par le premier ministre Victor Ponta avec le patriarche Daniel, par la  participation du gouverneur de la Banque Nationale, Mugur Isarescu dont il est aussi soupçonné qu’il est un grand maçon et de son beau-père Ilie Sârbu, a été développé en secret au cours de la campagne pour les élections euro-parlementaires européennes lorsque le premier ministre a donné une grande somme d’argent de quatre millions d’euro, équivalent de 22,5 millions de lei roumains pour achever la construction de la Cathédrale Nationale en échange de quoi le Patriarcat roumain suivra à faire une demande à ses paroissiens pour  donner leurs votes en faveur du PSD.
Ainsi, à la suite de cet accord, l’Église roumaine a participé activement à la campagne menée par le PSD à l’indication d’IPF Daniel. Il convient de noter le fait que, dans une conférence de presse qu'elle a été tenue au siège du Parti libéral, M. Stelian Dolha, le chef du comté de Bistrita, a expliqué qu'il est stupéfait parce que dans la campagne électorale a été impliqué l’Église et que certains de ses adversaires politiques ont utilisé les prêtres et IPS Daniel en particulier à convaincre l'électorat de les voter. Voici ce qu'il a dit lors de la conférence :
«Respectueux prêtres, ceux qui vous avez été impliqué dans cette campagne électorale, devrais-je dire, de choisir soit de devenir des agents PSD et, alors il faut de vous déshabiller de votre sainte robe et de vous  prendre une chemise ou une tunique rouge. Sinon, restez avec la sainte robe et servez Dieu, parce que la Sainte Écriture nous a dit que vous ne pouvez pas être un serviteur à deux maîtres, à Ponta et, aussi à Dieu».
Mais, en parlant de la Cathédrale, cet impressionnant bâtiment qui vient concurrencer même avec le Palais du Parlement Roumain, est le fruit de la  pensée mégalomane du Patriarche Daniel qui a toujours voulu servir Dieux dans une église de construction pharaonienne. La valeur estimative de ce complexe géant faite par les représentants de BOR, se lève à 200 millions, mais après le dernier calcul effectué par un certain nombre d'experts, la valeur réelle dépasserait même la fabuleuse somme d'un milliard d'euros. Voici une présentation virtuelle de ce complexe qui comprend un centre commercial, un hôtel cinq étoiles et même un restaurant chic :
                                                  
Bien que dans tous ses discours, le patriarche Daniel en se référant à la richesse de l’Église roumaine affirme que son revenu est très faible et que, en réalité, dit-il, «les chrétiens sont la richesse de notre Église», plusieurs études faits par un certain nombre de spécialistes en matière, on a révélé le fait que l'Église roumaine a plus de richesses que la chaîne de restauration rapide McDonalds ou environ 96 milliards de dollars (source de Forbes Global USA). Vous vous rendez compte qu'avoir un tel trésor Église et en particulier le Patriarche Daniel peut se permettre n'importe quoi.
L’opacité financière de cette institution est scandaleuse. Les salaires des prêtres sont financés par l'État, bien que l'église a des profits colossaux, surtout avec  son immense richesse que l’Église et en particulier le Patriarche roumain Daniel la manipule sans aucun contrôle. Nous avons devant nous un «mendiant» extrêmement riche qui peut se permettre de mendier avec une désinvolture sans précédent. Les revenus de l’Église ne sont pas imposés dans le contexte quand  l’État n'a aucun contrôle sur l'Église et il n’y a aucun détail sur ce que l'église  fait avec l'argent obtenu.
Nous ne pouvons pas à nous demander si cela est exact, car cet État est déclarée laïc, alors que les salaires des prêtres sont payés par le budget. Est-il exact que tous ce qui bouge en Roumanie est imposé, tandis que l'Église échappe de tout impôt et plus reçoit plus d'argent et  bénéficie de services de l'État roumain ?
L’Église est devenue une sorte d'état dans l'état et je peux même dire qu'elle est au-dessus de l'État. Les Roumains paient des impôts à l'État et aussi à l'Église qui, à son tour, reçoit des sommes importantes du budget de l'État et qui encore représente une partie de l'argent du peuple, avec ou sans leur consentement. Si de l'État nous pouvons savoir où et comment est utilisé l’argent des contribuables  de ce pays, de l'Église nous savons seulement que «de nouveau, la contribution religieuse a augmenté et que le prix des bougies a doublé durant la nuit», alors que les véritables manipulations financières se déroulent dans un secret digne de Scotland Yard.
Voici ce qu'on disait dans le journal «Romania Libera» du 14 Septembre 2007  sur les finances BOR dirigés par IPS Daniel :

Lorsqu'on se réfère strictement à la personne du Patriarche Daniel, nous constatons que son regard dure est ses yeux expriment un comportement agressif, le désir de s’affirmer et surtout de la domination, étant moins encline à obéir aux règles de la société. Il ne pense qu'à son ego et en son pouvoir pour se faire respecter par tous ceux qui l’entourent et surtout par son entourage qu'il lui attribue le diminutif de "maître". Cette caractéristique de sa personnalité, il l’a imposée même à ses proches parents qui le détestent. Il a trois frères que lui les a quittés et qui vivent dans la misère alors qu'il affiche son luxe et ses ornements d'église que lui les portent avec une nonchalance affichée.
                                            

 Son frère cadet nommé Ciobotea a  affirmé, à plusieurs reprises, que le patriarche actuel, à la mort de leurs parents, a falsifié les documents d’héritage pour recueillir seul les biens parentaux de la famille et que, dans ces circonstances, il a décidé (le frère George) à passer au catholicisme comme une sorte de revanche pour la saleté qui a fait son frère Daniel.
D'autre part, tout comme n'importe quel mortel, ni le patriarche Daniel n'était pas dénué de passions mondaines. Donc, je ne pense pas que Daniel Ciobotea est un vrai démocrate dans le sens libéral du terme. Mais qui sait, peut-être qu’un espace ecclésial byzantin et balkanique, en même temps, ne peut être dirigé que de cette  manière.
Depuis plus de temps on parle du fait que le patriarche Daniel a une fille illégitime nommé Steluta Visan Ciobotea, maintenant âgé de 35 ans, qui est né en 1978, exactement quand le jeune professeur de théologie Dan Ilie Ciobotea (qui venait d’arriver d’être nommé Daniel, par son nom religieux) se préparerai à partir comme lecteur à l'Institut œcuménique de Bossey, Suisse. Depuis, le patriarche actuel a traité avec une discrétion absolue Steluta Ciobotea,  qui, non seulement qu’elle porte son nom avant de devenir patriarche mais, elle a le même nom que sa mère.
                                           

Steluta est connue dans le monde comme la nièce du patriarche, en étant enregistrée à la Mairie comme la fille de Floarea Visan Ciobotea, la sœur de Daniel, qu’elle vivait ensemble à Bucarest. Maintenant, pour mettre fin à la spéculation et les scandales, elle a été décidé de demander par le tribunal à Daniel de faire un test ADN pour prouver formellement qu’elle sa fille et non sa petite-fille, ce qui est en fait l'un des plus bien gardé secrets de l'Église orthodoxe roumaine.
Pas depuis longtemps, la fille du patriarche Daniel, Steluta Ciobotea a donné naissance à une fille à la «Maternité Malaxa» de Bucarest suite à son mariage avec un jeune aide-soignant de chiens Costel Ispas, patronné par Minodora Ilie à Godeni et par la Fondation  «Omenia«. La naissance et la supervision de l’enfant ont été faites dans des conditions diraient-je de guerre parce que IPS Daniel ne voulait pas la couverture médiatique de cet événement qu’il l’aura situé dans la position de  grand-père. Cependant, la presse a fait connaître à son public ce qui s'est passé après les murs de l'hôpital comme suit:
                                           
En jetant un regard général sur l’activité de l'Église orthodoxe roumaine dans sa relation avec l'État roumain, il semble que, en plus de son rôle principal pour exécuter sa mission dans le cadre de la société roumaine à travers les rites sacrés dans lequel les participants devraient être en communion avec Christ, la Vierge Marie et les Saints, la plupart des porte-paroles du Seigneur, en prenant l'exemple de celui qui devrait être la pierre angulaire de notre Église roumaine (le Patriarche Daniel) font finalement front commun avec celui-ci en apportant de grands dommages à l'Église orthodoxe roumaine.
Sans être un expert en théologie, je me rends compte que ce n'est pas la façon dont les choses devraient se dérouler. La foi ne doit pas nous fermer les yeux et nous laisser dans l'obscurité. Lorsque la maison de l'Éternel, les murs bisent et les couleurs d'icônes s’effacent, cela signifie que cette foi n'est pas forte. Et qui devrait être le premier à garder la foi, si ce n'est pas que le prêtre ? Qui devrait nous  rassembler tous à l'église sinon pas sa parole et qui devrait répandre la joie de Jésus ? Qui est le premier qui devrait fournir le premier exemple de propreté spirituelle et corporelle, à moins que le prêtre ? Malheureusement, nous assistons dernièrement à une dégradation de la vocation sacerdotale dans le sens que beaucoup d'entre eux ont commencé à s’occuper plus d'affaires personnelles que de celles de l'église. Le résultat peut être vu à l'œil nu sans  déranger les autorités ; ils se promènent dans des voitures de luxe, ils se construisent des palais avec l'argent de la boîte de  pitié ou même ils commencent à faire de sales affaires.
En outre, nous constatons que depuis à un moment-là, beaucoup de  roumains ont commencé à prendre «le chemin de l'église" soi jeunes ou vieux. Des milliers et même des dizaines de milliers de personnes s’entassent et même se piétinement pour baiser ou embrasser les reliques de saints, pour participer à des processions religieuses qui ont lieu dans le cadre des événements organisés par le BOR et en particulier pour prendre un repas qui se composent de quelques rouleaux de chou farci (sarmale) ou un plat de fèves au lard à la saucisse offert par l'Église. Pourquoi ces gens deviennent soudainement religieux et surtout quelle est la cause de leur retour à Dieu, après que plus de 50 ans, à l'époque communiste, la religion a été piétinée par un certain nombre de dirigeants et en particulier par Ceausescu qui, comme une punition, il est mort le jour de Noël.
Il est connu que les Roumains sont un peuple religieux, mais ce qui se passe aujourd'hui surpasse ainsi dire «le normal». Le retour des gens vers les choses  saints sont dus à des lacunes et des misères qui font l'objet de la plupart des Roumains en raison de la politique de l'actuel gouvernement dirigé par Victor Ponta. Je pourrais même dire que c'est une impertinence de sa part parce qu’il a la gumption d'assister à ces réunions religieuses où tout le monde sait que les membres actuels ou des ancêtres de sa famille, ne sont pas et n'ont jamais été de l'orientation religieuse orthodoxe. Je suis convaincu que ce Juda s’est vendu pour 30 pièces d'argent seulement pour rester attaché du siège de Premier ministre de qui s’accroche désespérément et il fait tout pour rester comme un diable à la tête du gouvernement.
Et pour finir ce monologue sur les relations de l'Église avec la société roumaine je serais toujours souligné que l'Église, en particulier le prêtre devrait jouer un rôle majeur dans notre vie sans salir mêmes les idées tirées du rôle de l'Église dans la société. Malheureusement, nos préoccupations au sujet de la vie quotidienne et de notre existence sur cette planète, sont tremblées par tous les événements indésirables qui se produisent dans le cadre de notre place que nous occupons dans la société. Ce sont produits beaucoup de mal qui nous mènent parfois même notre vie en danger et pas seulement la nôtre mais, aussi à nos descendants.
Que devrions-nous faire pour nous-mêmes et pour les générations futures dans ces conditions ? C'est une question difficile que franchement, je ne peux pas répondre clairement et correctement, en particulier dans le contexte actuel.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire