dimanche 9 octobre 2016

FOSTA CONSILIERĂ DIN SENATUL ROMÂNIEI, RAISA EKATERINA IVATENKO, FACE DEZVĂLUIRI ACABLANTE ASUPRA MASACRULUI DE LA CLUBUL COLECTIV DIN BUCUREȘTI CORELATE CU ACTIVITĂȚILE DE TIP MAFIOT DERULATE LA COMPANIA HEXIPHARMA / L’ANCIENNE CONSEILLÈRE DU SÉNAT ROUMAIN, RAISA EKATERINA IVATENKO, FAIT DES ACABLANTES DIVULGATIONS SUR LE MASSACRE DU «CLUB COLECTIF» DE BUCAREST CORELÉES AVEC LES ACTIVITÉS DE TYPE MAFIOSO DÉROULÉES PAR LA COMPAGNIE HEXIPHARMA

                                                                       


Versiunea română

La un an de la tragedia de la «Clubul Colectiv» (30 octombrie 2015) și după cum se bănuia, abia acum a apărut adevărata versiune reală asupra aceastei afaceri morbide cu interferență și legătură directă cu ceea ce se derula la compania HexiPharma, acțiuni mafiote în care sunt implicați direct ofițeri superiori din armată, conducerea firmei HexiPharma, fostul șef al Poliției Române, Petre Tobă,  fostul ministrul de Interne, Gabriel Oprea, fostul procurorul general, Tiberiu Nițu, o serie de demnitari și oameni de afaceri importanți, precum și tăinuitorii Victor Ponta, fost prim-ministru și respectiv actualul președinte al României, Klaus Johannis, care, deși au fost informați din timp, asupra celor ce se derula la compania HexiPharma și în același măsură ce urma să se producă la Clubul Colectiv, nu au lua nicio măsură ce se impunea în astfel de situații majore.

Istoria acestei tragedi a început la firma HexiPharma în paralel cu scandalul diluării dezinfectanților sanitare, când s-a descoperit că la această fabrică se produceau și droguri de mare risc (heroină) destinate vânzării ilegale atât în țară cât și în străinătate.

În  5 iunie 2015, SRI a primit o informare de la un colaborator prin care se avertiza că fabrica HexiPharma deținea cantități importante de anhidridă acetică pe baza căreia se fabrica heroină iar în urma vânzării acestui drog, sume uriașe de bani erau transferate ilegal în străinătate.

Urmare acestei înștiințări, SRI a început să urmărească informativ importurile de anhidridă acetică făcute de HexiPharma, însă s-a constată că nicio cantitate din acest produs nu a intrat oficial în depozitele fabricii. Ulterior, s-a descoperit că însăși compania respectivă fabrica acest produs dintr-un drog numit DOM care mai departe era transformat în anhidridă acetică și respectiv în heroină.

La rândul lui, drogul numit DOM intra în România ambalat în pachete din străinătate odată cu achizițiile de napalm comandate de Ministerul de Interne pentru operațiunile sale militare cu știrea ministrului Gabriel Oprea și a directorului HexiPharma, Dan Condrea, ambii fiind și prieteni.

La data de 3 septembrie 2015 SRI l-a înștiințat pe Klaus Johannis și respectiv pe Victor Ponta despre această descoperire fără ca aceștia să ia vreo măsură legală și imediată. Mai mult chiar, Klaus Johannis a negat la un moment dat chiar faptul că nu ar fi primit o astfel de informare.

În acest contex conspirativ și în condițiile în care exista un conflict major între președintele României, Klaus Johannis și primul ministru Victor Ponta, în data de 30 octombrie 2015 a avut loc incendiul de la Clubul Colectiv unde s-a folosit o cantitate mare din napalmul aflat în custodia Ministerului de Interne, achiziționat așa cum s-a arătat mai sus și nu datorită artificiilor care ar fi explodat la un moment dat, după cum s-a speculat de presă, televiziuni și alte mijloace de informare în masă, în primele zile după incendiu.


În urma incendiului din 30 octombrie 2015, la Clubul Colectiv au decedat un număr de 64 de persoane. În afară de cele 26 de persoane decedate în incinta clubului și de una care a murit în drum spre spital, în faza inițială au fost identificate alte 186 de persoane rănite, din care 146 au fost spitalizate. În săptămânile de după incendiu au decedat alte 33 de persoane iar un număr de 67 de persoane din cele grav rănite au rămas cu sechele pe viață. 

O zi mai târziu, doamna consilier parlamentar, Raisa Ivatenko, care a făcut aceste destăinuiri, specialistă în acțiuni de contra-terorism, a cerut o audiență la procurorul general, Tiberiu Nițu, pentru transferarea dosarului respectiv la Parchetul Militar și nu de la DIICOT la Parchetul General așa cum dorea Tiberiu Nițu și asta, ținând cont de caracterul terorist al acestei acțiuni. Tiberiu Nițu a refuzat însă solicitarea doamnei consilier datorită faptului că fiind prieten cu Gabriel Oprea, cunoștea matrapazlâcule făcute de acesta în tandem cu directorul HoexiPharma, Dan Condrea, legate de producerea și vânzarea heroinei.

Cu o săptămână înainte de izbucnirea incendiului la Colectiv a fost interceptată o convorbire între un colonel STS și un interlocutor din care reieșea că la Clubul Colectiv «va fi teroare și foc» și că acesta (colonelul STS) l-a auzit pe Gabriel Oprea spunând că «nu va scăpa nimeni cu viață» (de acolo). Deși acest înscris redactat după convorbirea dintre cei doi se află încă la dosar, nimeni din conducerea procuraturii nu a luat nicio măsură pentru verificarea și tratarea corespunzătoare a acestor afirmații.

Mai târziu, în data de duminică 21 mai 2016, patronul companiei HexiPharma, Dan Condrea, «moare» într-un accident de mașină având fața complet desfigurată astfel că identificarea s-a făcut prezumtiv și fără o analiză mai amănunțită asupra cadavrului.

 În acest context, s-au făcut tot felul de speculații asupra acestui deces, ocolindu-se însă cu bună știință, ipoteza unei eventuale înscenări pentru a-l face pe Condrea să dispară din acest  peisaj și asta datorită scandalului de la HexiPharma și implicării unor demnitari în afacerea drogurilor și a incendiului de la Colectiv.

Doamna Raisa Ivatenko, în urma investigațiilor sale personale consideră că Dan Condrea trăiește undeva în lumea largă, el fiind retras din Sistem pentru a nu dezvălui adevărul asupra implicării unor demnitari în afacerile de mai sus.

Ceea ce însă nu rezultă din acest material deosebit de analitic este faptul că nu se dau explicații și eventual indici asupra modului cum a ajuns napalmul la Clubul Colectiv din depozitul Ministerului de Interne, din ordinul cui și cu ce scop, plus eventual și cine l-ar fi făcut să explodeze, lucruri ce urmează să fie elucidate în perioada următoare.

Pe de altă parte, separat de concluziile acestui material, în presă au apărut și alte informații cum că atât președintele Klaus Johannis cât și o serie de apropiați ai acestuia precum și alți demnitari din sistem, ar fi știut cu anticipație de această acțiune teroristă de la Clubul Colectiv, pusă la cale de o serie de indivizi plătiți care ar fi acționat la comandă cu scopul de a se creia unui haos popular în vederea destabilizării politice ce urma să producă schimbarea guvernului Ponta și că, în acest context, nu s-a acționat în consecință datorită faptului că se dorea de către președintele Klaus Johannis această demisie și înlocuirea guvernului respectiv cu un guvern al președintelui despre care, în repetate rânduri, Klaus Johannis și-a exprimat public această dorință personală, ceea ce practic s-a și realizat ulterior.

În prezent, dosarul își urmează calea lui inițială împotriva unor persoane care nu au nimic comun cu afacerea în cauză și asta pentru a se mușamaliza cele de mai sus.

Pentru a avea posibilitatea de a parcurge integral concluziile doamnei Raisa Ekaterina Ivatenko asupra acestui dosar accesațì pagina de Internet la :


Version française

À un an après la tragédie du «Club Collectif» (30 Octobre, 2015), seulement maintenant est apparu la vraie version réelle sur cette affaire morbide avec interférence et directement liée à ce qui se passait à la compagnie HexiPharma, respectivement des actions liées à la Mafia, dont fessait partie des officiers supérieurs de l'armée, le PDJ de l'entreprise HexiPharma, Dan Condre,  l’ancien chef de la police roumaine, Petre Toba, l’ancien ministre de l'intérieur Gabriel Oprea, l’ancien procureur général, Tiberiu Nitu, un certain nombre de dignitaires et des hommes d’affaires, ainsi que l’ancien premier ministre, Victor Ponta et l'actuel président de la Roumanie, Klaus Johannis, qui, après avoir été informés à l'avance sur les activités mafioso de la société HexiPharma et en même temps sur ce que suivra à se produise au Club Collectif, ils n’ont pris aucun mesure qui était nécessaire dans de telles circonstances majeures.

L'histoire de cette tragédie a commencé à la compagnie HexiPharma, en parallèle avec le scandale de la Santé sur les dilutions des désinfectants sanitaires, quand on a été découvert que cette usine a également produit des drogues à haut risque (héroïne) pour vente illégale à la fois, en Roumanie et en étranger.

Le 5 Juin 2015, le Service Roumain de Renseignement (SRI) a reçu des informations d'un collaborateur en avertissant que l'usine HexiPharma avait en stock des quantités importantes d'anhydride acétique, qui était utilisé pour fabriquer de l'héroïne et suite à la vente de cette drogue, d'énormes quantités d'argent ont été transférés illégalement à l'étranger.

À la suite de cette information, le SRI a commencé à poursuivre les importations de l'anhydride acétique pour HexiPharma, mais on a été constaté qu'aucune quantité de ce produit n'a pas officiellement entré dans les entrepôts d'usine. Par la suite, on a été découvert que la société, elle-même fabriquait ce composant à base d’un autre drogue appelé DOM qui était transformé en anhydride acétique et respectivement en héroïne.

À son tour, la drogue appelée DOM entrait en Roumanie emballée dans des colis de l'étranger en même temps avec les acquisitions de napalm commandées par le Ministère de l'Intérieur pour ses opérations militaires avec l’approbation du ministre Gabriel Oprea et le directeur d’HexiPharma, Dan Condrea, qui était des amis à la fois.

Le 3 septembre 2015, le SRI a fait connu cette situation par une lettre adressée au président Klaus Johannis et en même temps au l’ancien premier ministre Victor Ponta sur cette découverte sans que les deux dignitaires qu'ils fassent quoi que ce soit légal et immédiat. En outre, Klaus Johannis a nié un moment donné, même le fait qu’il n'aurait pas reçu de telles informations.

Dans ce contexte de conspiration et étant donné qu'il y avait un conflit majeur entre le Président roumain Klaus Johannis et le Premier ministre Victor Ponta, en date de 30 Octobre 2015, a éclaté un incendie au Club Collectif de Bucarest où on a utilisé une grande quantité de napalm qui provenait des entrepôts du Ministère de l'intérieur et non pas de feux d'artifices qui auraient explosé à un moment donné à l'intérieur du Club, d'après les spéculations apparus dans la presse, la télévision et dans les autres médias après les premiers jours de l'incendie.


Suite à l'incendie du 30 Octobre 2015, au Club Collectif sont morts un total de 64 personnes. En plus des 26 personnes tuées dans le club et une personne qui est décédé en route vers l'hôpital, en phase initiale, ont été identifiées autres 186 personnes blessées, dont 146 ont été hospitalisées. Dans les semaines après l'incendie sont morts autres 33 personnes et un total de 67 personnes de celles  gravement blessées sont restées avec des graves cicatrices pour la vie. 

Un jour plus tard, Mme conseiller parlementaire, Raisa Ivatenko qui a rendu ces informations, a demandé une audience avec le procureur général, Tiberiu Nitu, pour transférer le dossier en question au Bureau du Procureur militaire et non du DIICOT à la Procurature générale de Tiberiu Nitu qui voulait fermer ce dossier et ça, étant donné la nature de cette action terroriste. Tiberiu Nitu, cependant, a refusé la demande parce qu’il était ami avec Gabriel Oprea et il connaissait les arrangements de celui-ci avec le directeur de HoexiPharma, Dan Condrea sur le trafic de l'héroïne.

Une semaine avant le début d'incendie dans le Club Collectif le SRI a intercepté une conversation téléphonique entre un colonel de STS et un interlocuteur qui relevait que dans le Club Collectif « sera de la terreur et du feu » et que le colonel de STS a entendu le ministre Gabriel Oprea en disant que « personne n'échappera vivant ». Même si ce document rédigé existe encore au dossier personne n'a pris aucune mesure de vérifier ces allégations.

Plus tard, le dimanche 21 mai 2016, le propriétaire de l'entreprise HexiPharma, Dan Condrea, « meurt » dans un accident de voiture avec le visage défiguré de sorte que l'identification présomptive a été fait sans une analyse plus détaillée sur son corps

Dans ce contexte-là, il y a eu toutes sortes de spéculations sur ce décès de la mort de Condrea, mais, on a été contournée l’hypothèse d’une mise en scène pour faire disparaître Condrea du paysage et ça, en raison du scandale d’HexiPharma et de l'implication des certains dignitaires dans les affaires des drogues et du feu au Club Collectif.

Mme Raisa Ivatenko, après ses investigations personnelles, croit que Dan Condrea vit quelque part dans le monde, il étant retiré du système pour ne pas révéler la vérité sur l'implication de certains hauts fonctionnaires dans les affaires ci-dessus.

Mais, ce que n'a pas été discuté dans les explications de Mme Raisa Ivatenko se réfère aux faits relatifs sur la façon dont le napalm est entré au Club Colectif de l’entrepôt du Ministère de l'Intérieur.

D'autre part, séparé des conclusions de ce matériel, dans la presse est apparu d'autres informations telles que le président Klaus Johannis et un certain nombre de ses proches et d'autres dignitaires du système, ils ont su à l'avance de cette action terroriste au Club Collectif, mis en scène par plusieurs individus payés qui serait agi sur l’ordre en vue de créer un chaos populaire et une déstabilisation politique qui produirait un changement du gouvernement Ponta et que, dans ce contexte-là, on n'a pas été actionné en conséquence parce que le président Klaus Johannis voulaient cette démission et en même temps désirait de remplacer ce gouvernement par un gouvernement de son choix, ce qui, pratiquement, c’est réalisé.

Actuellement, le dossier suit son chemin initial d'origine de sa façon contre les gens qui n’ont rien à voir avec l'affaire en question et ça dans le but de camoufler ce qui précède.

Pour avoir la possibilité de lire intégralement les informations publiées par Mme Raisa Ekaterina Ivatenko sur Facebook et dans la presse, accédez à la page :
1 commentaire:

 1. PRESEDINTELUI ROMANIEI
  KLAUS IOHANNIS


  UN ARTIST PROVENIT DIN ROMANIA, CETATEAN SUA
  AMENINTAT CU MOARTEA DE SERVICILE SECRETE ROMANE !
  MEMORIU OFICIAL

  Textul in limba engleza
  trimis mediei americane

  Probabil veti crede ca exagerez. Cand veti vedea fotografia dela spitalul
  de urgenta si mina cu care pictez paralizata ,va veti schimba parerea.
  In filmul EXECUTIA apar imagini care documenteza actul criminal.
  Mentionez ca atacul a avut loc pe teritoriul Romaniei ( consulatul NY) si
  pe teritoriul american la colt cu cladirea ONU.
  Autoritatiile americane intreaba reactia celor romanesti la acest extrem de
  important film document.
  Sper ca in ceasul din urma sa deschideti o ancheta care sa duca la pedepsirea
  celor vinovati.
  Mentionez ca sunt cetatean american, roman si prin casatorie japonez,


  S.O.S

  AMERICA!

   THE AMERICAN ARTIST, U.S. CITIZEN 

   TREATEN TO DEATH, ASK FBI 

   PROTECTION 


  FROM FBI TO YOU
  Dear Mr. Horvath,
  THIS IS NOT AN AUTOMATED RESPONSE
  Thank you for your submission to the FBI After 
  evaluating your submission, it is our determination that your information should be immediately forwarded to District Attorney’s Office.
  If you think your physical safetyis in immediate danger, contact ……….
  (CONFIDENTIAL N.A )


  ATENTIE ! ATENTIE !

  DESCHIDETI : DEVARTES BLOG
  http://devartesblog.blogspot.com/


  VA ROG COMFIRMA PRIMIREA MEMORIULUI

  ROBERT HORVATH DEVA
  President
  Devartes Film International
  New York Tokyo

  RépondreSupprimer