mercredi 30 juillet 2014

Traseismul politic – cea mai mare plagă a politicii românești actuale / La migration politique - la plus grande plaie de la politique actuelle roumaine

                                                                             
 

 
Versiunea română
 

Fostul prim-ministru al Marii Britanii, Sir Winston Leonard Spencer-Churchill referindu-se la traseismul politic al unor aleși parlamentari spunea :  «Anumiți oameni își schimbă partidul, pentru binele principiilor lor ; alții își schimbă principiile pentru binele partidului lor». La noi în România, parlamentarii își schimbă partidul numai pentru binele lor personal și ceea ce este mai tragic, ei uită, chiar de a doua zi după ce au fost aleși, că de fapt ei reprezintă o anumită populație dintr-o regiune a țării care le-au dat mandat să-i reprezinte în cel mai înalt forum al țării, Parlamentul României.


Prin definiția sa generică, traseismul politic, reprezintă atitudinea caracteristică politicianului care se transferă de la un partid la altul în funcție de interesele sale personale. Trecerea se face de obicei între partide cu doctrine diferite și când partidul de la care se pleacă este în cădere electorală. De aici, reiese concluzia că un traseist politic acționează din propriul interes material sau/și electoral. Deseori un traseist politic aduce diverse acuze fostului partid pentru a îmbrobodi electoratul care l-a ales.


Istoria României, nu odată a scos în evidență numeroase cazuri de traseism, fie din partea unor partide sau chiar din partea unor mari politicieni care și-au trădat electoratul/partidul pentru interese meschine personale sau de grup. Fenomenul cunoaște, atât în perioada interbelică și postbelică, cât și în zilele noastre, o ierarhizare pe două nivele : local și central. Fiecare nivel are importanța sa intrinsecă și bine delimitată. Fără a încerca să minimalizăm cauzele și efectele acesteia la nivel local, se poate considera că fenomenul, la nivel central, este mult mai bine perceput și probat, chiar și din punct de vedere documentar.

Fenomenul migrației politice în România, poate fi structurat din punct de vedere al timpului, în câteva etape : perioada antebelică caracterizată prin migrări de mică amploare, perioada 1919-1938 în care fenomenul este semnalat în mod deosebit la nivelul partidelor liberal, tărănesc și averescian, precum și perioada postbelică. Aceasta din urmă a cunoscut două etape : perioada comunistă (1944-1989) și cea contemporană nouă, respectiv etapa postdecembristă după 1989.

Așadar, programele similare, în parte identice dar și diferențele în domeniul doctrinar și, mai ales, goana după putere au condus la scindarea partidelor deja existente. Nici după primul război mondial, partidele nu se prezentau ca niște instituții bine articulate. Nu rareori se întâmpla ca, mai ales înaintea alegerilor, politicienii să treacă dintr-un partid în altul din calcul politic.

In acest sens, aș aminti faptul că, în România de dinainte de primul război mondial, acest fenomen de căutări și tatonări era la începutul vieții politice românești, astfel că, spre exemplu, Partidul Social Democrat al Muncitorilor din România (PSDMR), partid prin excelență cu vederi de stânga, este atras în 1829 de Ion Brătianu și accede în structurile Partidului Național Liberal (PNL), partidul cel mai reprezentativ al ideilor de dreapta.

Dintre personajele marcante ale vieții politice românești interbelice, Constantin Argetoianu este un exponent elocvent al fenomenului migrației politice. Astfel, după un periplu prin Partidul Poporului de unde pleacă datorită geloziei generalului Averescu și a neputinței sale de a se înțelege cu cu acesta, Argetoianu, nemulțumit că nu i se rezervase un  post de vicepreședinte la noul Partid Național Țărănesc (PNȚ), rezultat al fuziunii dintre Partidul Național și cel Țărănesc, în septembrie 1926, părăseste Partidul Național deoarece programul noului partid «nu-i inspira încredere».

După acest episod, Argetoianu a colindat prin toate partidele politice sub diferite motive politice sau personale care mai de care mai bizare. Deși membru fondator și chiar creator de partide, Constantin Argetoianu nu avea în realitate, un adevărat atașament pentru viața de partid sau al unei doctrine afiliate, fiind considerat la aceea vreme ca «un sforar în politică», lucru recunoscut chiar de el însuși prin afirmația că viața de partid n-a fost pentru el «decât un mijloc pentru a se folosi, de partidele din care a făcut parte, în scop personal».

In perioada comunistă dintre anii 1944-1989, traseismul politic a fost slab reprezentat  până în 1947, astfel că după abdicarea forțată a regelui Mihai I, țara a fost declarată republică sub conducerea unică a unui singur partid, Partidul Comunist Român. Dacă până în 1947, reprezentanții unor partide au migrat de la un partid la altul sub imperiul amenințărilor și al revoltei față de o serie de partide sau lideri care au colaborat cu PCR, după 1947, toate partidele politice au fost desființate cu excepția PCR care a rămas singura și unica forță politică din România. In aceste condiții, traseismul politic a fost practic inexistent deoarece noua organizare politică a țării nu a mai permis înființarea altor partide.

După revoluția din decembrie 1989, prin liberalizarea înființării partidelor politice, traseismul politic capătă o nouă valență pozitivă, caracterizată prin goana politicienilor de a parveni și a se îmbogății într-un ritm rapid, în condițiile unui stat jefuit fără milă și supus la grele încercări din partea acestora. Insăși Constituția României adoptată după 1989 nu face nicio referire la acest aspect, astfel că legea fundamentală nu impune nicio sancțiune asupra fenomenului de traseism politic.

Se pare că zicala «Când corabia se scufundă, oamenii pleacă» poate fi considerată sloganul perioadei 2008-2014 din România, perioadă caracterizată de schimbări majore ale componenței partidelor parlamentare. În contextul în care ne aflăm în perioada preelectorală imediată, este extrem de interesant de analizat traseul politic urmat de cei care vor apare în toamnă în fața electoratului român, în speranța dobândirii unui nou mandat.

În condițiile în care fenomenul migraționist la nivel social este unul foarte popular, observăm că și clasa politică românească s-a confruntat cu același fenomen, cel puțin în ultimii șase ani, astfel că migrațiile politice înregistrate în România s-au resimțit aproape în toate partidele parlamentare : în perioada 2008-2011 mai mult de 10% din totalul parlamentarilor români actuali s-au transferat cel puțin o dată de la un partid politic la altul. Dacă analizăm același fenomen la sfârșitul mandatelor, respectiv în anul 2012, conform datelor disponibile pe site-ul Camerei Deputaților, observăm că procentul s-a dublat, ajungându-se la 20 de procente, astfel că aproape un sfert din totalul actualilor parlamentari români au practicat traseismul politic în timpul mandatului.

Întorcându-ne însă la conceptul de traseism politic, observăm că acest comportament poate fi generat de mai multe aspecte. Literatura de specialitate oferă, în general, trei răspunsuri la întrebarea : De ce oamenii politici practică traseismul politic ? Astfel, vorbim despre nepotrivirea dintre individ și ideologia partidului, interesele personale ale politicienilor (dorința de a-și asigura un nou mandat) și importanța ocupată de partid în procesul de luare a deciziilor la nivel național. La acestea se adaugă evenimentele politice majore precum schimbări în controlul asupra instituțiilor politice  sau dorința de a implementa politici care să le asigure avantaje personale.

În același timp, literatura distinge două tipuri diferite de traseism politic : cel involuntar, practicat oarecum la nivel de masă, fiind cauzat de volatilitatea mare a noilor sisteme de partide, unde partidele fuzionează, se separă sau chiar se dizolvă și cauzat, de asemenea, de lipsa unei structuri stabile și cel voluntar, determinat de interese personale și practicat individual, după analizarea tuturor avantajelor oferite de afilierea la un anumit partid : avantaje electorale, avantaje instituționale, avantaje ideologice și avantaje distributive.

 Observăm, așadar, că există o serie de cauze care determină actorii politici să schimbe partidul din care fac parte. Dacă în state în care putem să vorbim despre o democrație consolidată, precum Statele Unite ale Americii, traseismul politic, deși rar întâlnit, principala cauză este considerată a fi nepotrivirea dintre individ și ideologia formațiunii politice, în România, principala cauză a traseismului politic deși nu a fost identificată cu certitudine prin studii de specialitate, totuși în practică ea apare datorită fenomenului generat de interese strict personale, întrucât cele mai multe transferuri politice par a coincide cu schimbarea celor care dețineau puterea, respectiv cu cele două momente cheie, spre exemplu, ale perioadei 2008-2014 : realegerea președintelui Traian Băsescu și înființarea Uniunii Social Liberale (prin pierderea puterii de către Partidul Democrat Liberal), există puține studii care să demonstreze acest lucru.

Intr-un studiu efectuat în perioada 2000-2003 asupra a peste 1000 de primari care și-au schimbat afilierea politică, se susține că traseismul politic a fost cauzat în principal de accesul la resurse financiare și, de asemenea, că actorii politici au decis să se transfere ca răspuns la diverse stimulente de natură materială. Totodată, studiul evidențiază o corelație directă între localitățile afectate negativ de reforma bugetului și primarii care au decis să își schimbe partidul.

Cu toate acestea, principala cauză a traseismului politic românesc nu poate fi identificată cu certitudine din punct de vedere al evoluției lui, în condițiile în care nu există informații real menționate cu privire la stimulentele luate în considerare de actorii politici, iar informațiile oferite de către aceștia nu pot fi catalogate ca fiind reale în condițiile în care acestea pot fi rezultatul dezirabilității sociale.

Dacă până acum am vorbit despre cauzele care generează fenomenul, nu pot să nu sesizez că există și o serie de efecte generate de către ceea ce în literatura engleză apare sub numele de «party switching» sau în traducere «comutare de partid» respectiv trecerea cu ușurință de la un partid la altul. Cele mai dese efecte sesizate în statele care s-au confruntat sau se confruntă cu traseismul politic sunt : transformarea minorității în majoritate, schimbarea structurii parlamentului și a grupurilor parlamentare și posibile efecte asupra electoratului ca pierderea încrederii.
Împotriva traseismului politic s-au ridicat o serie de politicieni de marcă cum ar fi fostul lider al PNL, Crin Antonescu și senatorul PNL Tudor Chiuaru. Acesta din urmă, a propus un amendament la modificarea viitoarei Constituții în sensul că la articolul 70 aliniatul 2 să se introducă un nou paragraf care să stipuleze expres următoarele : «Calitatea de senator sau deputat încetează la data demiterii din partidul sau formaţiunea politică din partea căreia a fost ales sau la data înscrierii într-un alt partid».

                                           

Deși, propunerea a fost aprobată de către Comisia pentru revizuirea și redactarea noii Constituții, Curtea Constituțională a României a respins acest amendament la presiunile majorității politicienilor care și-ar fi pierdut una dintre cele mai de seamă câștiguri ale calității de parlamentar. Urmare a acestui fapt, fostul lider al PNL, Crin Antonescu, într-un interviu acordat Agerpres a declarat că «traseismul politic este moartea democrației».

Traseismul politic este tot mai în vogă în partidele de tipul celui al lui Dan Diaconescu (PPDD), denumit și «partidul televizor» în care o serie de politicieni vor să-și schimbe apartenența, mai ales în județul Constanța :

                                             

Pe de altă parte, o serie de politicieni, consideră că traseismul este ceva normal așa cum s-a exprimat și Petru Carcalete, primar la Rădăuți :

                                                

Actualul partid de guvernământ care conduce acum România sub bagheta lui Victor Ponta, cel mai corupt și incompetent  politician din câți a avut până acum România, duce o politică de racolare a unor parlamentari din alte partide cu scopul de a-și menține majoritatea parlamentară, profitând la maximul de faptul că nu există nicio prevedere care să sancționeze traseismul politic românesc. Sub titlul «Traseismul, mobilitate politică prin trădarea de partid» comentatorul Gabriel Teodorescu a făcut precizări asupra felului cum se manifestă acest fenomen pe scena politică din România : 
 

Pe de altă parte, prof. dr. Simina Tănăsescu, a făcut și ea un comentariu deosebit de laborios în «Ziare.com» aspra traseismului politic în România :


In încheiere, ca o concluzie generală asupra acestui fenomen negativ, se poate afirma cu tărie că traseismul politic este cea mai mare plagă a politicii românești actuale care va trebui să dispară în viitorul apropiat pentru ca adevărata democrație să triumfe și în țara noastră, așa cum se întâmplă în țările cu o democrație adevărată din vestul Europei, din Statele Unite ale Americii și Canadei precum și din cele de pe continentul australian și al arhipelagului japonez.
                                                
                                         

Version française

L'ancien Premier ministre de Grande-Bretagne, Sir Winston Leonard Spencer-Churchill en se référant aux migrations politiques des législateurs élus déclarait : «Certains hommes changent leur parti pour le bien de leurs principes ; autres changent leurs principes pour le bien de leur parti». Chez nous, en Roumanie, nos législateurs changent leur parti seulement pour leur propre bien personnel et ce qui est plus tragique, ils oublient le lendemain après avoir été élu, qu'ils représentent en fait une population dans une région du pays qui leur a donné  un mandat pour les représenter dans la plus haute instance du pays, le Parlement roumain.

Par sa définition générique, la migration politique représente l'attitude caractéristique du politicien qui se transfère d'un parti à un autre, en fonction de son intérêt personnel. La transition est habituellement faite entre les parties avec différentes doctrines et quand le parti d’où il s’en va, est en chute libre. Par conséquent, un migrateur politique actionne pour son propre intérêt matériel et / ou électoral. Souvent, un migrateur politique apporte diverses accusent à l'ancien parti pour tromper l'électorat qui l'a élu.

L’histoire de la Roumanie, non pas une fois a révélé de nombreux cas de migrations politiques, soit de la part d’un parti ou de tiers ou même de la part de grands hommes politiques qui ont trahi les électeurs / partis pour des intérêts personnels ou de groupe. Ce phénomène connait, tant  dans les deux guerres que l'après-guerre et même de nos jours, une hiérarchie à deux niveaux : local et central. Chaque niveau a son importance intrinsèque et bien défini. Sans chercher à minimiser les causes et les effets au niveau local, on peut être considéré que le phénomène au niveau central est beaucoup mieux perçue et peut-être même de son point de vue documentaire.

Le phénomène de la migration politique en Roumanie peut être structuré en termes de temps, en plusieurs étapes: la période d'avant-guerre caractérisée par des migrations à petite échelle, la période 1919-1938 dans laquelle le phénomène est noté en particulier au niveau des partis libéraux, des paysans et le parti averescien, ainsi que la période d'après-guerre. Ce dernier a connu deux étapes : la période communiste (1944-1989) et la nouvelle phase postrévolutionnaire contemporaine, après 1989.

Ainsi, les programmes si semblables, en partie identiques et même les différences du domaine doctrinaire et, en particulier, la lutte pour le pouvoir ont permis de se diviser les partis existants. Même après la Première Guerre Mondiale, les partis ne se présentaient comme des institutions bien articulés. Avant les élections, les politiciens passaient d'un parti à un autre à cause de calcul politique.

À cet égard, je rappellerais le fait qu’en Roumanie d’avant la Première Guerre Mondiale, ce phénomène de  recherches et de sondages étaient au début de la vie politique roumaine, de sorte que, par exemple, le Parti social-démocrate des travailleurs de la Roumanie (PSDTR), parti par excellence avec des vues sur la gauche, a été attiré en 1829 par Ion Bratianu et a accédé dans les structures du Parti National Libéral (PNL), le parti le plus représentatif de la droite.

Parmi les personnalités de la vie politique roumaine entre les deux-guerres mondiales, Constantin Argetoianu est un exposant éloquent de la migration politique. Ainsi, après un périple à travers le Parti Populaire d’où il s’en va en raison de la jalousie du général Averescu et son incapacité de s’entendre avec celui-ci, Argetoianu, mécontent qu'il n'a pas obtenu un poste de vice-président au sein du nouveau Parti National Paysan (PNT),  résulté par la fusion entre le Parti National et le Parti Paysan, en septembre 1926, il quitte le Parti National parce que le nouveau programme du parti «ne lui inspirait pas de la confiance».

Après cet épisode, Argetoianu a voyagé dans tous les partis politiques sous  différentes raisons politiques ou personnelles plus ou moins bizarres. Bien que membre fondateur et même créateur de partis Constantin Argetoianu n'avait pas en fait un réel attachement à la vie du parti ou d'une doctrine liés, considéré à l'époque comme «un jongleur en politique», chose reconnue même par lui seul en disant que la vie du parti était pour lui qu'un moyen d'utiliser les partis à des fins personnelles.

Dans la période communiste des années 1944-1989, la migration politique a été faible représentée jusqu'en 1947, donc après l'abdication forcée du roi Michel Ier, le pays a été déclaré  république sous la direction d'un seul parti unique, le Parti Communiste Roumain. Si jusqu'en 1947, les représentants des certains partis ont migré d'un parti à l'autre, sous l'influence de menaces et de révolte contre un certain nombre de parties ou de dirigeants qui ont collaboré avec le PCR, après 1947, tous les partis politiques ont été dissous, sauf le PCR qui est resté la seule et unique force politique en Roumanie. Dans ces circonstances, la migration politique a été pratiquement inexistante parce que la nouvelle organisation politique du pays n'a pas permis la création d'autres partis.

Après la révolution de 1989, par la libéralisation de la création des partis politiques, la migration politique prend une nouvelle valence positive caractérisée par la lutte des hommes politiques à arriver et à enrichir dans un rythme rapide, en condition d'un état impitoyablement pillé et soumis à des difficultés de la part d'eux. La Constitution adoptée après 1989 ne fait aucune référence à cette question, de sorte que la Loi fondamentale n'impose aucune pénalité sur le phénomène de la migration  politique.

Il semble que l'adage «Quand le bateau coule, les gens s’en vont» peut être considéré comme le slogan de la période de 2008-2014 en Roumanie, une période caractérisée par des changements majeurs dans la composition des partis parlementaires. Étant donné que nous sommes dans la période préélectorale immédiate, il est extrêmement intéressant d'analyser la voie politique suivie de ceux qui se produiront à l'automne devant l'électorat roumain dans l'espoir d'acquérir un nouveau mandat.

Étant donné que le phénomène social de la migration est très populaire, nous voyons que la classe politique roumaine a connu le même phénomène, au moins dans les six dernières années, de sorte que les migrations politiques enregistrées en Roumanie ont été ressenties dans presque tous les partis parlementaires: dans la période 2008-2011 plus de 10% des législateurs roumains actuels ont déménagé au moins une fois d'un parti politique à un autre. Si nous regardons le même phénomène à la fin des mandates respectivement en 2012, selon les données disponibles sur le site Web de la Chambre des députés, nous voyons que le pourcentage a doublé, atteignant 20%, de sorte que près d'un quart des parlementaires roumains actuels ont pratiqué la migration politique pendant la durée de leur mandat.

Pour revenir à la notion de migration politique de remarquer est le fait que ce comportement, peut être causé par plusieurs problèmes. La littérature de spécialité offre généralement trois réponses à la question : Pourquoi les politiciens pratiquent la migration politique ? Ainsi, on parle de l'inadéquation entre l'individu et l'idéologie du parti, les intérêts personnels des politiciens (le désir d'obtenir un second mandat) et l'importance occupée par la partie dans la prise de décisions nationales. En plus on s’ajoute les événements politiques majeurs tels que des changements dans le contrôle des institutions politiques et la volonté de mettre en œuvre des politiques pour assurer des avantages personnels.

Pendant ce temps, la littérature distingue deux types de migration politique différent : le type involontaire pratiqué au niveau de masse, en étant causé par une  forte volatilité provoquée par les nouveaux systèmes de parti où les partis fusionnent, se séparent ou se dissolvent étant causé, aussi, de l'absence d'une structure stable et celui volontaire, déterminé par des intérêts personnels et pratiqués individuellement après avoir examiné tous les avantages de l'adhésion d'un parti : avantages électoraux, avantages institutionnels, avantages idéologiques et avantages distributrices.

Nous observons, donc, qu'il y a une série de causes qui déterminent les acteurs politiques à changer le parti duquel ils appartiennent. Si dans des États où nous pouvons parler d'une démocratie consolidée comme les États-Unis, la migration politique, bien que rare rencontrée, est considéré comme la principale cause le décalage entre l'individu et l'idéologie du parti politique en Roumanie, la principale cause de la migration politique, même si elle n’a pas été identifiée avec certitude par des études, cependant, dans la pratique, elle apparaît à case du  phénomène généré par l'intérêt strictement personnel, parce que la plupart des transferts politiques semblent coïncider avec le changement de ceux qui détenaient le pouvoir, c'est-à-dire les deux moments clés, par exemple, la période 2008-2014, respectif la réélection du président Traian Basescu et la mise en place de l'Union sociale-libérale (par la perte du pouvoir par le Parti libéral-démocrate), il y a peu d'études qui démontrent cela.

Dans une étude réalisée en 2000-2003 sur plus de 1000 maires qui ont changé leur affiliation à un parti, on fait valoir que la migration politique a été principalement causé par l'accès aux ressources financières et aussi que les acteurs politiques ont décidé de se transférer en réponse à diverses incitations matérielles. L'étude montre également une corrélation directe entre les localités touchées négativement par la réforme du  budget et les maires qui ont décidé de changer leur parti.

Cependant, la cause principale de la migration politique roumains, ne peut pas être identifiée avec certitude en termes de son développement, dans les conditions de l’inexistence des informations réelles sur les incitations prises en considération par les acteurs politiques et les informations fournies par eux ne sont pas classés comme étêtent réelles dans les conditions où ils peuvent être le résultat du désire social.

Si jusqu'à présent j’ai parlé des causes qui produisent le phénomène, je ne peux pas à ne pas saisir qu'il y a un certain nombre d'effets générés par ce qui apparaît dans la littérature anglaise comme «party switching». Les plus connus effets  remarqués dans les pays qui ont connu ou connaissent la migration politique sont : la  transformation de la minorité en majorité, la modification la structure du parlement et des groupes parlementaires et les effets possibles sur l'électorat comme une perte de confiance.

Contre la migration politique, se sont élevé une série de politiciens de marque comme l'ancien chef du Parti libéral, Crin Antonescu, le sénateur libéral Tudor Chiuaru, etc. Ce dernier, a proposé un amendement visant à modifier la future Constitution dans le sens qu’au paragraphe 2 de l'article 70 qu’il s’introduise un nouveau paragraphe précisant clairement ce qui suit: «La qualité de sénateur ou de député prend fin à la date de son licenciement du parti ou de la formation politique de la part avec laquelle il a été élu ou de la date quand il s’est enregistré dans un autre parti ».

                                                   

Bien que la proposition ait été approuvée par la Commission pour l’avis et la rédaction de la nouvelle Constitution, la Cour Constitutionnelle de la Roumanie a rejeté cet amendement aux pressions de la plupart des politiciens qui auraient perdu l'un de la plus importante de gains parlementaires. Suite à cela, l'ancien chef du Parti libéral Crin Antonescu, dans une interview avec Agerpres a dit que «la migration politique est la mort de la démocratie».

La migration politique est de plus en plus en vogue dans les partis du type de Dan Diaconescu (PPDD), appelé «TV Party» dans lequel certains politiciens veulent changer leur affiliation, en particulier dans le département de Constanta :

                                                  

D'autre part, certains hommes politiques croient que la migration politique est normale comme le maire de Radauti qui s’est exprimé dans ce sens-là :

                                                  

Le parti au pouvoir qui dirige maintenant la Roumanie sous la direction de Victor Ponta, le politicien le plus corrompu et incompétent qu’a eu jusqu'ici la Roumanie, mène une politique de recrutement de parlementaires d'autres parties afin de maintenir sa majorité parlementaire, en profitant au maximum du fait qu'il n'y a aucune disposition pour sanctionner la migration politique roumaine. Sous la rubrique «La migration, mobilité politique, par trahison du parti» le commentateur Gabriel Teodorescu a fait des précisions sur la façon dont ce phénomène se manifeste dans l'arène politique de la Roumanie :


D'autre part, le professeur Dr Simina Tanasescu, a fait un examen très laborieux dans «Ziare.com» sur la migration politique  en Roumanie :


En conclusion, sur ce phénomène négatif, on peut affirmer que la migration politique est la plus grande plaie de la politique actuelle roumaine qui devra disparaître dans un proche avenir pour que la véritable démocratie doit se prévaloir dans notre pays, comme se passe dans les pays avec une véritable démocratie en Europe occidentale, les États-Unis et au Canada ainsi que ceux du continent australien et l'archipel japonais.

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire