dimanche 9 octobre 2016

FOSTA CONSILIERĂ DIN SENATUL ROMÂNIEI, RAISA EKATERINA IVATENKO, FACE DEZVĂLUIRI ACABLANTE ASUPRA MASACRULUI DE LA CLUBUL COLECTIV DIN BUCUREȘTI CORELATE CU ACTIVITĂȚILE DE TIP MAFIOT DERULATE LA COMPANIA HEXIPHARMA / L’ANCIENNE CONSEILLÈRE DU SÉNAT ROUMAIN, RAISA EKATERINA IVATENKO, FAIT DES ACABLANTES DIVULGATIONS SUR LE MASSACRE DU «CLUB COLECTIF» DE BUCAREST CORELÉES AVEC LES ACTIVITÉS DE TYPE MAFIOSO DÉROULÉES PAR LA COMPAGNIE HEXIPHARMA

                                                                       


Versiunea română

La un an de la tragedia de la «Clubul Colectiv» (30 octombrie 2015) și după cum se bănuia, abia acum a apărut adevărata versiune reală asupra aceastei afaceri morbide cu interferență și legătură directă cu ceea ce se derula la compania HexiPharma, acțiuni mafiote în care sunt implicați direct ofițeri superiori din armată, conducerea firmei HexiPharma, fostul șef al Poliției Române, Petre Tobă,  fostul ministrul de Interne, Gabriel Oprea, fostul procurorul general, Tiberiu Nițu, o serie de demnitari și oameni de afaceri importanți, precum și tăinuitorii Victor Ponta, fost prim-ministru și respectiv actualul președinte al României, Klaus Johannis, care, deși au fost informați din timp, asupra celor ce se derula la compania HexiPharma și în același măsură ce urma să se producă la Clubul Colectiv, nu au lua nicio măsură ce se impunea în astfel de situații majore.

Istoria acestei tragedi a început la firma HexiPharma în paralel cu scandalul diluării dezinfectanților sanitare, când s-a descoperit că la această fabrică se produceau și droguri de mare risc (heroină) destinate vânzării ilegale atât în țară cât și în străinătate.

În  5 iunie 2015, SRI a primit o informare de la un colaborator prin care se avertiza că fabrica HexiPharma deținea cantități importante de anhidridă acetică pe baza căreia se fabrica heroină iar în urma vânzării acestui drog, sume uriașe de bani erau transferate ilegal în străinătate.

Urmare acestei înștiințări, SRI a început să urmărească informativ importurile de anhidridă acetică făcute de HexiPharma, însă s-a constată că nicio cantitate din acest produs nu a intrat oficial în depozitele fabricii. Ulterior, s-a descoperit că însăși compania respectivă fabrica acest produs dintr-un drog numit DOM care mai departe era transformat în anhidridă acetică și respectiv în heroină.

La rândul lui, drogul numit DOM intra în România ambalat în pachete din străinătate odată cu achizițiile de napalm comandate de Ministerul de Interne pentru operațiunile sale militare cu știrea ministrului Gabriel Oprea și a directorului HexiPharma, Dan Condrea, ambii fiind și prieteni.

La data de 3 septembrie 2015 SRI l-a înștiințat pe Klaus Johannis și respectiv pe Victor Ponta despre această descoperire fără ca aceștia să ia vreo măsură legală și imediată. Mai mult chiar, Klaus Johannis a negat la un moment dat chiar faptul că nu ar fi primit o astfel de informare.

În acest contex conspirativ și în condițiile în care exista un conflict major între președintele României, Klaus Johannis și primul ministru Victor Ponta, în data de 30 octombrie 2015 a avut loc incendiul de la Clubul Colectiv unde s-a folosit o cantitate mare din napalmul aflat în custodia Ministerului de Interne, achiziționat așa cum s-a arătat mai sus și nu datorită artificiilor care ar fi explodat la un moment dat, după cum s-a speculat de presă, televiziuni și alte mijloace de informare în masă, în primele zile după incendiu.


În urma incendiului din 30 octombrie 2015, la Clubul Colectiv au decedat un număr de 64 de persoane. În afară de cele 26 de persoane decedate în incinta clubului și de una care a murit în drum spre spital, în faza inițială au fost identificate alte 186 de persoane rănite, din care 146 au fost spitalizate. În săptămânile de după incendiu au decedat alte 33 de persoane iar un număr de 67 de persoane din cele grav rănite au rămas cu sechele pe viață. 

O zi mai târziu, doamna consilier parlamentar, Raisa Ivatenko, care a făcut aceste destăinuiri, specialistă în acțiuni de contra-terorism, a cerut o audiență la procurorul general, Tiberiu Nițu, pentru transferarea dosarului respectiv la Parchetul Militar și nu de la DIICOT la Parchetul General așa cum dorea Tiberiu Nițu și asta, ținând cont de caracterul terorist al acestei acțiuni. Tiberiu Nițu a refuzat însă solicitarea doamnei consilier datorită faptului că fiind prieten cu Gabriel Oprea, cunoștea matrapazlâcule făcute de acesta în tandem cu directorul HoexiPharma, Dan Condrea, legate de producerea și vânzarea heroinei.

Cu o săptămână înainte de izbucnirea incendiului la Colectiv a fost interceptată o convorbire între un colonel STS și un interlocutor din care reieșea că la Clubul Colectiv «va fi teroare și foc» și că acesta (colonelul STS) l-a auzit pe Gabriel Oprea spunând că «nu va scăpa nimeni cu viață» (de acolo). Deși acest înscris redactat după convorbirea dintre cei doi se află încă la dosar, nimeni din conducerea procuraturii nu a luat nicio măsură pentru verificarea și tratarea corespunzătoare a acestor afirmații.

Mai târziu, în data de duminică 21 mai 2016, patronul companiei HexiPharma, Dan Condrea, «moare» într-un accident de mașină având fața complet desfigurată astfel că identificarea s-a făcut prezumtiv și fără o analiză mai amănunțită asupra cadavrului.

 În acest context, s-au făcut tot felul de speculații asupra acestui deces, ocolindu-se însă cu bună știință, ipoteza unei eventuale înscenări pentru a-l face pe Condrea să dispară din acest  peisaj și asta datorită scandalului de la HexiPharma și implicării unor demnitari în afacerea drogurilor și a incendiului de la Colectiv.

Doamna Raisa Ivatenko, în urma investigațiilor sale personale consideră că Dan Condrea trăiește undeva în lumea largă, el fiind retras din Sistem pentru a nu dezvălui adevărul asupra implicării unor demnitari în afacerile de mai sus.

Ceea ce însă nu rezultă din acest material deosebit de analitic este faptul că nu se dau explicații și eventual indici asupra modului cum a ajuns napalmul la Clubul Colectiv din depozitul Ministerului de Interne, din ordinul cui și cu ce scop, plus eventual și cine l-ar fi făcut să explodeze, lucruri ce urmează să fie elucidate în perioada următoare.

Pe de altă parte, separat de concluziile acestui material, în presă au apărut și alte informații cum că atât președintele Klaus Johannis cât și o serie de apropiați ai acestuia precum și alți demnitari din sistem, ar fi știut cu anticipație de această acțiune teroristă de la Clubul Colectiv, pusă la cale de o serie de indivizi plătiți care ar fi acționat la comandă cu scopul de a se creia unui haos popular în vederea destabilizării politice ce urma să producă schimbarea guvernului Ponta și că, în acest context, nu s-a acționat în consecință datorită faptului că se dorea de către președintele Klaus Johannis această demisie și înlocuirea guvernului respectiv cu un guvern al președintelui despre care, în repetate rânduri, Klaus Johannis și-a exprimat public această dorință personală, ceea ce practic s-a și realizat ulterior.

În prezent, dosarul își urmează calea lui inițială împotriva unor persoane care nu au nimic comun cu afacerea în cauză și asta pentru a se mușamaliza cele de mai sus.

Pentru a avea posibilitatea de a parcurge integral concluziile doamnei Raisa Ekaterina Ivatenko asupra acestui dosar accesațì pagina de Internet la :


Version française

À un an après la tragédie du «Club Collectif» (30 Octobre, 2015), seulement maintenant est apparu la vraie version réelle sur cette affaire morbide avec interférence et directement liée à ce qui se passait à la compagnie HexiPharma, respectivement des actions liées à la Mafia, dont fessait partie des officiers supérieurs de l'armée, le PDJ de l'entreprise HexiPharma, Dan Condre,  l’ancien chef de la police roumaine, Petre Toba, l’ancien ministre de l'intérieur Gabriel Oprea, l’ancien procureur général, Tiberiu Nitu, un certain nombre de dignitaires et des hommes d’affaires, ainsi que l’ancien premier ministre, Victor Ponta et l'actuel président de la Roumanie, Klaus Johannis, qui, après avoir été informés à l'avance sur les activités mafioso de la société HexiPharma et en même temps sur ce que suivra à se produise au Club Collectif, ils n’ont pris aucun mesure qui était nécessaire dans de telles circonstances majeures.

L'histoire de cette tragédie a commencé à la compagnie HexiPharma, en parallèle avec le scandale de la Santé sur les dilutions des désinfectants sanitaires, quand on a été découvert que cette usine a également produit des drogues à haut risque (héroïne) pour vente illégale à la fois, en Roumanie et en étranger.

Le 5 Juin 2015, le Service Roumain de Renseignement (SRI) a reçu des informations d'un collaborateur en avertissant que l'usine HexiPharma avait en stock des quantités importantes d'anhydride acétique, qui était utilisé pour fabriquer de l'héroïne et suite à la vente de cette drogue, d'énormes quantités d'argent ont été transférés illégalement à l'étranger.

À la suite de cette information, le SRI a commencé à poursuivre les importations de l'anhydride acétique pour HexiPharma, mais on a été constaté qu'aucune quantité de ce produit n'a pas officiellement entré dans les entrepôts d'usine. Par la suite, on a été découvert que la société, elle-même fabriquait ce composant à base d’un autre drogue appelé DOM qui était transformé en anhydride acétique et respectivement en héroïne.

À son tour, la drogue appelée DOM entrait en Roumanie emballée dans des colis de l'étranger en même temps avec les acquisitions de napalm commandées par le Ministère de l'Intérieur pour ses opérations militaires avec l’approbation du ministre Gabriel Oprea et le directeur d’HexiPharma, Dan Condrea, qui était des amis à la fois.

Le 3 septembre 2015, le SRI a fait connu cette situation par une lettre adressée au président Klaus Johannis et en même temps au l’ancien premier ministre Victor Ponta sur cette découverte sans que les deux dignitaires qu'ils fassent quoi que ce soit légal et immédiat. En outre, Klaus Johannis a nié un moment donné, même le fait qu’il n'aurait pas reçu de telles informations.

Dans ce contexte de conspiration et étant donné qu'il y avait un conflit majeur entre le Président roumain Klaus Johannis et le Premier ministre Victor Ponta, en date de 30 Octobre 2015, a éclaté un incendie au Club Collectif de Bucarest où on a utilisé une grande quantité de napalm qui provenait des entrepôts du Ministère de l'intérieur et non pas de feux d'artifices qui auraient explosé à un moment donné à l'intérieur du Club, d'après les spéculations apparus dans la presse, la télévision et dans les autres médias après les premiers jours de l'incendie.


Suite à l'incendie du 30 Octobre 2015, au Club Collectif sont morts un total de 64 personnes. En plus des 26 personnes tuées dans le club et une personne qui est décédé en route vers l'hôpital, en phase initiale, ont été identifiées autres 186 personnes blessées, dont 146 ont été hospitalisées. Dans les semaines après l'incendie sont morts autres 33 personnes et un total de 67 personnes de celles  gravement blessées sont restées avec des graves cicatrices pour la vie. 

Un jour plus tard, Mme conseiller parlementaire, Raisa Ivatenko qui a rendu ces informations, a demandé une audience avec le procureur général, Tiberiu Nitu, pour transférer le dossier en question au Bureau du Procureur militaire et non du DIICOT à la Procurature générale de Tiberiu Nitu qui voulait fermer ce dossier et ça, étant donné la nature de cette action terroriste. Tiberiu Nitu, cependant, a refusé la demande parce qu’il était ami avec Gabriel Oprea et il connaissait les arrangements de celui-ci avec le directeur de HoexiPharma, Dan Condrea sur le trafic de l'héroïne.

Une semaine avant le début d'incendie dans le Club Collectif le SRI a intercepté une conversation téléphonique entre un colonel de STS et un interlocuteur qui relevait que dans le Club Collectif « sera de la terreur et du feu » et que le colonel de STS a entendu le ministre Gabriel Oprea en disant que « personne n'échappera vivant ». Même si ce document rédigé existe encore au dossier personne n'a pris aucune mesure de vérifier ces allégations.

Plus tard, le dimanche 21 mai 2016, le propriétaire de l'entreprise HexiPharma, Dan Condrea, « meurt » dans un accident de voiture avec le visage défiguré de sorte que l'identification présomptive a été fait sans une analyse plus détaillée sur son corps

Dans ce contexte-là, il y a eu toutes sortes de spéculations sur ce décès de la mort de Condrea, mais, on a été contournée l’hypothèse d’une mise en scène pour faire disparaître Condrea du paysage et ça, en raison du scandale d’HexiPharma et de l'implication des certains dignitaires dans les affaires des drogues et du feu au Club Collectif.

Mme Raisa Ivatenko, après ses investigations personnelles, croit que Dan Condrea vit quelque part dans le monde, il étant retiré du système pour ne pas révéler la vérité sur l'implication de certains hauts fonctionnaires dans les affaires ci-dessus.

Mais, ce que n'a pas été discuté dans les explications de Mme Raisa Ivatenko se réfère aux faits relatifs sur la façon dont le napalm est entré au Club Colectif de l’entrepôt du Ministère de l'Intérieur.

D'autre part, séparé des conclusions de ce matériel, dans la presse est apparu d'autres informations telles que le président Klaus Johannis et un certain nombre de ses proches et d'autres dignitaires du système, ils ont su à l'avance de cette action terroriste au Club Collectif, mis en scène par plusieurs individus payés qui serait agi sur l’ordre en vue de créer un chaos populaire et une déstabilisation politique qui produirait un changement du gouvernement Ponta et que, dans ce contexte-là, on n'a pas été actionné en conséquence parce que le président Klaus Johannis voulaient cette démission et en même temps désirait de remplacer ce gouvernement par un gouvernement de son choix, ce qui, pratiquement, c’est réalisé.

Actuellement, le dossier suit son chemin initial d'origine de sa façon contre les gens qui n’ont rien à voir avec l'affaire en question et ça dans le but de camoufler ce qui précède.

Pour avoir la possibilité de lire intégralement les informations publiées par Mme Raisa Ekaterina Ivatenko sur Facebook et dans la presse, accédez à la page :
lundi 29 août 2016

SECURITATEA ROMÂNĂ A ÎNCEPUT O CAMPANIE DEȘĂNȚATĂ ÎMPOTRIVA MEA ȘI NU NUMAI / LA SÉCURITÉ ROUMAINE A COMMENCÉ UNE CAMPAGNE MALPROPRE CONTRE MOI ET NON SEULEMENT


                                                                           


Versiunea română

Deviza SRI : « Orice imbecil poate omorî pe cineva. E nevoie însă de un artist ca noi pentru a sinucide pe cineva »

Sincer vă spun că mă simt onorat de atenția ce mi se acordă. Mă simt onorat și mai ales satisfăcut și pentru că am reușit să fac să se zguduie din temeli cel mai nepopular, mai contestat și cel mai criminal serviciu de informații care există în lume : Serviciul Român de Informații (SRI).

Ordinul pentru compromiterea mea a fost dat de generalul psihopat Florian Coldea, conducătorul de facto al acestui serviciu, care a avut onoarea să-i fac o caracterizare așa după cum merită. În prezent acest individ incompetent, care toată viața lui a făcut numai rău, fiind chiar bănit și de părinții lui, a mobilizat o adevărată armată, plătită din banii românilor pentru a mă discredita pe toate fronturile așa cum a procedat cu toți cei care au intrat în colimatorul lui de neam prost.

Dacă vreți să aflați mai multe despre acest om, puteți citi comentariul meu pe acest bloc la pagina :

http://panait-munteanu.blogspot.ca/2016/08/un-titlu-care-merita-toata-atentia.html

Și pentru că tot suntem la acest capitol, domnului Coldea nu i-au plăcut cuvintele mele care l-au caracterizat și atunci a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca ele să dispară de pe pagina mea de Facebook. Sincer să fiu, nu mă mai deranjează deoarece efectul deja s-a produs și oamenii au înteles cu cine au de-a face.

Prigoana împotriva mea a început pe rețeaua de socializare Facebook unde posed un cont în care am comentat în exclusivitate o serie de aspecte negative din politica românească actuală, având ca bază informațiile apărute în presa centrală și particulară din România, precum și din informațiile provenite de la posturile de radio și televizune, bloguri și comentarii postate de români pe diverse site de pe Internet. 

În acest context, într-un timp relativ scurt, am reușit să atrag atenția a mii de oameni care m-au încurajat și m-au susținut să continui dezvăluirile împotriva celor care au dus România pe calea pierzaniei susținuți de SRI. Mai mult chiar, am venit cu exemple concrete din care rezultau cum a fost furată o țară întreagă la un nivel de peste 1500 de miliarde de euro în care cei care au furat, au fost păziți și au  ținut de șase tocmai cei care aveau obligația să o apere, adică SRI.

Stau și mă mir de ce m-au ales tocmai pe mine ca țap ispășitor când în realitate în țară există sute de ziare, reviste, posturi radio și de televiziune care mai mult ca mine atacă constant actualul regim post-comunist ce a dus țara în dezastru mai mult decât cel mai puternic taifun sau cutremur de pământ. Mă gândesc că poate vor să dea un exemplu acestora, dar de ce au ales tocmai un om care locuiește la mii de kilometrii distanță de România. Pe asta nu o înțeleg.

De la înființarea SRI ca organ de securitate al statului român de după 1989, Serviciul Român de Informații a fost populat în continuare de indivizi certați cu legile române proveniți din vechea securitate comunistă care, posedând informații despre toți politicienii și oficialii români, n-au făcut altceva decât să manipuleze și să bage zâzanii între oameni în condițiile în care acest serviciu a cheltuit anual din bugetul de stat cca două miliarde de lei, care niciodată nu au fost justificați.

Metoda lor de lucru se bazează pe manipularea opiniei publice prin folosirea presei și televiziuniilor obediente precum și prin infiltrarea de agenți sub acoperire în toate instituțiile statului cu rolul de a discredita și manipula conducerile acestor organisme.

Incepând de la șeful statului și terminând cu ultimul securist, toți au fost și sunt implicați în acțiuni de manipulare a opiniei publice cu scopul obținerii de beneficii materiale fără muncă cinstită și corectă.

Vă dați seama ce se întâmplă acum în România în condițiile în care însuși președintele Senatului, Călin-Popescu Tăriceanu, atacă constant Serviciul Român de Informații pentru implicarea sa în viața politică din țară, considerându-l ca fiind o organizație mafiotă.


Față de cele enunțate mai sus, țin să menționez că nu mă voi opri aici și voi continua să dezvălui toate mizeriile făcute românilor de către acest serviciu mafiot și nepopular.


Post-scriptum : Azi 30 august a.c. am reușit să reintru pe Facebook, cu toată restricția impusă de organele securității statului român. Am rămas fără cuvinte. Majoritatea postărilor care chemau oamenii din România la revoltă împotriva conducerii post-comuniste, aproape că au dispărut,

Intrând pe Facebook, în coridorul României, totul acum pare că te afli într-o lume de basm mirifică, lipsită de griji materiale și spirituale. Nu vezi decât postări cu flori de nu mă uita, cu ghiocei și panseluțe într-un décor unde toată lumea este fericită și sărbătorește apropierea venirii toamnei sau a unui eveniment de top de mult așteptat.

Din când în când și chiar din ce în ce mai rar, mai vezi câte un articol colat dintr-o publicație care critică timid guvernul sau clasa politică și, ca un făcut, constați că SRI, după o zi sau chiar după câteva ore, își bagă imediat coada și blochează publicația sau pe cel care a scris-o.

Metoda este simplă. Se solicită prietenia celor intrați în colimatorul lor de către persoane care de fapt sunt securiști acoperiți și plătiți cu bani grei ce fac parte din niste unități militare răspândite pe tot teritoriul României care au fost înființate de SRI special constituite pentru compromiterea Facebook.

Odată intrați în grupul de prieteni a celui vizat, aceștia acționează imediat fie prin blocarea celui urmărit, fie publicând pe pagina lui diverse materiale cu conținut pornografic explicit sau care incită la ură și discriminare pentru ca Facebook să-i închidă contul sau să-i verifice conținutul ordinatorului său pentru a constata dacă mai are materiale asemănătoare celor publicate. În tot acest timp, persoana verificată nu mai poate accesa Facebook și asta poate dura zile sau chiar mai mult, astfel că cel în cauză renunță, de cele mai multe ori, de a mai face parte din rețeaua de socializare respectivă, ceea ce constituie pentru SRI o adevărată victorie, pentru că scopul lor este de a destabiliza și a manipula pe toată lumea.

Pe acești falși prieteni, de fapt securiști acoperiți, îi poți recunoaște foarte ușor. Au nume de împrumut, nu-și publică fotografia sau un însemn care să-i caracterizeze, n-au date personale publicate și nici editări sau comentarii înscrise pe pagina lor iar numărul de prieteni este foarte mic. Dacă verifici activitatea acestor prieteni ai lor constați că aceștia nu au mai activat de mult timp, exact din clipa când au fost blocați de SRI.


Toate astea au fost și sunt posibile datorită noii legi Big Brother decretată de mai marii țării care și-a făcut apariția și pe această rețea de socializare. Acum SRI se află în elemental lui : taie și spânzură în carne vie distrugând și ceea ce a mai rămas bun în viața oamenilor : dreptul la libera exprimare. Statul comunisto-securist din România și-a făcut aparițìa și acționează în forță împotriva tuturor românilor, fie ei în țară sau în străinătate.
                                                 Version française

La devise de SRI : « Tout idiot peut tuer quelqu'un. Il faut en échange un artiste comme nous, pour suicider quelqu'un »

Honnêtement, je vous dis que je suis honoré de l'attention qui est donnée à moi. Je suis honoré et surtout  satisfait parce que j’ai réussi à faire ébranler de ses fondements le plus impopulaire, le plus contesté et le plus criminel service de renseignement : Le Service Roumain de Renseignement (SRI).

L'ordre pour mon compromis a été donné par le général psychopathe Florian Coldea, le dirigeant de facto de ce service, qui a eu l'honneur que je lui ai fait une caractérisation comme il le mérite. Actuellement, cet incompétent individu, qui toute sa vie a fait que du mal aux Roumains, étant même discrédité par ses parents, a mobilisé une armée, payée par les poches des contribuables, pour me discréditer sur tous les fronts comme il l'a fait avec tous ceux qui sont entrés dans son collimateur d’individu stupide.

Si vous voulez en savoir plus sur cet homme, vous pouvez lire mon commentaire sur la page suivante de mon blog :

http://panait-munteanu.blogspot.ca/2016/08/un-titlu-care-merita-toata-atentia.html 


Et parce que nous sommes à ce chapitre, M. Coldea n'a pas aimé mes paroles qui l’ont caractérisé et alors il a fait tout ce qu’il a eu dans ses pouvoirs pour les faire disparaître de ma page Facebook. Franchement, cette chose-là ne me dérange plus parce que l'effet a déjà eu lieu et les gens ont compris de quoi il s’agit.

La persécution contre moi a commencé sur le réseau social Facebook, où je possède un compte dans lequel je l'ai commenté dans une série exclusive des aspects négatifs de la politique roumaine d’aujourd'hui, en me fondant sur des informations publiées dans la presse centrale roumaine, ainsi que par des informations parues dans des blogs et des commentaires radio et de télévision affichés sur différents sites roumain sur Internet.

Dans un temps relativement court, je suis parvenu à attirer l'attention de milliers de personnes qui m’ont encouragé et m'ont soutenu pour continuer les divulgations contre ceux qui ont conduit la Roumanie sur la voie de la perdition soutenue par SRI. De plus, je suis venu avec des exemples concrets à partir desquelles j’ai fait connaitre comme a été volé tout un pays à un niveau de 1,500 milliards dollars dont ceux qui ont volé cette immense fortune, ont été assistés et protégé par ceux qui avaient la tâche de défendre le pays, c’est-à-dire, le SRI.

Je me demande pourquoi ils ont choisi juste moi comme un bouc émissaire, alors qu'en réalité le pays a des centaines de journaux, la radio et la télévision qui plus que moi attaquent le régime actuel qui a conduit le pays dans la pire catastrophe, plus qu’un typhon ou un tremblement de terre le plus puissant. Je pense que peut-être, ils veulent faire un exemple de moi pour eux, mais pourquoi ils ont choisi juste un homme qui vit à des milliers de kilomètres de la Roumanie. Ça je ne le comprends pas.

Depuis la création de SRI comme un organe de sécurité de l'État roumain, après 1989, le Service Roumain de Renseignement a été peuplé avec des individus hors de la loi en  provenant de l'ancienne sécurité communiste, qui en possédant des informations sur tous les politiciens et les fonctionnaires roumains, ils n’ont rien fait que de manipuler et de mettre du discorde entre les gens, étant donné que ce Service a dépensé annuellement du budget de l'État environ deux milliards de dollars, qui n'ont jamais été justifiés.

Leur méthode de travail est basée sur la manipulation de l'opinion publique en utilisant les médias écrits et les télévisions obéissantes ainsi que par infiltration d'agents infiltrés dans toutes les institutions étatiques destinées à discréditer et à manipuler les conseils d'administration de ces organismes.

En commençant avec le chef de l’État et en se terminant avec le dernier secouriste, tous ont été et sont impliqués dans des tentatives de manipuler l'opinion publique en vue d'obtenir des avantages matériaux sans travail honnête et équitable.

Savez-vous ce qui se passe maintenant en Roumanie alors que le président du Sénat lui-même, Calin Popescu-Tariceanu attaque systématiquement le Service de Renseignement Roumain pour son implication dans la vie politique du pays, le considérant comme une organisation de la Mafia.

https://translate.google.ca/translate?hl=fr&sl=ro&u=http://www.luju.ro/dezvaluiri/evenimente/romanii-trebuie-sa-aleaga-stat-de-drept-sau-stat-mafiot-calin-popescu-tariceanu-acuza-coruptia-puterii-absolute-forte-oculte-patronate-de-presedintele-iohannis-vor-sa-si-pastreze-parghiile-de-control-cu-care-sa-musamalizeze-definitiv-toate-faradelegile-sa&prev=search 

Par rapport à tout ce que j’ai dit, je voudrais faire comprendre que je ne veux pas arrêter mes commentaires ici et que je continuerai à révéler tous les dégâts faits par la mafia des Services Roumains de Renseignement.


Post-scriptum : Aujourd'hui, le 30 Août 2016, je suis parvenu à revenir sur Facebook, en dépit de la restriction imposée par les organes de sécurité de l'État roumain. Je suis resté muet. La plupart des publications roumaines qui appelaient les gens à se révolter contre les leaderships post-communistes, ont presque disparu.

En entrant sur Facebook, dans le couloir de la Roumanie, tout semble maintenant que vous êtes dans un monde de magie sans soucis matériels et spirituels. On voit seulement que des messages avec des fleurs de ne m’oubliez, des Snow drops et fleurs de pensées dans un cadre où tout le monde est heureux et célébré l'arrivée de l'automne.


Parfois, même de plus en plus rare, on voit un article collé à partir d'une publication qui critique timide le gouvernement ou la classe politique et, comme par hasard, on constate que SRI après une journée ou même en quelques heures, il se mêle immédiatement et bloque la publication ou celui qui l'a écrit.

La méthode est simple. On se sollicite l’amitié du celui qui est entré dans le collimateur du SRI par des collaborateurs ou ses salariés qui ont des comptes personnels sur Facebook.

Une fois entrés dans le groupe des amis de la personne concernée, ils agissent immédiatement, soit par le blocage de celui-ci, soit par la publication dans sa page des matériaux pornographiques avec du contenu explicite ou par l’incitation à la discrimination ou la haine sur Facebook pour que ce réseau, soit va fermer son compte, soit va vérifier son contenu de son ordinateur afin de déterminer s’il a des virus ou des matériaux similaires publiés. Pendant ce temps-là, la personne enquêtée ne peut pas accéder à Facebook et ça peut prendre des jours, même plus, de sorte que celui intéressé renonce le plus souvent de faire partie du réseau social en question.


Ces faux amis, qui en effet sont des informateurs sous couverture, vous pouvez les reconnaître facilement. Ils ont des faux noms, ils ne publient jamais leurs photos ou une image qui les caractérise, ils ne publient pas de données personnelles et ils ne font pas de commentaires écrits sur leur page.

Je suis convaincu que la nouvelle loi, Big Brother, décrétée par les dirigeants du pays est apparu en force sur ce réseau social. SRI est maintenant dans son élément : il coupe et accroche en chair vivante tout en détruisant ce qui est resté bon dans la vie des gens : le droit à la libre expression.  Le nouvel État communiste en Roumanie est apparu en force.samedi 27 août 2016

UN TITLU CARE MERITĂ TOATĂ ATENȚIA : FLORIAN COLDEA, CÂINELE DE PAZĂ AL DEMOCRAȚIEI ROMÂNEȘTI / UN TITRE QUI MERITE TOUTE ATTENTION : FLORIAN COLDEA, LE CHIEN DE GARDE DE LA DÉMOCRATIE ROUMAINE

                                                                         Versiunea română

Motto-ul unui psihopat : « Marele vis al oamenilor buni sunt oamenii răi ! »

Am căutat pe Internet un titlu și mai ales informații despre cel mai discutat și mai detestat securist pe care România îl are în prezent și a cărei existență a creat conflicte la toate nivelele politice, juridice, educaționale, militare, securitate națională, instituționale și mai ales personale : generalul cu trei stele, Florian Coldea, ridicat la acest rang de către fostul președinte Traian Băsescu care a căutat și l-a sprijinit să-i devină un apropiat dar care, atunci când îi era lumea mai dragă, acesta l-a trădat fără nicio remușcare, așa cum a trădat pe toți cei care au dorit să facă din el, fie un prieten, fie un colaborator.

Am citit zeci de comentarii și luări de poziție din partea a multor oameni care l-au cunoscut personal, cât și din partea celor care au avut de suferit din cauza lui. Concluzia generală, a tuturor, a fost aceeași : omul acesta este un psihotat bolnav de demență, lipsit de control personal al cărui diagnostic a fost confirmat și adâncit de reputatul medic ieșean Răzvan Constantinescu care l-a diagnosticat că suferă de o afecțiune extrem de gravă și de rară, numită sindromul «Coreea Huntington», o boală ereditară care cauzează degradarea progresivă a celulelor nervoase din creier.


                                                                         

Nu numai oamenii din exteriorul vieții lui Coldea au avut cuvinte de dezgust și repulsie la adresa lui, dar până și părinții acestuia care, după cât se pare, sunt oameni simpli și cu mult bun simț, oameni ce au răspuns cu toată sinceritatea la un interviu luat de jurnalistul Ovidiu Ohanesian, exprimându-și nemultumirea pentru că unicul lor fiu a urmat «cel mai prost liceu din Arad» și pentru că a plecat să învețe și să lucreze la București, unde «a călcat în scuipat de mitici».

În contextul acestor informații și mai ales a celor care îl definesc ca persoană pe Florian Coldea, acest om, cu toate defectele lumești de care suferă de la naștere și într-un climat propice dezvoltării unei societăți actuale care urmărește de fapt distrugerea fizică și morală a oamenilor, acest personaj malefic a creeat cadrul unui sistem paranoic în care oamenii devin animale înrăite iar animalele devin clone ale acestora.

În ciuda notorietății sale malefice pe care și-a căpătat-o de-a-lungul timpului, Coldea, în fața lumii, pare un om fermecător, deschis și normal, fiind capabil să exercite asupra celorlalți o formă superficială de seducție, de credibilitate și pare a fi inteligent. De altfel, acesta este principalul său atu pentru a seduce, sub masca sănătății, pe toți cei care intră în contact cu el și asta, cu scopul de a-i atrage pentru a-i controla.

În realitate el este o persoană incomodă, retrasă și bizară. Panichează atunci când este atacat și printre multe altele îi lipsește cu desăvârșire manifestările psihonevrotice. Nu numai că este opusul anti-eroilor comici ai lui Woody Allen, dar rămâne calm și cu sânge rece chiar și în situațiile în care răspunsul normal ar fi să-i declanșeze o stare de stress sau de panică.

Deși câteodată se avântă în manifestări histrionice de emoție, el o face doar cu scopul de a câștiga simpatia. Altminteri, rămâne imperturbabili în situații de criză, inclusiv în cazul unui eventual conflict sau al unei despărțiri de o persoană importantă, deși, pentru el, nu prea există vreun om care să fie într-adevăr important.

El este genul de individ care își stabilește scopuri pe termen scurt. Spune orice îi trece prin cap pentru a obține ce vrea într-un anumit moment. Mintea lui funcționează ca un fel de GPS care stabilește mereu noi destinații. Oricare ar fi direcția, el se schimbă imediat când i se pare că ceva sau cineva reprezintă, într-un anumit moment, o oportunitate, un drum mai interesant de urmat. Și asta nu se întâmplă doar pentru că el este superficial din punct de vedere emoțional, dar și pentru că este invidios, lacom și dornic de putere.

Își dorește tot ceea ce au alții și vrea cu orice preț relații de succes fără a oferi însă dragoste, onestitate și fidelitate. Pentru a-și consolida sentimentul de superioritate, după o perioadă numită de ispitire și de seducție, își pune la pământ partenerii (și pe toți ceilalți) și le cultivă slăbiciunile iar pentru a putea duce la capăt această îndeletnicire fără a munci prea mult, el îi seduce, îi intimidează și îi manipulează pe cei din jur, colegi de serviciu,  prieteni și chiar femei care au existat sau există în viața lui așa cum s-a comportat și cu fidela lui prietenă Laura Kovesi.

Pentru a se îmbogăţi nu se dă înapoi de la a comite fraude, furturi directe sau prin intermediari și nu numai.

Pe această latură, Coldea a strâns într-un interval destul de scurt o avere imensă care se cifrează la peste 100 de miloane de euro și asta din manipularea unor afaceri care își au rădăcinile în acțiuni de genul salvării jurnaliștilor din Irak de pe urma cărora s-a ales cu milioane de euro sau, în calitate de deținător al tuturor secretelor de stat și mai ales strict confidențiale asupra unor înalți reprezentanți ai clasei politice, a unor demnitari de stat și în general a tuturor celor care fură pe ruptelea din România, el amenințându-i cu destăinuirea secretelor lor ascunse chiar sub plapuma din alcovul lor și obligându-i astfel să plătească taxa de așa zisă protecție.

Cu toate că a trecut prin filtrul critic și acuzator al presei centrale și de scandal din România, a tuturor posturilor de televiziune, a comentariilor de pe rețelele de socializare sau de pe bloguri personale. Florian Colde a căzut tot timpul în piciare, exact ca Hopa-Mitică. Chiar fostul președinte Băsescu a încercat să-l destituie însă fără succes deoarece, a dat să se înțeleagă că Florian Coldea beneficiază de suport extern fiind sub protecția unor persoane influente care-i oferă imunitate în schimbul devoalării unor secrete de stat.

Conform declarațiilor făcute de senatorul Valer Marian în ședința din 23 mai 2013 a plenului din Senatul României, actualul şef de facto al principalului serviciu secret din Romȃnia care coordonează toată activitatea informativ-operativă a serviciului, generalul Florian Coldea, în calitate de prim adjunct al directorului SRI, care actualmente este maleficul Eduard Hellvig, acesta a fost propulsat în această funcţie, potrivit unor rudenii apropiate ale lui Coldea, pe filieră politică PDL, respectiv cu concursul primarului municipiului Arad, Gheorghe Falcă, şi a socrului acestuia Gheorghe Seculici. Primarul Gheorghe Falcă era, în perioada respectivă, secretar executiv naţional al PDL şi se afla în relaţii apropiate cu fostul preşedinte Traian Băsescu, care i-a fost naş de căsătorie, precum și naş de botez al unicului său copil.

Florian Coldea este originar din comuna Tȃrnova judeţul Arad. A absolvit un liceu industrial din municipiul Arad şi a studiat un an si jumătate la Institutul Politehnic din Timişoara, unde studia şi Gheorghe Falcă. A renunţat la Institutul Politehnic după ce a căzut la mai multe examene şi apoi a urmat Facultatea de Psihosociologie din cadrul Academiei Naţionale de Informaţii, pe care a absolvit-o în anul 1996, dar nu a obţinut note de trecere la examenul de licenţa, pe care l-a trecut doar anul următor, rămȃnȃnd aşadar repetent.

Din caracterizările făcute de foştii săi colegi de Academie reiese că era o persoană arogantă, introvertită, interesată mai mult de imaginea şi poziţia sa, fără prea multe relaţii de prietenie, tipul clasic al carieristului. Devotamentul temporar față de președintele Băsescu și lipsa de scrupule în acțiunile sale, i-au conturat un portret de funcționar slugarnic, de tipul securistului habotnic din perioada bolșevică, capabil de orice abuz pentru a executa ordinele stăpânului care l-a promovat în funcție și grad, fiindu-i devotat orbește acestuia.

Deși îi place să facă pe misteriosul și este plin de morgă, Coldea este în realitate un individ lipsit de orizont intelectual (vezi eșecurile la examenele din facultate și din academie)  și de capacitate de comunicare, precum și de discernământ și de spirit critic, fiind considerat capabil de orice de către ofițeri din SRI care l-au cunoscut mai bine : «Este capabil să îngroape orice și pe oricine».

După numirea sa în funcţia de prim-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea şi-a numit în funcţii importante de şefi şi de locţiitori de unitaţi oameni de încredere şi buni executanţi care l-au susțìnut orbește și au promovat legea tăcerii introdusă de el pentru a putea manipula în voie pe toți lucrătorii din cadrul SRI.

La adresa generalului Coldea au fost lansate o sumedenie de acuzaţii de abuz şi de corupţie în spaţiul politic şi mediatic, acuzații legate de operaţiuni de poliţie politică, împărțind cetățenii României în buni și răi, Categoria răilor are și a avut parte de investigare și fișare minuțioasă, scormonindu-li-se trecutul și prezentul, unii fiind trecuți pe liste speciale de potențiali atentatori, iar alții primind eticheta VIP, adică agenți de legătură cu puteri străine.

Din nefericire și eu am fost inclus pe lista lui neagră pentru faptul că am avut curajul să-i critic dur activitatea lui infracțională și mafiotică, fapt pentru care mi-a fabricat în laboratoarele ascunse ale SRI un video pornografic plin de mizerii și comentarii de care este capabil numai un om de talia acestui individ fără scrupule.

Niciodată acest om nu a răspuns acuzațiilor ce i se aduc, niciodată nu a apărut într-un cadru organizat la radio sau televiziune pentru a explica oamenilor poziția și adevăratul rol pe care-l îndeplinește în ierarhia postului ocupat, niciodată nu și-a deschis un cont pe Facebook sau pe altă rețea de socializare pentru a participa la dezbaterile generale  ce au loc în acest cadru și pentru a răspunde direct celor care doresc mai multe informații despre el sau despre activitatea lui profesională.

Ce se va alege cu acest om, numai Dumnezeu știe. Cert este însă faptul că istoria îl va cataloga și țintui acolo unde îi este locul, adică în infernul celor care au distrus o țară în numele așa zisei democrații care ocupă acum sfera politică a României scăpată de sub control.


Version française

Le moto d'un psychopathe : « Le grand rêve de bonnes gens sont les mauvaises personnes ! »

J’ai cherché sur Internet un titre et en particulier sur le plus discuté et le plus détesté secouriste que la Roumanie dispose actuellement et dont son existence a créé des conflits à tous les niveaux politique, juridique, éducatif, militaire, sécurité nationale, institutionnelle et surtout personnelle : le général  avec trois étoiles, Florian Coldea, élevé à ce rang par l'ancien président Traian Basescu, qui l’a soutenu pour devenir un proche, mais, quand il a cru que tout va bien, Coldea l’a trahi sans aucun remords, comme il a trahi tous ceux qui voulaient faire de lui un ami ou un collaborateur.

J’ai lu des dizaines de commentaires et des prises de positions par beaucoup de gens qui le connaissaient personnellement et par ceux qui ont souffert à cause de lui. La conclusion générale de tous, était la même : Cet homme est une psychotique soufrant de démence, sans contrôle personnel dont le diagnostic a été confirmé et approfondi par le célèbre médecin Razvan Constantinescu qui l’a diagnostiqué comme souffrant d'une maladie extrêmement grave et un syndrome rare appelés « Chorée de Huntington », une maladie qui cause de dégradation progressive héréditaire des cellules nerveuses dans le cerveau.

                                                                          

Non seulement les gens de l'extérieur de la vie de Coldea ont eu des mots de dégoût et de répulsion contre lui, mais aussi ses parents qui, apparemment, sont des gens simples et de bons sens, sont des gens qui ont répondu avec sincérité à une interview avec le journaliste Ovidiu Ohanesian, exprimant le mécontentement que leur fils unique a suivi «la pire école de la ville d’Arad » et après il est allé à apprendre et à travailler à Bucarest, où «il est entré dans le cracha des autres ».

Dans le contexte de ces informations et en particulier de celles qui le définissent comme personne, Florian Coldea, cet homme, avec tous les défauts du monde qui souffrent à partir de sa naissance, dans un climat propice au développement de la société d'aujourd'hui qui vise la destruction effectivement physique et morale des hommes, ce mauvais personnage a créé un système dans lequel les gens deviennent animaux paranoïaques et les animaux deviennent des clones de gens.

Malgré sa maléfice notoriété qui a été gagné au fil de temps, Coldea, devant le monde semble un homme charmant, ouvert et normal, étant en mesure d'exercer sur les autres une forme peu profonde de la séduction, la crédibilité et il semble être intelligent. Incidemment, c'est son principal atout pour séduire, sous le couvert de la santé, tous ceux qui entre en contact avec lui et ça, avec le but de les attirer pour les contrôler.

En réalité, il est une personne mal à l'aise, retirée et bizarre. Il panique quand il est attaqué et parmi beaucoup d'autres choses, il lui manque les manifestations tout à fait névrotiques. Non seulement qu’il est l'opposé des anti-héros des comédiens de Woody Allen, mais il reste calme et cool, même dans des situations où la réponse normale serait de déclencher un état de stress ou de panique.

Bien plonge parfois dans des manifestations histrioniques d'émotion, il le fait que dans le but de gagner de la sympathie. Sinon, il reste imperturbable dans des situations de crise, y compris dans un éventuel conflit ou d’une rupture avec une personne importante, bien que, pour lui, il n’existe pas un homme qui serait vraiment important.

Il est le genre d’individu qui fixe ses objectifs à court terme. Il dit quoi que ce soit dans sa tête pour obtenir ce qu'il veut dans un certain moment. Son esprit fonctionne comme un GPS qui définit toujours de nouvelles destinations. Quelle que soit la direction, il change immédiatement quand il lui semble que quelque chose ou quelqu'un représente, dans un certain moment, une opportunité, un chemin plus intéressant à suivre. Et cela se produit non seulement parce qu'il est superficiel en termes émotionnels, mais aussi parce qu'il est jaloux et avide de pouvoir.

Il veut tout ce que d'autres ont et il désire des relations fructueuses à tout prix, sans donner de l'amour, l'honnêteté et la loyauté. Pour renforcer son sentiment de supériorité, après une période appelée de la tentation et de la séduction, il met bas ses partenaires (et tous les autres) et il cultive leurs faiblesses et pour pouvoir mettre fin à cette chose-là, sans trop travailler, il les séduire, les intimide et les manipule tous ceux autour de lui, des collègues, des amis et même les femmes qui existaient ou existent dans sa vie, même quand il a agi avec sa fidèle amie Laura Kovesi.

Pour devenir riche, il ne recule pas en arrière à commettre des fraudes, des vols directement ou par l'intermédiaire et au-delà.

De ce côté, Coldea a accumulé dans un temps relativement court une immense fortune qui équivaut à plus de 100 millions d'euros et ça par la manipulation des affaires enracinée dans des actions comme le sauvetage des journalistes en Irak à partir de laquelle il a obtenu des millions d’euros ou, comme le dépositaire de tous les secrets d’État et surtout les secrets confidentiels des hauts représentants de la classe politique, des fonctionnaires de l'État et en général à tous ceux qui volent en Roumanie, il les menace avec la révélation de leurs secrets cachés juste en dessous de la courtepointe de leur alcôve et en conséquence il les force à payer des pot de vin pour leurs protections

Bien qu’il ait passé à travers la critique des médias et de celle de scandale de Roumanie, de toutes les stations de télévision, des tous les commentaires sur les réseaux sociaux ou sur les blogs personnels, Florian est tombé toujours debout. Même l'ancien président Basescu a essayé de le mettre à pied, mais sans succès parce qu’il a donné à comprendre que Florian Coldea bénéficie d'un soutien externe, étant sous la protection des certaines personnes influentes qui lui offre une immunité personnelle en échange des secrets d'État.

Selon les déclarations faites par le sénateur Valer Marian du 23 mai 2013 dans le plénum du Sénat roumain, l'actuel chef du principal service de renseignements secrets de la Roumanie qui coordonne toutes les activités d'information-opérative de ce service, le général Florian Coldea, en tant que premier directeur adjoint de SRI, il a été nommé à cette position, selon certains proches parents de Coldea, par la filière politique de PDL, respectivement le maire de la ville d’Arad, Gheorghe Falca, et par son beau-père George Seculici. Le maire George Falca était pendant cette période, le secrétaire exécutif national du PDL et il était étroitement associé à l'ancien président Traian Basescu.

Florian Coldea est originaire du village Tarnova (Arad) et il a obtenu son diplôme d'études secondaires à Arad dans un lycée industriel et après il a étudié pendant un an et demi à l'Institut Polytechnique de Timisoara où a étudié aussi George Falca. Après il a renoncé à l'Institut Polytechnique après une chute de plusieurs examens et il a passé à la Faculté de Psychosociologie de l'Académie Nationale de Renseignement, dont il a été diplômé en 1996, mais il n'a pas obtenu la note de passage aux examens de licence, qu'il l’a passé après l'année prochaine, donc en restant répéteur.

Parmi les caractérisations faites par ses anciens collègues de l’Académie, ceux-ci ont montré qu’il était une personne arrogante, introverti, plus intéressé par son image et par sa position, sans avoir trop d'amitiés, c’était le genre de carriériste classique. La dévotion temporaire vers le président Basescu et le manque de scrupules dans ses actions, ils lui ont donné un portrait de fonctionnaire obséquieuse, de type bolchevik, capable de tout abus pour être en mesure d'exécuter les ordres de son maître qui l’a promu.

Bien qu'il aime être mystérieux et rempli d'orgueil, Coldea est en réalité un individu manquant l'horizon intellectuel (voir les échecs des examens à l'université et académie) et de compétences de communication ainsi que de discernement et esprit critique, étant considéré capable, de tous les officiers de SRI qui le connaissaient mieux, d'enterrer tout et tout le monde.

À adresse du général Coldea ont été lancées beaucoup d'allégations d'abus et de la corruption dans le domaine politique et de médias, des accusations liées à des opérations policières, en divisant les citoyens roumains en bons et mauvais. La catégorie des gens mauvais a eu part des enquêtes privées et de filage caché approfondie par Coldea.

Malheureusement, moi aussi je fais partie de sa liste noire parce que j'ai osé critiquer son activité infractionnelle, criminelle de sa mafia, fait pour lequel il a fabriqué dans les laboratoires cachés de SRI une vidéo pornographique pleine d'ordures et de mauvais commentaires contre moi.

Jamais cet homme n'a pas répondu aux accusations qui sont portées contre lui, il n'a jamais paru dans une station de radio ou de télévision pour expliquer aux gens sa position et le vrai rôle qu'il joue dans la hiérarchie de son emploi qu'ils occupent, il n'a jamais ouvert un compte sur Facebook ou un autre réseau social pour participer à des débats généraux qui ont lieu dans ce cadre et pour répondre directement à ceux qui veulent plus d'informations sur lui ou sur son activité professionnelle.

Que deviendra cet homme, Dieu seul sait. Il est certain que l'histoire va le cataloguer là où il a sa place c’est-à-dire dans l'enfer de ceux qui ont détruit un pays au nom de la soi-disant démocratie qui occupent maintenant en Roumanie une lieu importante.

jeudi 28 juillet 2016

CAPII SERVICIILOR SECRETE DIN ROMÂNIA AU HOTĂRÂT ELIMINAREA MEA / LES DIRIGENTS DES SERVICES SECRETS DE ROUMANIE ONT DÉCIDÉ MON ELIMINATIONVERSIUNEA ROMÂNĂ

Stimați prieteni,

De când am început să postez pe Facebook și pe blogul meu http://panait-munteanu.blogspot.ca/ critici la adresa mafiei care acționează în România împotriva poporului român, am primit zeci de mesaje, mai în glumă mai în serios, asupra faptului de a înceta dezvăluirile ce se petrec în culisele ascunse ale celor care conduc astăzi România spre pierzanie.

La început nu le-am dat importanța cuvenită însă, după un anumit timp, am realizat că nu este de glumit cu astfel de oameni care pentru un pumn de arginți sunt în stare de orice.

Ceea ce m-a determinat să scriu este faptul că după așa zisa revoluție din 1989, nu s-a schimbat nimic în România, ba mai mult vechii nomenclaturiști cu anexele lor din Securitate, pur și simplu au distrus totul în România și au devenit peste noapte milionari prin furt național.

Dacă vreodată veți avea curiozitatea să cunoașteți motivele plecării mele din România în perioada comunistă, citiți cartea pe care am scris-o sub titlul «Povestea vieții mele» (partea a doua din capitolul 5), carte care a fost publicată inițial pe Internet de editura «Scribd» din Statele Unite ( https://fr.scribd.com/document/19549555/Povestea-vie%C8%9Bii-mele ) și care apoi a fost tipărită și vândută de o serie de edituri de prestigiu din Franța, Elveția, Belgia și Statele Unite, cartea fiind tipărită și în limba franceză.

In ultima perioadă, am constatat o intensificare a presiunilor asupra mea și ca dovadă, nu de mult, domnii de la SRI au postat pe Youtube și Facebook un video compromițător care, datorită conținutului său mizerabil, a fost șters ulterior de conducerea respectivelor rețele de socializaree. Informația și linkul corespunzător mi-au fost transmise de o persoană din lista mea de prieteni de pe Facebook al cărui nume nu-l pot da din motive lesne de înțeles.

Pentru realizarea acestui video, SRI și-a trimis iscoadele până și aici în Canada care m-au urmărit pas cu pas cca o săptămână și au filmat secvențe la locuința mea precum și în alte locuri unde m-am deplasat.

Ceea ce este foarte grav, o constituie faptul, nu că am fost eu urmărit de Securitatea Română, aici în Canada, ci faptul că organele de securitate române au folosit un autoturism înmatriculat în Canada, provincia Quebec, pentru spionarea unui cetățean canadian, pentru care sigur nu au avut permisiunea autorităților canadiene.

Față de cele întâmplate, țin să le transmit acestor șacali că, atâta timp cât mai am de trăit, nu voi înceta să dezvălui mizeriile ce continuă să se producă în România pe care am iubit-o și o iubesc așa cum pot eu de aici, de la distanța de peste 10000 de kilometrii unde m-am stabilit de peste 27 de ani.

Dacă vreodată veți constata că am încetat subit să scriu pe Facebook și pe alte rețele de socializare înseamnă că planurile diabolice al SRI au fost puse în aplicare cu excepția chemării mele de către Dumnezeu.
VERSION FRANÇAISE

Chers amis,

Depuis que j'ai commencé à poster, sur Facebook et sur mon blog http://panait-munteanu.blogspot.ca/ , des critiques sur la mafia qui agit en Roumanie contre le peuple roumain, j'ai reçu des dizaines de messages, de mettre fin aux divulgations qui se passent dans les coulisses secrètes de ceux qui gouvernent aujourd'hui la Roumanie vers à la perdition.

Au début, je n'ai pas donné l'importance à ces messages, mais, après un certain temps, je me suis aperçu qu'il ne doit pas plaisanter avec ces gens qui, pour une poignée de pièces d'argent, sont capables de tout.

Ce qui m'a incité à écrire est que, après la soi-disant révolution de 1989, rien n'a changé en Roumanie, encore plus, les anciennes nomenklaturas avec leurs annexes de la Sécurité tout simplement ont détruit tout en Roumanie et ils sont devenus des millionnaires, du jour au lendemain, par vol national.

Si jamais vous avez la curiosité de connaître les raisons de mon départ de la Roumanie pendant la période communiste, veuillez lire le livre que j'ai écrit sous le titre « Le roman de ma vie » (deuxième partie du chapitre 5), livre qui a été publié à l'origine par l'éditeur »Scribd» aux États-Unis ( https://fr.scribd.com/document/19549349/Le-roman-de-ma-vie ), puis a été imprimé et vendu par un certain nombre de maisons d'édition prestigieuses en France, Suisse, la Belgique et les États-Unis.

Au cours des dernières années, j'ai constaté une intensification de la pression sur moi et comme preuve, pas depuis longtemps, les messieurs du Service Roumain des Renseignements Secrètes ont affiché sur YouTube et Facebook une vidéo compromettant sur moi qui, en raison de son contenu misérable, a ensuite été supprimé de la gestion de ces réseaux sociaux.

Pour réaliser cette vidéo, SRI a envoyé des espions au Canada qui m'ont suivi étape par étape pendant une semaine et ils ont fait des séquences filmées de ma maison et d'autres endroits où je suis allé.

Ce qui est très grave est le fait, non pas que j'ai été poursuivi par la sécurité roumaine, ici au Canada, mais qu'elle a utilisé une voiture immatriculée au Canada, ici au Québec, pour espinner un citoyen canadien, pour qui n'a certainement pas eu la permission des autoritées canadiennes.

Par rapport à ce qui est arrivé, je veux dire à ces chacals que tant que je vis, je ne cesserai jamais de révéler les malheurs qui continuent de se produire en Roumanie.

Si jamais vous trouvez que tout à coup je cesserai d'écrire sur Facebook et autres médias sociaux ça va signifier que les plans diaboliques de SRI ont été mis en œuvre, sauf mon appel de Dieu.

mercredi 18 mars 2015

Tânărul mic de statură - domnul Eduard Raul Hellvig - vrea să introducă reforme mari în cadrul Serviciul Român de Informatii ! / Le jeune homme de petite taille - M. Eduard Raul Hellvig – veut introduire de grandes réformes dans le cadre du Service Roumain de Renseignements !                                                         

 

Versiunea română
România este sfâșiată de câtva timp de o serie de critici dure, atacuri și manipulări, până la cel mai înalt nivel, legate de amestecul Serviciului Român de Informații (SRI) într-o serie de cazuri de corupție care au cuprins întreaga clasă politică, de intervenția directă și pe față a acestui Serviciu în organizarea și manipularea alegerilor prezidențiale ce au avut loc în luna noiembrie 2014, precum și datorită mâncătoriilor ce au loc în interiorul SRI legate de manipulările și malversațiile făcute de generalul-locotenent Florian Coldea, prim adjunct al directorului SRI care este în realitate adevăratul conducător de facto al acestui Serviciu.
Dacă până în toamna anului 2014 românii aveau o încredere de cca 75% în acest Serviciu, deoarece nu știau nimic de tot ceea ce se întâmplă în interiorul SRI, după scandalul Elena Udrea – Florian Coldea,  această încredere a scăzut brusc și chiar spectacular la sub 10%, conform unui sondaj INSCOP, ceea ce însemnă că cetățenii acestei țări și-au dat seama de impotența sau mai bine zis de neputința acestui serviciu, coordonat sub bagheta unor conducători corupți și lipsiți de competență profesională, de a-și dirija activitatea numai în direcția prevăzută de  Constituția țării, situație ce a făcut ca acest Serviciu, atât de important în structura de apărare a țării, să ajungă de badjocoră și chiar ciuca bătăii tuturor posturilor de presă și televiziune.
După o serie de specialiști în domeniu, la care ader și eu, Serviciile de informații ale țării trebuiesc restructurate din temelii iar schimbarea trebuie să înceapă de la vârful acestor instituții. Conducătorii SRI sunt corupți sufletește iar pentru bani și funcții s-au înscris chiar în lojile sataniste a masonilor, astfel că ani de zile ei au protejat traficul de droguri, mafia politică, tunurile de sute de milioane de euro care au pus la pământ întreaga economie românească.
Ca urmare a acestei situații dezastruoase, mii de  ofițeri români din cadrul acestor servicii, devotați patriei și cu gânduri bune, au ajuns să lucreze cu frica în sân, fiind tot timpul stresați de faptul că dacă dezvăluiesc tot ce se întâmplă în interiorul SRI vor putea să fie dați afară și chiar băgați la pușcărie, așa cum am exemplificat diverse cazuri menționate de mine în interiorul unor analize, pe care le-am dezvoltat pe blogul meu,  legate de SRI.
Am ajuns într-o asemenea situație încât probele despre mafie, droguri, trădarea din interiorul serviciilor, listele cu agenți recrutați de alte servicii din afara țării, să fie mutate prin țări din America de Sud sau în seifurile unor bănci aflate în paradisurile fiscale care nu au relații directe cu România.
În asemenea condiții, președintele Klaus Johannis a decis numirea unui nou director al SRI, în persoana domnului Eduard Raul Hellvig,  în condițiile demisiei forțate a fostului director George Maior, implicat și el în scandalul izbucnit la începutul anului 2015.
Noul director al SRI, domnul Eduard Hellvig,  este un apropiat al domnului Johannis nu numai din punct de vedere al etniei ci și a relațiilor dezvoltate în timp între cei doi din punct de vedere al ideilor și gândirii acestora asupra modului cum trebuie reformată clasa politică din România. In același timp, Domnul Hellvig a fost și un apropiat al domnului Crin Antonescu care l-a numit consilierul său personal și a făcut parte din anturajul său în perioada dintre cele două campanii electorale din 2009 și 2014.
Într-un interviul luat de ziaristul Dan Andronic de la ziarul «Evenimentul zilei», Eduard Hellvig declara :
«Crin Antonescu și Klaus Johannis au, dincolo de diferențe, un punct comun important : ambii au înțeles că în societatea românească e necesară o întoarcere a politicii la rostul ei originar – acela de a pune mai presus de orice interesul cetățeanului. Fie că s-a numit ”România bunului simț”, fie că e vorba de ”România lucrului bine făcut”, PNL, prin cei doi lideri ai săi, a încercat să aducă politica mai aproape de oameni și de agenda lor cotidiană. Iar asta spune totul despre patriotismul și onestitatea lor».
Ceea ce trebuie însă remarcat este faptul că în pofida declarațiilor făcute, domnul Hellvig l-a trădat în final pe Crin Antonescu în momentul în care acesta și-a pierdut autoritatea în partid, fiind nevoit să demisioneze în lant din funcțiile pe care le deținea, astfel că domnul Hellwig a  ales între cei doi apropiați pe domnul Johannis, folosind cugetarea că «între cămașe și haină, cămașa este mai aproape de corp» și asta datorită relației  etnice pe care il leagă de domnul |Johannis.
În condițiile acestei situații, domnul Eduard Hellvig a fost propus de președintele țării și apoi numit, respectiv acceptat de Parlamentul României pentru funcția de director al SRI.
Având în vedere preambulul acestui articol, să vedem mai întâi cine este domnul Eduard Hellvig și cum a ajuns el, într-un timp record, să ocupe o serie de posturi importante în ierarhia politică care l-au proiectat spre vârful piramidei.
Eduard Raul Hellvig s-a născut în 27 octombrie 1974 în Zalău. Domnul Hellvig a absolvit Facultatea de Științe Politice și Administrație Publică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj în anul 1997. În timpul studiilor universitare a obținut o bursă a Fundației Soros pentru o Societate Deschisă și a ocupat poziția de director de programe al Institutului de Analiză Politică din Cluj.
În 1997, proaspăt ieșit de pe băncile facultății, Eduard Hellvig a dobândit licența de broker al Bursei de Valori București, iar în 1999 a participat la școala de vară organizată de Centrul de Studii Post-Comuniste a Universității Maryland, College Park din Statele Unite al Americii.
În perioada 2001-2003 Eduard Hellvig a ocupat poziția de Director General al Institutului de Studii Sociale, iar în 2004 a devenit Directorul Executiv al «Sintezis România». Și-a continuat pregătirea profesională astfel că în 2006 a absolvit Colegiul Național de Apărare al Universității Naționale de Apărare «Carol I» și SES Centrul European de Studii de Securitate «George Marshall». În 2009 a devenit doctor în Științe Politice al Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative București.
A intrat în politică în 1998, iar până în 2000 a fost, pe rând, consilier politic al fostului vice-președinte PNL Horia Rusu și al Ministrului de Interne Constantin Dudu Ionescu, precum și consilier al candidatului la președinția României Mugur Isărescu.
Eduard Hellvig a fost ales în anul 2006 să facă parte din primii europarlamentari ai României, perioadă în care a făcut parte din Comisia de Comerț Internațional (INTA) și Subcomisia pentru Securitate și Apărare (SEDE).
Din 2008 este membru al Partidului Național Liberal iar în 2009 a devenit consilierul președintelui PNL, Crin Antonescu. De la începutul anului 2011 și până la 11 martie 2014 a ocupat funcția de secretar general al Partidului Național Liberal. În 2012 a facut parte din Guvernul Victor Ponta, ca ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului.
Domnul Hellvig a fost membru al Parlamentului European din 4 septembrie 2013 și până în prezent când și-a încetat activitatea ca urmare a numirii sale ca șef al SRI, făcând parte din Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor, Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova, Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest. A fost  membru supleant în Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și în Comisia pentru afaceri juridice.
Desigur, acest palmares de studii și funcții înalte obținute la o vârsta destul de fragedă îi dă dreptul domnului Hellvig să se mândrească cu performanțele sale și să opteze poate la altele spre vârful piramidei politice. Dar, în același timp, este cazul să ne întrebăm, cum a fost posibil ca acest om să ajungă atât de repede și atât de sus pe culmile înaltei societăți, în condițiile în care un tânăr obișnuit cu calificări și ambiții asemănătoare nu poate să fie promovat decât dacă are un sprijin din partea cuiva cu influență în cercurile înaltei suprastructuri politice ?
Pornind de la această întrebare firească, voi încerca să deslușesc această enigmă intrând mai adânc în viața și preocupările acestui om protejat de soartă și destin precum și de intervenția unor oameni cu putere de decizie care l-au luat sub oblăduirea lor.
Cel care i-a făcut intrarea domnului Hellvig în lumea celor protejați de relații înalte este miliardarul american de naționalitate maghiară,  George Soros, care a văzut în el un  pion care ar putea să-i fie de folos în acțiunile sale îndreptate spre cucerirea unor redute aflate pe teritoriul României și care să-i aducă în final cât mai mulți bani.
În acest sens, miliardarul Soros l-a luat sub oblăduirea lui și, așa cum am arătat mai sus, i-a acordat o bursă pentru proiectul «Cine guvernează sau cine deține puterea în România ?» sub egida fundației sale înființată în anul 1990 sub denumirea de «Fundația pentru o Societate Deschisă» cu sediul la Cluj și București. In cadrul acestei fundații domnul Hellvig a fost și coordonator de programe în perioada 1995-1996 când de abia împlinise vârsta de 21 de ani.
Astfel,, un jurnalist la luat la întrebări pe domnul Hellvig, punându-i întrebarea : Cum ai ajuns director de programe la Fundaţia Soros la 21 de ani ?
Cu asemenea referință și sprijinit de domnul Soros, eroul nostru și-a făcut intrarea triumfală alături de alți lideri în coaliția de la sediul Grifco înființată și coordonată sub egida Partidului Conservator, coaliție condusă la timpul respectiv de fostul informator securist și actualul pușcăriaș Dan Voiculescu care l-a finanțat pe Mircea Geoană să ajungă președinte în campania prezidențială din decembrie 2009 și unde primul ministru urma să fie actualul președinte al României, domnul Klaus Johannis, campanie care s-a terminat cu eșecul conspirației respective prin câștigarea alegerilor de către Traian Băsescu.
De menționat este faptul că, domnul Hellvig devenise din 2008 mâna dreaptă, în calitate de consilier personal  al domnului Crin Antonescu, fostul președinte al PNL care ulterior l-a numit secretar general al Partidului Național Liberal și care (Antonescu), din păcate, și-a încheiat cariera de lider politic al acestui partid datorită trădărilor făcute de o serie de colaboratori apropiați ai domniei sale printre care se numără nu numai domnul Hellvig dar și actualul președinte Klaus Johannis care au complotat împreună și au reușit să-l elimine pe domnul Antonescu nu numai de la conducerea PNL ci și de la conducerea Senatului precum și din competiția pentru alegerile prezidențiale din noiembrie 2014.
În perioada când a fost ministru al Dezvoltării Regionale și Turismului sub guvernul Victor Ponta, domnul Hellvig a fost cercetat de ANI pentru faptul că nu-și putea justifica o parte din avere și că în paralel cu funcția de ministru, în perioada 7 mai - 31 octombrie 2012, a deţinut și pe cea de director la firma «Sintezis Birotica» din Oradea, unde a fost angajat ca cercetător în ştiinţe politice şi, în plus, a mai încasat salariu de la o bancă de celule stem.
În toate declarațiile sale de avere, apare în mod constant o sumă împrumutată de 145000 de euro care ar proveni de la o persoană particulară pe numele de Dumitraș Viorel care nu este altcineva decât socrul său, fost milițian de securitate în poliția lui Ceaușescu și care s-a îmbogățit de pe urma mizeriilor făcute oamenilor, mai ales în perioada cât a funcționat în calitate de comandant al IPJ Bihor.
Ceea ce însă m-a deranjat în mod profund este faptul că domnul Hellvig a cerut ajutor de şomaj după ce a terminat mandatul de deputat în anul 2009. Conform cotidianului «Ziare.com», domnul Hellvig, fiind în același timp și secretar general al Partidului National Liberal cu indemnizație plătită,  a solicitat acordarea de ajutor de șomaj din partea statului, după ce a declarat că nu și-a putut găsi un loc de muncă, așa cum rezultă din articolul acestui ziar postat pe Internet :
După numirea sa ca șef al SRI, domnul Hellvig a intrat repede în pâine și în același timp a luat poziția cățelușului ascultător, preluând noua teorie a șefului său, domnul Klaus Johann, prin care România ar trebui să schimbe colaborarea de pe axa Bucureşti – Londra - Washington cu cea de pe axa București - Berlin – Washington și asta datorită faptului că atât domnul Johannis cât și domnul Hellvig au acuzat Anglia pentru ezitările ei în faţa Rusiei şi califica Ungaria drept calul troian al Moscovei.
Într-o postare de pe 8 ianuarie 2015, domnul Eduard Hellvig îşi prezenta astfel viziunea sa asupra politicii internaţionale, scriind despre necesitatea ancorării României pe axa Washington - Berlin - Bucureşti, înlocuind astfel Londra din vestita axă propusă de Traian Băsescu în timpul alegerilor din 2004, afirmând că :
«Prioritatea fundamentală a anului 2015 este, în opinia mea, ancorarea mai pronunţată şi activă a României în ecuaţia securităţii euro-atlantice, pe axa Washington - Berlin - Bucureşti. Suntem în faţa unei şanse şi a unei responsabilităţi istorice. De aceea, cred că este foarte important modul în care clasa politică şi instituţiile statului român vor reacţiona în noul context geopolitic, dar şi în cel intern, definit de alegerile prezidențiale».
Eduard Hellvig a mai vorbit şi despre necesitatea întăririi capacităţilor de apărare a ţării, el  declarându-se un susţinător al ideei de majorare a bugetului apărării.
De menționat este și faptul că nominalizarea lui Eduard Hellvig de către Klaus Johannis la șefia SRI s-a făcut fără consultarea partenerilor occidentali cu care România întreține relații de colaborare pe toate planurile economice, politice și militare. Americanii ar fi fost anunțați sec despre această numire, cu puțin timp înainte de alegea lui Hellvig ca șef al SRI.
In aceste condiții, cu noul șef al SRI, domnul Eduard Hellvig, care vrea să reformeze SRI, România va avea oare o imagine mai bună în fața lumii ? Din păcate, mă tem că nu !
Post-scriptum : Faptul că mi-am permis să critic activitatea unor conducători din cadrul Serviciului Român de Informații și în special al generalului Florian Coldea, mi-am atras oprobiul acestora și ca atare aceștia încearcă acum să mă reducă la tăcere deoarece nu le convine ca lumea să afle ce fac ei în realitate, în loc să-și facă treaba pentru care sunt plătiți boierește.
In acest sens, țin să anunț opinia publică că, în urma intervenției acestor indivizi, nu mai pot posta pe blogul meu video-clipuri care să dovedească, prin imagini filmate, activitatea nelegală sau infracțională a acestora.
De aceea, solicit din partea organelor care urmăresc activitatea blogurilor o mai mare transparență și o mai bună luare în considerare a faptului că răul trebuie extirpat din toate societățile indiferent de opiniile politice și că nu este bine ca acestea să fie afiliate sau să dea ascultare unor persoare cu interese altele decât cele în slujba dreptății și a adevărului.

                                                 
 
Version française
La Roumanie est déchiré depuis un certain temps par une série de critiques sévères, des attaques et des manipulations, au plus haut niveau, par rapport au mélange du Service Roumain de Renseignements (SRI) dans une série d'affaires de corruption qui a inclue toute la classe politique, de l'intervention directe de ce Service dans l'organisation et la manipulation des élections présidentielles qui ont eu lieu en novembre 2014 et à cause des intrigues survenant à l'intérieur du SRI liés à la manipulation et les malversations faits par le général Florian Coldea, le directeur adjoint du SRI, qui est le vrai leader de facto de ce Service.
Si jusqu'à l'automne de 2014, les Roumains avaient une confiance de 75% sur ce service, parce qu'ils ne savaient rien de tout ce qui passe à l'intérieur du SRI, après le scandale Elena Udrea - Florian Coldea, cette confiance a fortement chuté et même a baissé spectaculaire sous 10%, selon un sondage INSCOP. Ce fait signifie que les citoyens de ce pays ont compris l'impuissance ou plutôt l'incapacité de ce Service, coordonné sous la direction de ses dirigeants corrompus et incompétents, de mener des activités seulement dans le sens prévu par la Constitution, ce  qui a fait de ce service, si important dans la structure de la défense nationale, l'objet de divers commentaires par toutes les stations de presse et de télévision.
Après un certain nombre d'experts dans le domaine, dont je me tiens, les services de renseignement du pays doivent être restructurés à partir de zéro et le changement doit commencer au sommet de ces institutions. Les dirigeants du SRI sont corrompus et pour l'argent et fonctions ils se sont inscrits même dans les loges sataniques de maçons, de sorte que pendant des années ils ont protégé le trafic de la drogue, mafia politique, vols de centaines de millions des dollars qui ont mis vers le bas toute l'économie roumaine.
Suite à cette situation désastreuse, des milliers d'officiers roumains appartenant à ces services, dédiés à la patrie et de bonnes pensées, sont arrivés à travailler dans la peur, en étant toujours stressés par le fait que s'ils dévoilent tout ce qui se passe dans le SRI, ils peuvent être expulsés et même mettre en prison, comme je l'ai déjà illustré dans des divers cas mentionnés par moi dans les analyses que j'ai développées sur mon blog lié à SRI.
Nous avons atteint une telle situation que les preuves sur la mafia, la drogue, la trahison au sein des services, les listes d'agents recrutés par d'autres services à l'étranger, ont été déplacés vers les pays d'Amérique du Sud ou dans les voûtes des banques situées dans des paradis fiscaux qui n’ont pas  de relations directes avec la Roumanie.
Dans de telles circonstances, le Président Klaus Johannis a décidé la nomination d'un nouveau directeur du SRI, dans la personne de M. Eduard Raul Hellvig, sous la démission forcée de l'ancien directeur George Maior, également impliqué dans le scandale qui a éclaté au début de 2015.
Le nouveau directeur du SRI, M. Eduard Hellvig, est un ami proche de M. Johannis non seulement en termes d'ethnicité, mais aussi à cause des relations développées au fil du temps entre les deux en termes de leurs idées et leurs réflexions sur comment on peut réformer la classe politique roumaine. Dans le même temps, M. Hellvig était aussi un ami proche de M. Crin Antonescu qui l’a nommé son conseiller personnel en étant aussi un membre de son entourage pendant la période entre les deux campagnes électorales en 2009 et 2014.
Dans une interview avec le journaliste Dan Andronic du journal  «L'événement de la journée», Eduard Hellvig expliquait :
«Crin Antonescu et Klaus Johannis ont, au-delà des différences, un point commun important : les deux ont compris à la fois que, dans la société roumaine, est nécessaire une politique de retour à son objectif initial - à mettre les intérêts du peuple avant tout. Soit qu'il a été appelé «la Roumanie de bon sens» soit qu'il s'agit de «la Roumanie du travail bien fait», le PNL, à travers ses deux dirigeants, a essayé de rapprocher la politique des gens et de leur agenda quotidien. Et cela dit tout sur leur patriotisme et l'honnêteté».
Ce qu'il faut noter, cependant, est que malgré ses déclarations, M. Hellvig finalement a trahi M. Antonescu quand il a perdu son autorité dans le parti, ce qu’il a été contraint de démissionner en chaîne des fonctions qu'il a occupés de telle sorte que M. Hellwig a choisi finalement entre ces deux le plus proche de lui respectif M. Johannis, en utilisant la méditation que «entre la chemise et la veste, la chemise est plus près du corps que l’autre» et cela en raison des relations ethniques qu’ils sont associés à M.  Johannis.
Compte tenu de cette situation, M. Eduard Hellvig a été proposé par le Président et, ensuite nommé, respectivement accepté par le Parlement roumain pour le poste de directeur du SRI.
Considérant le préambule de cet article, nous allons voir d’abord qui est M. Eduard Hellvig et, comment il est arrivé dans un temps record, à occuper un certain nombre de postes importants dans la hiérarchie politique qui l’a projeté vers le sommet de la pyramide à un âge précoce.
Eduard Raul Hellvig est né en 1974, le 27 octobre à Zalău. M. Hellvig est diplômé en sciences politiques et administration publique de l'Université Babes-Bolyai de Cluj en 1997. Au cours des études universitaires il a obtenu une bourse de «La Fondation Soros pour une société ouverte» et plus tard il a occupé le poste de directeur du programme de l'Institut d'analyse politique à Cluj.
En 1997, fraîchement sorti de l'université, Eduard Hellvig a acquis le permis de broker à la Bourse des valeurs de Bucarest et, en 1999, il a fréquenté l'école d'été organisée par le Centre d'études post-communiste de l'Université du Maryland, Collège Park aux États-Unis d’Amérique.
Dans la période 2001-2003, il a occupé le poste de directeur général de l'Institut d'études sociales et, en 2004, il est devenu directeur exécutif de «Sintezis Roumanie». Il poursuit sa formation afin qu'il soit diplômé en 2006 du National Défense Collège de l'Université nationale de défense «Carol I» et SES-Centre européen d'études de sécurité «George Marshall». En 2009, il devient docteur en sciences politiques de l'École nationale d'études politiques et administratives de Bucarest.
Il est entré en politique en 1998, et jusqu'en 2000 était, à son tour, conseiller politique de l'ancien vice-président Horia Rusu de PNL et du ministre de l'Intérieur Constantin Dudu Ionescu ainsi que le conseiller du candidat à la présidentielle en Roumanie de Mugur Isarescu.
Eduard Hellvig a été élu en 2006 pour rejoindre les premiers députés euro-parlementaires de la Roumanie, au cours de laquelle il a fait partie de la Commission du commerce international (INTA) et de la Sous-commission de sécurité et défense (SEDE).
Depuis 2008, il devient membre du Parti national libéral et en 2009 est devenu conseiller du président du PNL, M. Crin Antonescu. Depuis le début de 2011 jusqu'au 11 mars 2014 il a servi en tant que secrétaire général du Parti national libéral. En 2012 il a fait partie du gouvernement de Victor Ponta, en tant que ministre du Développement régional et du Tourisme.
M. Hellvig a été membre du Parlement européen, de 4 Septembre 2013 jusque il a été nommé le chef du SRI et a fait partie de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, la Délégation parlementaire UE-Moldavie à «Euronest», membre suppléant de la Commission de l'environnement, la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la Commission des affaires juridiques.
Bien sûr, ces palmarès d'études et des postes élevés obtenus à un assez jeune âge donne le droit à M. Hellvig d'être fiers de sa performance et d'opter pour autres fonctions vers le sommet de la pyramide politique. Mais en même temps, approprié c'est le cas de nous demander, comment était-il possible pour que cet homme à arriver si vite et si haut au-dessus de la haute société, étant donné qu'un jeune homme ordinaire avec des compétences et des ambitions similaires ne peut pas être promu sauf s'il a le soutien de quelqu'un avec une influence dans les cercles élevés des superstructures politiques ?
Avec cette question naturelle, je vais essayer de discerner cette énigme en entrant plus profondément dans sa vie et dans ses préoccupations de cet homme protégé par son destin et  par l’intervention des certaines personnes avec le pouvoir de décideurs qui l'ont emmené sous leur protection.
Celui qui  a fait entrer M. Hellvig dans le monde des hautes relations, a été le milliardaire américain d’origine hongroise, George Soros, qui l'a vu comme un pion susceptible d'être utile dans ses actions dirigées vers la conquête de redoutes sur le territoire de la Roumanie.
À cet égard, le milliardaire Soros l'a pris sous sa protection et, comme j'ai indiqué ci-dessus, il lui a accordé une subvention pour le projet «Qui gouverne et qui a le pouvoir en Roumanie ?» sous sa fondation créée en 1990 nommée «La Fondation pour une société ouverte» avec le siège à Cluj et à Bucarest. Dans cette fondation M. Hellvig a été nommé coordinateur du programme pour la période 1995-1996, quand il avait à peine l'âge de 21 ans.
Ainsi, un journaliste a interrogé M. Hellvig, en lui posant la question : Comment êtes-vous arrivé  directeur de programme à la Fondation Soros à l’âge de 21 ans ?
Avec de telles références et également soutenu par M. Soros, notre héros a fait son entrée triomphale dans la coalition avec d'autres dirigeants au siège Grifco, établi et coordonné sous la protection du Parti conservateur dirigé à l'époque par l'ancien informateur de la Securitate, Dan Voiculescu, qui a financé M. Geoana pour devenir président de la Roumanie à la campagne présidentielle de décembre 2009 et où le Premier ministre serait l'actuel président de la Roumanie, M. Klaus Johannis, campagne soldée par l'échec du complot respective qui a conduit finalement à la conquérions des élections par M. Traian Basescu.
Il est à noter que M. Hellvig en 2008 est devenu la main droite, comme conseiller personnel de M. Crin Antonescu, l'ancien président du Parti libéral et qui, par la suite, il a nommé M. Hellvig comme secrétaire général du Parti national libéral. Antonescu, malheureusement, a terminé sa carrière en tant que leader politique de ce parti à cause des trahisons faites par un certain nombre de proches collaborateurs, y compris, non seulement M. Hellvig, mais aussi l'actuel président Klaus Johannis qui ont comploté ensemble et ils ont réussi à éliminer M. Antonescu non seulement de la direction du Parti libéral, mais aussi de la direction du Sénat et de la concurrence pour les élections présidentielles de novembre 2014.
Pendant la période où il était ministre du Développement régional et du Tourisme sous le gouvernement Victor Ponta, M. Hellvig a été enquêté par ANI parce qu’il ne pouvait pas justifier une partie de sa richesse et que, parallèlement avec sa fonction de ministre, du 7 mai - 31 octobre 2012, il a été aussi le directeur de la société «Sintezis Birotica» d’Oradea, où il a été employé comme un chercheur en sciences politiques et, en plus, il a reçu le salaire d'une banque de cellules souches.
Dans toutes ses déclarations de revenu, il est mentionné régulièrement un prêt formel de 145 000 euros qui viendraient d'un individu avec le nom de Viorel Dumitru qu'il n'est pas autre que son beau-père, ancien policier de la police de sécurité de Ceausescu qui s'est enrichis par les misères faites au peuple, en particulier pendant quand il a fonctionné comme commandant de police du comté de Bihor.
Mais, ce qui m’a perturbé profondément a été le fait que M. Hellvig a sollicité une aide de chômage après avoir terminé son mandat comme député en 2009. Selon le journal «Ziare.com» M. Hellvig, en même temps que secrétaire général du Parti national avec rémunération versée par son parti libéral, a fait en même temps une demande de prestations de chômage de l'État, après avoir déclaré qu'il ne pouvait pas trouver un emploi, comme est indiqué dans cet article de journal publié sur Internet :
Après sa nomination à la tête du SRI, M. Hellvig est entré dans sa fonction et il a pris rapidement la position d'un chiot obéissant, en prenant la nouvelle théorie de son patron, M. Klaus Johann, par qui la Roumanie devrait changer la collaboration sur l'axe Bucarest - Londres - Washington avec l'axe Bucarest - Berlin - Washington et cela parce que tant que M. Johannis et aussi M. Hellvig ont accusé l'Angleterre pour ses hésitations vers la Russie et ils ont qualifié la Hongrie comme un cheval de Troie de Moscou.
Dans un message sur Facebook, le 8 janvier 2015, M. Eduard Hellvig présentait ainsi sa vision sur la politique internationale, en écrivant à propos de la nécessité d'ancrer la Roumanie sur axe Washington - Berlin - Bucarest, en remplacement ainsi Londres de l'axe proposé par Traian Basescu lors des élections 2004, en déclarant que :
«La priorité fondamentale de 2015 est, à mon avis, d'ancrer plus prononcée et active la Roumanie dans l'équation de la sécurité euro-atlantique sur l'axe Washington - Berlin - Bucarest. Nous sommes en face d'une chance et à une responsabilité historique. Par conséquent, je pense qu'il est très important de voir comment les institutions de l'État roumains vont réagir au nouveau contexte géopolitique, mais aussi dans celui interne, défini par les élections présidentielles nationales».
Il faut aussi mentionner que la nomination d’Eduard Hellvig par Klaus Johannis en tant que chef du SRI a été faite sans consultation avec les partenaires occidentaux avec lesquels la Roumanie maintiens la coopération dans tous les domaines de la vie économique, politique et militaire. Les Américains ont été notifiés de cette nomination, peu avant que M. Hellvig soit élu à la tête du SRI.
Dans ces circonstances, est-ce qu’avec le nouveau chef du SRI,  M. Eduard Hellvig qui veut réformer le Service Roumain de Renseignements, la Roumanie aura une meilleure image devant le monde ? Malheureusement, j’ai peur que non !
 
Post-scriptum : Le fait que je me suis permis de critiquer l'activité de la direction du Service de renseignement roumains et surtout du général Florian Coldea, j'ai attiré leur opprobre envers moi et comme tels, ils sont maintenant en train de me faire taire parce qu'ils n'aiment pas que le monde sache ce qu'ils font en réalité, au lieu de faire leur travail pour lequel ils sont payés avec beaucoup d'argents.
À cet égard, je voudrais annoncer l’opinion publique qu’après l'intervention de ces personnes, je ne peux plus poster sur mon blog mes vidéos téléchargé qui montrent des images sur leur activité, souvent illégale.
Par conséquent, je sollicite, de la part de ceux qui font le contrôle sur l'activité de blogs, une plus grande transparence et une meilleure considération sur le fait que, le mal doit être retiré de toutes les sociétés, indépendamment de leurs opinions politiques et que ce n'est pas bon qu'ils soient affiliés ou à écouter des certaines personnes avec des intérêts autres que celles au service de la justice et de la vérité.