jeudi 28 juillet 2016

CAPII SERVICIILOR SECRETE DIN ROMÂNIA AU HOTĂRÂT ELIMINAREA MEA / LES DIRIGENTS DES SERVICES SECRETS DE ROUMANIE ONT DÉCIDÉ MON ELIMINATIONVERSIUNEA ROMÂNĂ

Stimați prieteni,

De când am început să postez pe Facebook și pe blogul meu http://panait-munteanu.blogspot.ca/ critici la adresa mafiei care acționează în România împotriva poporului român, am primit zeci de mesaje, mai în glumă mai în serios, asupra faptului de a înceta dezvăluirile ce se petrec în culisele ascunse ale celor care conduc astăzi România spre pierzanie.

La început nu le-am dat importanța cuvenită însă, după un anumit timp, am realizat că nu este de glumit cu astfel de oameni care pentru un pumn de arginți sunt în stare de orice.

Ceea ce m-a determinat să scriu este faptul că după așa zisa revoluție din 1989, nu s-a schimbat nimic în România, ba mai mult vechii nomenclaturiști cu anexele lor din Securitate, pur și simplu au distrus totul în România și au devenit peste noapte milionari prin furt național.

Dacă vreodată veți avea curiozitatea să cunoașteți motivele plecării mele din România în perioada comunistă, citiți cartea pe care am scris-o sub titlul «Povestea vieții mele» (partea a doua din capitolul 5), carte care a fost publicată inițial pe Internet de editura «Scribd» din Statele Unite ( https://fr.scribd.com/document/19549555/Povestea-vie%C8%9Bii-mele ) și care apoi a fost tipărită și vândută de o serie de edituri de prestigiu din Franța, Elveția, Belgia și Statele Unite, cartea fiind tipărită și în limba franceză.

In ultima perioadă, am constatat o intensificare a presiunilor asupra mea și ca dovadă, nu de mult, domnii de la SRI au postat pe Youtube și Facebook un video compromițător care, datorită conținutului său mizerabil, a fost șters ulterior de conducerea respectivelor rețele de socializaree. Informația și linkul corespunzător mi-au fost transmise de o persoană din lista mea de prieteni de pe Facebook al cărui nume nu-l pot da din motive lesne de înțeles.

Pentru realizarea acestui video, SRI și-a trimis iscoadele până și aici în Canada care m-au urmărit pas cu pas cca o săptămână și au filmat secvențe la locuința mea precum și în alte locuri unde m-am deplasat.

Ceea ce este foarte grav, o constituie faptul, nu că am fost eu urmărit de Securitatea Română, aici în Canada, ci faptul că organele de securitate române au folosit un autoturism înmatriculat în Canada, provincia Quebec, pentru spionarea unui cetățean canadian, pentru care sigur nu au avut permisiunea autorităților canadiene.

Față de cele întâmplate, țin să le transmit acestor șacali că, atâta timp cât mai am de trăit, nu voi înceta să dezvălui mizeriile ce continuă să se producă în România pe care am iubit-o și o iubesc așa cum pot eu de aici, de la distanța de peste 10000 de kilometrii unde m-am stabilit de peste 27 de ani.

Dacă vreodată veți constata că am încetat subit să scriu pe Facebook și pe alte rețele de socializare înseamnă că planurile diabolice al SRI au fost puse în aplicare cu excepția chemării mele de către Dumnezeu.
VERSION FRANÇAISE

Chers amis,

Depuis que j'ai commencé à poster, sur Facebook et sur mon blog http://panait-munteanu.blogspot.ca/ , des critiques sur la mafia qui agit en Roumanie contre le peuple roumain, j'ai reçu des dizaines de messages, de mettre fin aux divulgations qui se passent dans les coulisses secrètes de ceux qui gouvernent aujourd'hui la Roumanie vers à la perdition.

Au début, je n'ai pas donné l'importance à ces messages, mais, après un certain temps, je me suis aperçu qu'il ne doit pas plaisanter avec ces gens qui, pour une poignée de pièces d'argent, sont capables de tout.

Ce qui m'a incité à écrire est que, après la soi-disant révolution de 1989, rien n'a changé en Roumanie, encore plus, les anciennes nomenklaturas avec leurs annexes de la Sécurité tout simplement ont détruit tout en Roumanie et ils sont devenus des millionnaires, du jour au lendemain, par vol national.

Si jamais vous avez la curiosité de connaître les raisons de mon départ de la Roumanie pendant la période communiste, veuillez lire le livre que j'ai écrit sous le titre « Le roman de ma vie » (deuxième partie du chapitre 5), livre qui a été publié à l'origine par l'éditeur »Scribd» aux États-Unis ( https://fr.scribd.com/document/19549349/Le-roman-de-ma-vie ), puis a été imprimé et vendu par un certain nombre de maisons d'édition prestigieuses en France, Suisse, la Belgique et les États-Unis.

Au cours des dernières années, j'ai constaté une intensification de la pression sur moi et comme preuve, pas depuis longtemps, les messieurs du Service Roumain des Renseignements Secrètes ont affiché sur YouTube et Facebook une vidéo compromettant sur moi qui, en raison de son contenu misérable, a ensuite été supprimé de la gestion de ces réseaux sociaux.

Pour réaliser cette vidéo, SRI a envoyé des espions au Canada qui m'ont suivi étape par étape pendant une semaine et ils ont fait des séquences filmées de ma maison et d'autres endroits où je suis allé.

Ce qui est très grave est le fait, non pas que j'ai été poursuivi par la sécurité roumaine, ici au Canada, mais qu'elle a utilisé une voiture immatriculée au Canada, ici au Québec, pour espinner un citoyen canadien, pour qui n'a certainement pas eu la permission des autoritées canadiennes.

Par rapport à ce qui est arrivé, je veux dire à ces chacals que tant que je vis, je ne cesserai jamais de révéler les malheurs qui continuent de se produire en Roumanie.

Si jamais vous trouvez que tout à coup je cesserai d'écrire sur Facebook et autres médias sociaux ça va signifier que les plans diaboliques de SRI ont été mis en œuvre, sauf mon appel de Dieu.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire